Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

11
05 2021
8

Desfășurarea procedurilor de achiziție publică în mod centralizat

Procedurile de achiziții publice pentru necesitățile comune ale autorităților administrației publice centrale și/sau locale vor fi desfășurate în mod centralizat de către autoritățile centrale de achiziții. În Monitorul Oficial din 7 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 56 din 29 aprilie 2021pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții.
 
Aceste autorități vor fi create prin hotărâre de Guvern sau prin decizie APL de nivelul al doilea, cu aprobarea actelor de constituire privind modul de funcționare, a structurii, statelor de personal și cu stabilirea surselor de finanțare.
Detalii
06
05 2021
149

Conceptul SI „Înregistrare cu statut de șomer”

Implementarea Sistemului informațional „Înregistrare cu statut de șomer” (SI „îSȘ”) va modifica modul de depunere a cererii de înregistrare cu statut de șomer și a documentelor aferente serviciului, precum și examinarea întrunirii condițiilor necesare de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj, prevede proiectul Conceptului SI „ÎSȘ” elaborat  de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat.
 
SI va asigura ținerea evidenței în registrul persoanelor înregistrate cu statut de șomer, a beneficiarilor de ajutor de șomaj și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă doar în regim informațional, eliminând necesitatea păstrării registrelor pe suport de hârtie.
Detalii
06
05 2021
78

Învățământ profesional tehnic: racordarea ofertei educaționale la propunerile ministerelor de resort

Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii și specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anii 2021-2022 și modificarea unor Hotărâri de Guvern.
 
Prin acest document se propune aprobarea pentru perioada indicată a:
  • Planurilor de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii și specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic
  • Planului de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, în învățământul profesional tehnic secundar (7269 locuri)

  • Detalii
05
05 2021
315

Субсидирование рабочих мест. Положение вступило в силу

Размер субсидии рабочих мест устанавливается в зависимости от категории работника и составляет от 50% до 300% от суммы задекларированных и уплаченных налогов, связанных с выплатой заработной платы, исчисленной в период, за который запрашивается субсидия, а суммы составят от 1000 леев до 6000 леев на одного работника.
 
Положение о субсидировании рабочих мест, утвержденное Постановлением Правительства №49 от 29 апреля опубликовано в МО и вступило в силу 1 мая 2021 г.


Detalii

05
05 2021
204

Anul 2020: rezultatele controlului de stat asupra activității de întreprinzător

În Monitorul Oficial din 1 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 53 din 29 aprilie 2021 cu privire la aprobarea Raportului privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2020.
 
Astfel, cele 10 autorități abilitate cu funcții de control (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Agenția pentru Protecție Consumatorilor și Supravegherea Pieței; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Inspectoratul pentru Protecția Mediului; Serviciul Vamal; Agenția Națională Transport Auto; Autoritatea Aeronautică Civilă; Inspectoratul de Stat al Muncii și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice și Serviciul Fiscal de Stat) din numărul total de controale planificate au realizat 57,42%, fiind resimțit impactul moratoriului impus asupra controlului de stat, în contextul pandemiei.


Detalii

04
05 2021
109

Fortificarea mecanismului de achiziții centralizate

Autoritatea centrală de achiziții creată prin hotărâre de Guvern sau decizia administrației publice locale de nivelul II va organiza, iniția și desfășura în mod centralizat proceduri de achiziție publică pentru necesitățile comune ale autorităților administrației publice centrale și/sau locale, prevede Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție (Regulament), aprobat în cadrul ședinței de Guvern joi, 29 aprilie.
 
Obiectivul documentului constă în fortificarea mecanismului de achiziții centralizate pentru utilizarea transparentă, eficientă și eficace a mijloacelor financiare, prin stabilirea principalelor cerințe obligatorii față de autoritățile centrale de achiziții create, care este o autoritate publică la autogestiune,
Detalii
29
04 2021
320

Controlul de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2020

Anul 2020 a fost marcat de evenimente care au influențat activitatea atât a organelor de control, cât și a mediului de afaceri (declararea stării de urgență, instituirea moratoriului asupra controlului de stat și pandemia de Covid-19), ceea ce a cauzat nerealizarea tuturor acțiunilor planificate de către organele de control și, respectiv, valorile-țintă stabilite nu au putut fi atinse în toate cazurile. Prin urmare, eficiența instrumentelor utilizate în cazul tuturor organelor de control nu este relevantă și nu poate fi evaluată din considerentele expuse, se spune în Raportul privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2020, aprobat în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 29 aprilie.


Detalii

22
04 2021
143

Proiect: excluderea plafonării subvenției de asigurare în agricultură

Mijloacele financiare prevăzute pentru submăsura Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare stabilite în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, încheiate în modul stabilit de Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură. Cererea de acordare a subvenției se depune de asigurator până la data de 15 decembrie, iar în cazul asigurării culturilor de câmp de primăvară – până la 15 iunie.
 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat și propune spre consultare publică proiectul de modificări la Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului
Detalii
16
04 2021
157

Noi proiecte de asistență tehnică în derulare ar putea beneficia de facilități fiscale

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit și unele taxe și  Lista granturilor acordate RM și instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri scutite de TVA cu drept de deducere (anexa nr.1 și anexa nr.2) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2010, vor fi actualizate.
 
În acest sens, pe agenda ședinței secretarilor generali de ieri, 15 aprilie, a fost inclus un proiect de modificare a HG nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale
Detalii
14
04 2021
110

Investițiile în învățământ vor da roadă în viitor

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va repartiza 10 000 de laptopuri în 35 de raioane din țară, care vor ajunge la elevii din clasele V-XII, fiind asigurați astfel cu tehnică de calcul pentru a avea acces la studiile în regim online. Această cantitate va acoperi integral necesitățile elevilor din ciclul gimnazial și liceal.

Astăzi, 14 aprilie, Ministerul Educației Culturii și Cercetării a recepționat primul lot în număr de 2400 de laptopuri, achiziționat prin intermediul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” (PRIM). Calculatoarele urmează a fi distribuite în raioanele din țară, iar săptămâna viitoare va fi livrat și cel de-al doilea lot, în număr de 7 600 unități.


Detalii