13
06 2014
1753

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (S.A. „CET-Nord”)”

Pe parcursul anilor 2013-2014 Ministerul Economiei a colaborat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea contractării surselor financiare destinate reabilitării sistemului de încălzire centralizată din mun. Bălţi (S.A. „CET-Nord”). La moment, se impune necesitatea creării unui grup de lucru interministerial în vederea negocierii condiţiilor de finanţare pentru realizarea acestui proiect. În urma negocierilor BERD şi-a exprimat disponibilitatea să ofere un împrumut în vederea reabilitării componentelor sistemului de încălzire centralizată cu energie termică în mun. Bălţi (S.A. „CET-Nord”). Menţionăm că proiectul respectiv a fost aprobat spre finanţare prin contractarea unui credit suveran din partea BERD la şedinţa Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică din 26.03.2014 (procesul-verbal 2505-03).

Data limită pentru comentarii: 23.06.2014

Fişiere Nota informativă Hotărîrea Guvernului Persoane responsabile Mircea Suruceanu tel: 250 - 689 e-mail: mircea.suruceanu@mec.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.