29
07 2015
915

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2015

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-iunie 2015 a constituit 102,8% faţă de perioada respectivă a anului 2014. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei animaliere (căreia i-a revenit circa 88% din total producţia agricolă) cu 6,0%, producţia vegetală marcînd o descreştere cu 15,6%. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date: n ianuarie-iunie 2015 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei animaliere,cu excepţia producţiei de ouă. Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor a crescut cu 10,9%, din care: în întreprinderile agricole - cu 19,4%, în gospodăriile populaţiei - cu 5,3%. Această majorare a fost determinată de creşterea productivităţii vitelor şi mărirea efectivului mediu de animale. Producţia de lapte s-a majorat cu 2,1 %, din care: în întreprinderile agricole - cu 15,0% în rezultatul creşterii efectivului mediu de vaci (cu 12%) şi productivităţii acestora (cu 3%); în gospodăriile populaţiei volumul producţiei de lapte a crescut nesemnificativ ( cu 1,5%) drept urmare a creşterii productivităţii vacilor cu 2,8%. Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 7,8 % în rezultatul micşorării volumului de ouă în întreprinderile agricole – cu 18,7%, ca urmare scăderii productivităţii găinilor ouătoare. Note: 1 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile. 2 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale.via | www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.