Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

15
10 2019
48

Serviciul Vamal și mediul de afaceri consolidează parteneriatul

La 30 octombrie curent va intra în vigoare procedura declarării periodice a mărfurilor exportate de către agenții economici prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.408-O din 04.09.2019. Acest subiect, dar și multe altele legate de consolidarea parteneriatului dintre Serviciul Vamal și mediul de afaceri au fost discutate pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

În cadrul evenimentului, directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, s-a referit la unele priorități ale organului vamal pentru următoarea perioadă, printre care se regăsesc extinderea declarației electronice pentru toate destinațiile, inclusiv pentru perfecționarea activă, modernizarea ASYCUDA, aprobarea noului Cod vamal, dezvoltarea e-Comerț, implementarea procedurilor vamale simplificate etc.
Detalii
07
10 2019
108

Экспроприация земель для строительства «Arena Chișinău»

Минэкономики и инфраструктуры разработало проект постановления правительства о провозглашении общественной полезности работ национального значения по строительству, благоустройству и доступу к комплексу многофункциональной арены национального интереса («Arena Chișinău»). Проект был рассмотрен в конце прошлой недели на заседании генеральных секретарей и будет предложен для общественных консультаций.

Объектом экспроприации является недвижимое имущество (земельные участки и здания), находящиеся в частной собственности и расположенные в коммуне Ставчены, мун. Кишинев. Речь идет о 20 объектах с разными кадастровыми номерами, которые необходимы для строительства, благоустройства и обеспечения доступа к комплексу национальной многофункциональной арены.
Detalii
07
10 2019
100

Membrii GL al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din partea mediului de afaceri, selectați

Cancelaria de Stat a anunțat despre încheierea procedurii de selectare a asociațiilor de întreprinzători în calitate de membri ai Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, lansată pe data de 13 septembrie 2019. Cereri de participare au depus 19 asociații:

1. Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA);
2. Camera de Comerț și Industrie;
3. A.P. „Camera de Comerţ Americană din Moldova”;
4. Asociaţia Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova;
Detalii
07
10 2019
206

Утвержден порядок корректировки ошибок, допущенных в процессе передачи земель в собственность

Работы по корректировке ошибок, допущенных в процессе передачи в собственность земельных участков, будут выполняться Агентством государственных услуг и его территориальными подразделениями, государственными/муниципальными и частными предприятиями, которые имеют сертифицированных кадастровых инженеров. Это предусматривает Положение, утвержденное правительством и опубликованное в «Официальном мониторе» в пятницу, 4 октября.

В соответствии с документом, данные работы будут выполняться массово в рамках Государственной программы по созданию кадастра недвижимого имущества, утвержденной Постановлением правительства №1030/1998, на всей территории административно-территориальной единицы или выборочно/массово вне указанной госпрограммы, за счет финансовых средств, полученных из других законных источников.
Detalii
02
10 2019
164

Străinii nu vor face dovada asigurării medicale în RM

Polița de asigurare medicală ar putea fi exclusă la depunerea dosarului pentru prelungirea dreptului de ședere al străinilor în Republica Moldova. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. În prezent, potrivit art.33 din Legea privind integrarea străinilor în RM, autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil) poate prelungi dreptul la şedere provizorie în Republica Moldova doar dacă străinul face dovada asigurării medicale. În nota documentului se menționează că, deoarece achitarea primelor respective nu ține de competența autorității, iar verificarea persoanei în sistemul asigurărilor obligatorii medicale tergiversează procesul de documentare al străinilor și duce la încălcarea termenului prevăzut pentru prelungirea dreptului de ședere, această prevedere poate fi exclusă.
Detalii
02
10 2019
164

Cheltuielile entităților pentru formarea profesională prin învățământ dual ar putea fi compensate

Cheltuielile agentului economic suportate pentru realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual ar putea fi compensate din bugetul de stat în proporție de cel mult 50%. Modalitatea de compensare a cheltuielilor va fi prevăzută de Regulamentul privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susţinerea agenților economici în vederea instruirii ucenicilor.

În acest sens, Ministerul Economiei a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr .70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual.
Detalii
30
09 2019
198

Новый проверочный лист в области охраны здоровья и безопасности труда

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ) внесло изменения в Приказ № 1534 от 27.12.2018 г. «Об утверждении проверочных листов в области охраны здоровья и безопасности труда», дополнив его новым проверочным листом – SSM-7, предназначенным для государственного контроля в области охраны здоровья и безопасности труда в добывающей промышленности посредством горных работ открытым или подземным способом.

Проверочный лист включает перечень вопросов, которые позволяют оценить уровень соответствия нормам в области охраны здоровья и безопасности на рабочем месте.
Detalii
30
09 2019
144

Delegarea funcționarilor publici în străinătate, debirocratizată

Delegarea în străinătate a funcționarilor publici se va efectua doar în baza actului administrativ al conducătorului autorității/instituției publice respective, fără a mai fi necesară coordonarea prealabilă cu secretarul general al Guvernului, cum era anterior.

În Monitorul Oficial din 27 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 456 din 25 septembrie 2019 pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova.

Hotărârea mai prevede că informația privind vizitele oficiale și deplasările de serviciu în străinătate, inclusiv devizul și sursa de finanțare a cheltuielilor,
Detalii
26
09 2019
176

Командировки госслужащих: меньше бюрократии, больше прозрачности

Госслужащие, работники министерств и других органов центральной власти будут отправляться в рабочие командировки административным актом учреждения, в котором они работают, без предварительного согласования с Генеральным секретарем правительства. При этом, все министерства и ведомства должны будут обеспечить прозрачность и публиковать отчеты о зарубежных командировках своих служащих. Соответствующие изменения в Положение об откомандировании работников субъектов Республики Молдова одобрило правительство на заседании 25 сентября.

В настоящее время гослужащие министерств, служб, бюро, других центральных органов публичной власти
Detalii
26
09 2019
216

Обувь second hand может вернуться в Молдову

C 1 января 2020 г. продажа ношеной обуви, одежды, текстильных изделий и игрушек (кроме мягких) будет осуществляться только на специализированных рынках second hand, на смешанных рынках, созданных в соответствии с положениями ст.12 Закона о внутренней торговле, а также в специализированных коммерческих подразделениях. Продажа импортных товаров для гуманитарной помощи запрещена, за исключением случаев необходимости финансирования расходов, связанных с получением гуманитарной помощи.

Сегодня, 26 сентября, на заседании государственных секретарей будет рассмотрен проект постановления правительства о введении изменений и дополнений в Постановление правительства №421 об импорте и реализации некоторых бывших в употреблении товаров личного пользования.
Detalii