06
04 2015
1250

Datoria externă a Moldovei în ultimii 10 ani a crescut de 3,5 ori

Datoria externă totală a Republicii Moldova în ultimii 10 ani a crescut de 3,5 ori sau cu peste 4,6 miliarde de dolari SUA, atingînd la sfîrșitul anului aproape 6,5 miliarde de dolari, informează Noi.md. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, la sfîrșitul anului 2004 datoria totală a țării a constituit 1 miliard 881,8 milioane de dolari, iar la sfîrșitul anului 2014 – 6 miliarde 494,88 milioane de dolari. De menționat că din anul 2004 datoria totală externă a Moldovei a fost în creștere continuă, reducîndu-se doar în anul 2014, cînd aceasta s-a micșorat față de anul 2013 cu 178,49 milioane de dolari (cu 2,7%). La sfîrșitul anului 2014, datoria externă totală a Moldovei a constituit 81,8% din PIB-ul țării, fiind cu 1,8 puncte procentuale mai mică decît în anul 2013. Datoria externă garantată de stat, în anul 2014, s-a redus cu 2,5% și a însumat 1 miliard 731,05 milioane de dolari, constituind 26,7% din suma totală a datoriei, iar datoria externă privată negarantată s-a redus cu 2,7% - pînă la 4 miliarde 763,83 milioane de dolari (36,6% din datoria totală). În structura datoriei externe totale a Moldovei, la sfîrșitul anului 2014, ponderea Guvernului a constituit 20,3%, a Băncii Naționale a Moldovei – 6%, a băncilor comerciale – 9,6%, a altor sectoare – 46,9%. Angajamentele față de investitorii străini au constituit 17,2% din suma totală a datoriei externe. Reducerea datoriei externe a Moldovei în anul 2014 se explică prin diminuarea datoriei băncilor comerciale cu 27% - de la 856,83 milioane de dolari la sfîrșitul anului 2013 pînă la 625,62 milioane de dolari la sfîrșitul anului 2014.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.