Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

21
08 2019
114

Дополнительные разрешения для нерегулярных перевозок пассажиров автобусами в РФ

Молдова получит от России дополнительные разрешения для нерегулярных перевозок пассажиров автобусами в 2019 г. По сообщению министерства транспорта Российской Федерации, соответствующая договоренность достигнута в рамках заседания российско-молдавской смешанной комиссии в области международного автомобильного сообщения.
Detalii
08
08 2019
111

В Молдове создан Совет Проекта по регистрации и оценке имущества

Решение о создании совета приняло правительство, утвердив также его состав и Регламент организации и функционирования совета. Структура создана для согласования решений по политикам, касающимся внедрения данного проекта.

Ранее сообщалось, что Молдова получит от Всемирного банка кредит в размере 30,1 млн евро для внедрения Проекта регистрации и оценки имущества. Средства будут выделены на концессионных условиях Blend, сроком на 30 лет, включая 5-летние «каникулы» по выплатам, под 1,38% годовых. Возврат основной суммы кредита будет осуществляться полугодовыми выплатами по 3,3% в период с 6-го по 25-й год, и 6,8% — с 26-го по 30-й гг.
Detalii
29
07 2019
105

Молдова получит от ЕС гранты на сумму 40,25 млн евро

В Брюсселе подписаны три соглашения о финансировании, которые предусматривают выделение Молдове грантов на сумму 40,25 млн евро.

Соглашения о финансировании подписали премьер-министр Молдовы Майя Санду и европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. В ходе пресс-конференции они озвучили преимущества предоставления этого финансирования и подчеркнули необходимость продолжения реформ, начатых нынешним составом правительством.
Detalii
29
07 2019
231

Comisia interguvernamentală va analiza monopolul asupra exportului de nuci

În Monitorul Oficial din 26 iulie curent a fost publicată Dispoziția Guvernului nr. 92-d din 22 iulie 2019 cu privire la instituirea Comisiei interguvernamentale pentru analiza monopolului privind exportul nucilor.

Conform anexei la Dispoziție, în componența Comisiei vor fi incluși reprezentanții ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Ministerului Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară, Consiliului Concurenței, Asociației producătorilor de nuci și Asociației exportatorilor de nuci.
Detalii
23
07 2019
90

Ce Acorduri de finanțare sunt aprobate de Executiv

Înainte de vizita la Bruxelles a Prim-ministrului Maia Sandu, astăzi, 23 iulie, a fost convocată o ședință de Guvern pentru a aproba inițierea negocierilor și semnarea a trei Acorduri de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană.

Primul Acord de finanțare, în valoare de 8,49 mil. euro, se referă la consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova. Acesta include o serie de măsuri pentru reforma justiției, dezvoltarea programului de toleranță zero față de corupție în rândul cetățenilor, consolidarea mecanismelor de investigare și urmărire penală, precum și eficientizarea sistemelor naționale de recuperare a bunurilor și de declarare a averii. Acordul urmează a fi implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei.
Detalii
22
07 2019
98

Moldova va negocia un acord în domeniul securității sociale cu Letonia

Republica Moldova și Letonia urmează să negocieze un acord în domeniul securității sociale. În Monitorul Oficial din 19 iulie a fost publicat Decretul nr. 1209-VIII din 11 iulie curent privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Republica Letonia în domeniul securității sociale.

Acordul va stabili documentele pe care le va depune solicitantul pentru a beneficia de pensie sau alte prestații de asigurări sociale și termenele de depunere, instituțiile responsabile pentru acordarea și plata prestațiilor, termenele de emitere a certificatelor și de transmitere a documentelor etc.
Detalii
22
07 2019
150

Утвержден Совет Проекта регистрации и оценки имущества

Правительство одобрило постановление о создании Совета Проекта регистрации и оценки имущества, а также утвердило Положение об организации и функционировании этого Совета.

Согласно регламенту, Совет будет рассматривать вопросы, связанные с работой проекта, и утверждать его ежегодный план действий, обеспечит мониторинг и оценку хода их реализации, утверждать отчеты, а также предоставлять поддержку Агентству госуслуг и другим учреждениям в реализации проекта, в том числе по отраслевым и межинституциональным проблемам, которые могут затронуть разграничение госсобственности, первичную массивную регистрацию земель, находящихся в частной собственности, оценку недвижимости и пр.
Detalii
19
07 2019
142

Ajutor bănesc pentru beneficiarii de protecţie internațională

Cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2019 va constitui 1046,25 lei, în creștere comparativ cu cel acordat în anul 2018, când acesta a fost de 922,5 lei. Guvernul a aprobat în ședința din 18 iulie un proiect de hotărâre ce stabilește volumul ajutorului bănesc pentru această categorie de persoane în anul curent.

Ajutorul respectiv este acordat în temeiul art. 33 alin. (2) din Legea nr. 270/2008, care prevede dreptul beneficiarilor de protecţie internaţională la susținerea financiară în limitele disponibilităţilor statului, dacă, din motive obiective, aceştia sunt lipsiţi de mijloacele de existenţă.
Detalii
19
07 2019
114

Расширение срока внедрения молдавско-американского соглашения

Кабинет министров на заседании 18 июля одобрил начало переговоров по подписанию девятой поправки к молдавско-американскому межправительственному Соглашению о предоставлении помощи в консолидации институтов правового государства.

Документ направлен на продление срока реализации соглашения с 30 сентября 2018 г. до 30 марта 2020 г. с целью освоения оставшихся финансовых ресурсов в результате его внедрения. Для консолидации институтов правового государства будут использованы средства на сумму $121 тыс. (из $8,99 млн).
Detalii