26
03 2015
855

Centrala Termoelectrică din Bălţi a înregistrat în 2014 pierderi de 30,5 milioane de lei

Centrala Termoelectrică din Bălţi –CET-Nord– a încheiat anul 2014 cu pierderi de 30,5 milioane de lei ($2,2 mil). Deşi suma dată este cu 23 de milioane de lei mai mică decît pierderile din 2013, situaţia întreprinderii de stat rămîne a fi dificilă.

Conform raportului anual al întreprinderii, citat de agenţia «Infotag», vînzările nete s-au redus în anul trecut cu circa un milion — pînă la 22,4 mil lei, iar prețul de cost alvînzărilor– cu 2,8 mil — pînă la 23,8 mil lei.

Pierderile din activitatea operaţională au constituit la sfîrşitul anului 30,6 mil lei. Datoria pe termen lung a depăşit 147,2 mil lei, datoriile comerciale – 85,7 mil lei.

Speranţa că situaţia se va îmbunătăţi este legată de începerea realizării proiectului pilot de sporire a eficienţei încălzirii centralizare. Acordul de finanţare a acestuia de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a fost ratificat de Parlament la sfîrşitul lunii februarie.

Proiectul şi baza ştiinţifico-tehnică pentru CET-Nord au fost elaborate în cadrul programului «Sisteme centralizate de încălzire în RM» de către AF Industry (Suedia) şi Tehno Consulting & Design Moldova cu sprijinul BERD şi Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA).

Proiectul prevede sporirea cu 60% a capacităţilor staţiei pentru producerea energiei electrice prin instalarea a trei sisteme pe gaz. Investiţiile sînt estimate la 6,1 mil euro. De asemenea, este prevăzută înlocuirea pompelor, perfecţionarea sistemelor de ventilare şi hote prin instalarea utilajului special, care va reduce cheltuielile cu 30%.

Acest fapt va necesita 700 de mii de euro. La a treia etapă se planifică înlocuirea unui cazan ce funcţionează pe bază de cărbuni cu un cazan ce foloseşte în calitate de combustibil peleţi din biomasă. Aceste acţiuni sînt evaluate la 150 de mii de euro.

De asemenea, se presupune instalarea subcentralelor de căldură pe 120 de clădiri pentru 28 de mii de locuitori, investiţiile fiind estimate la 2,7 mil euro.

Autorii proiectului afirmă că implementarea Acordului va contribui la sporirea producerii de energie electrică, precum şi va facilita economisirea acesteia. Datorită proiectului, întreprinderea va putea economisi în medie pînă la 52 mil lei anual. În plus, implementarea proiectului va contribui la reducerea emisiilor de monoxid de carbon în atmosferă pînă la 12650 de tone anual.

via | www.infotag.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.