20
04 2016
824

Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1259 din 12.11.2008

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a elaborat prezenta hotărîre de Guvern cu scopul de a asigura cu locuință gratuită a tinerilor specialiști cu studii superioare, repartizați și angajați în cîmpul muncii în instituțiile bugetare.

Necesitatea modificării Hotărîrii Guvernului nr. 1259 din 12.11.2008 intervine după adoptarea Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, prin care atribuțiile privind construcţia şi procurarea de locuinţe sociale, de manevră, de serviciu au fost puse pe seama autorităţilor locale de nivelul întîi.

Astfel conform prevederilor art. 8, lit. c) din Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, Autorităţile locale de nivelul întîi asigură construcţia şi procurarea de locuinţe sociale, de manevră, de serviciu, care urmează să asigure necesităţile de obţinere a locuinţelor de către persoanele care au acest drept, în limita mijloacelor alocate de la bugetul de stat în acest scop.

Principalele prevederi ale prezentului proiect de hotărîre vizează transmiterea funcțiilor de procurare a locuințelor pentru tinerii specialiști repartizați la lucru în instituțiile bugetare din sate, din competența Ministerului Administrației Publice locale în competența autorităților publice locale de nivelul I.

Data limită pentru comentarii: 30.04.2016Fişiere
Nota informativa
Proiect HG

Persoane responsabile
Efros Mariana,
tel 204-558
Email: mariana.efros@mdrc.gov.md

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.