Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

08
12 2021
57

Administrarea evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale

Prevederile Regulamentului cu privire la administrarea Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale (Regulament) se vor aplică până la aprobarea de către Guvern a conceptului și regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Protecția socială”, stabilește proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului, susținută de către membrii Cabinetului astăzi, 8 decembrie.
 
Autorii documentului aprobat justifică necesitatea elaborării documentului prin faptul că, la moment, administrarea Registrului este prevăzută de Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin HG nr.418/2000, care este depăşit de timp şi nu mai corespunde realităţii.
Detalii
08
12 2021
313

Suplimentul de solidaritate și reexaminarea pensiei de dizabilitate

Modificările operate prin  Legea nr. 127/2021 au introdus la sistemul public de pensii suplimentul de solidaritate, care este definit ca diferența dintre cuantumul pensiei calculate și cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă de prestație. Pentru punerea în aplicare a noilor prevederi, Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 8 decembrie, proiectul hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin HG nr. 165/2017.
 
Astfel, se precizează că, în cazul în care pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decât pensia minimă diminuată proporțional stagiului de cotizare realizat, dar nu mai mică de 50% din pensia minimă.


Detalii

07
12 2021
141

Помощь в холодный период года получат больше бенефициаров

Семьи с ежемесячным доходом менее 3109,6 лея смогут получить помощь в холодный период года, предусматривает принятое на заседании 3 декабря постановление правительства об изменении условий установления и назначения помощи в холодный период года. Согласно документу, в отступление от действующих норм, право на пособие на холодный период года (за ноябрь-декабрь 2021 г. и январь-март 2022 г.) будет предоставлено семьям-заявителям, чей совокупный среднемесячный доход выше уровня минимального гарантированного дохода, согласно законодательству, и ниже уровня минимального гарантированного ежемесячного дохода, увеличенного в 2,6 раза, а не в 2,2 раза, как это было предусмотрено ранее.
 


Detalii

08
12 2021
56

Introducerea produselor petroliere prin frontiera de est: termenul se extinde până în iunie 2022

Produsele petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei Novosaviţkaia–Cuciurgan vor putea fi vămuite la postul vamal Bender-2 până la 30 iunie 2022.
 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est, ce este propus pentru consultări publice până la data de 13 decembrie curent.
Detalii
06
12 2021
114

Redistribuiri în scopul evitării eventualelor riscuri de neplată a salariilor

Din alocațiile aprobate pentru asigurarea salarizării în sectorul bugetar în anul 2021, Ministerul Finanțelor propune redistribuirea a 3315,0 mii lei, dintre care 2992,1 mii lei – către autorități finanțate de la bugetul de stat și 322,9 mii lei – către autoritățile publice locale. Proiectul hotărârii Guvernului privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021, aprobat în cadrul ședinței Executivului din 3 decembrie, a fost elaborat în condițiile în care mai multe autorități au semnalizat despre surse insuficiente pentru achitarea salariilor, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, concedii neutilizate în cazul eliberării angajaților în anul curent,
Detalii
03
12 2021
1217

Amendamentele la proiectele legilor bugetare pentru anul 2022, aprobate de Guvern

Guvernul a aprobat astăzi, 3 decembrie,  proiectele hotărârilor pentru aprobarea avizului amendamentelor la proiectele legii bugetului de stat,  legii bugetului asigurărilor sociale de stat  și legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022.
 
Potrivit ministrului Finanțelor, Dumitru Budianschi, la proiectul legii bugetului de stat au fost înregistrate 51 de amendamente, care conțin 337 de propuneri, fiind solicitate resurse financiare suplimentare în sumă de circa 504,5 mil.lei și redistribuiri de alocații în sumă de 24 mil. lei, precum și propuneri de ordin redacțional. Dintre acestea au fost susținute integral 2 amendamente ce se referă la domeniul salarizării în sectorul bugetar.


Detalii

03
12 2021
334

Politica fiscală și vamală pentru anul 2022: din 117 propuneri au fost susținute 5

Astăzi, 3 decembrie, cabinetul de miniștri a votat proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea avizului la amendamentele proiectului de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2022. După cum a menționat ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, proiectul a fost elaborat în rezultatul examinării amendamentelor propuse de deputați și de Direcția general juridică a Parlamentului.
 
Astfel, au fost înregistrate 25 de amendamente ce conțin 117 propuneri, dintre care au fost susținute integral 5, parțial – 2, iar de ordin tehnic – 11.
Detalii
30
11 2021
90

Расходы на уплату взносов перед международными и региональными организациями

В 2022 г. Молдова направит 62,4 млн. леев на уплату членских взносов и погашение задолженностей перед международными и региональными организациями, или на 5,8% больше утвержденной на 2021 г. суммы. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, уточнив, что в госбюджете на будущий год заложены расходы на оплату членских взносов перед 67 международными и региональными организациями, которые подразделены в три категории:
 
  • парламентские организации – 5 структур (5,96 млн леев),
  • международные организации – 55 структур (51,05 млн леев),

  • Detalii
29
11 2021
436

Alocații mai mari pentru unele categorii de cetățeni

Cuantumul alocațiilor de stat pentru mai multe categorii de beneficiari se majorează, iar pentru implementarea acestei măsuri sunt necesare mijloace financiare suplimentare în sumă de peste 30,86 mil. lei ce vor fi alocați din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent.
 
În Monitorul Oficial din 26 noiembrie curent este publicată Hotărârea Guvernului nr. 374 din 24 noiembrie 2021 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin HG nr. 470/2006, ce are ca scop protecția socială suplimentară pentru unele categorii de populație.


Detalii

26
11 2021
142

Privatizarea întreprinderilor de stat: complex patrimonial unic

În urma modificărilor adoptate de Guvern la Legea nr.121/2007, va fi îmbunătățit procesul de administrare și deetatizare a proprietății publice, fiind concretizate procedurile de comercializare a întreprinderilor de stat/municipale, evitând astfel ratarea veniturilor în bugetul de stat în urma înstrăinării patrimoniului public.  
 
 
Proiectul legii prevede ca la momentul expunerii bunurilor întreprinderilor de stat/municipale spre privatizare să fie incluse în componența acestora și terenurile aferente, constituind în comun cu clădirile un complex patrimonial unic. La momentul de față acest aspect lipsește, la licitații fiind expuse de cele mai multe ori doar bunurile imobile fără teren,
Detalii