Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

21
02 2019
45

Șefii Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat devin agenți constatatori

Cancelaria de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului despre aprobarea procedurii de constatare, întocmire și evidență a procesului verbal cu privire la contravenție constatate de către șefii Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, precum și a formularelor Procesului-verbal și Registrului de evidență a proceselor verbale cu privire la contravenție.

Amintim că, prin Legea nr. 161 din 7 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la 28 octombrie 2018, Codul contravențional a fost completat cu prevederi ce țin de tragerea la răspundere administrativă a persoanelor cu funcții de răspundere pentru încălcarea prevederilor Legii privind administraţia publică locală.
Detalii
18
02 2019
126

Tarifele pentru marcarea obiectelor din metale preţioase, modificate

Astăzi, 18 februarie 2019, a intrat în vigoare Metodologia de calculare a tarifelor pentru probarea şi marcarea obiectelor din metale preţioase, expertizarea metalelor preţioase, diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea pietrelor prețioase, a giuvaierelor, a metalelor prețioase și a articolelor din acestea.

În Monitorul Oficial din 15 februarie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.58 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și a metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase.
Detalii
15
02 2019
99

Simplificarea condițiilor de acordare a alocației de stat

Oferirea alocației lunare de stat soților/soțiillor sau părinților participanților la acțiunile de luptă, supraviețuitorilor participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial sau ai persoanelor cu dizabilități cauzate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl este simplificată.

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 67 din 11.02.2019 pentru modificareaRegulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație.
Detalii
15
02 2019
112

Și administratorii autorizați vor avea sărbătoare profesională

Anual, la 17 februarie va fi marcată Sărbătoarea profesională ”Ziua administratorului autorizat”. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Guvernului din 11 februarie curent.

Potrivit ministrului Justiției, Victoria Iftodi, profesia de administrator în procedurile de insolvabilitate a fost liberalizată odată cu intrarea în vigoare a Legii insolvabilității și a Legii cu privire la administratorii autorizați.
Detalii
14
02 2019
737

Снижены штрафы за ошибки в статистической отчетности

Правительство приняло на себя ответственность за проект Закона о внесении изменений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218. Документ надлежит представить Парламенту для применения к нему процедуры, предусмотренной в ст. 1061 Конституции Республики Молдова.

Речь идет еще об одном действии, призванном облегчить ведение бизнеса в нашей стране, а также о применении меры наказания соразмерной правонарушению. Таким образом, предусмотренные Кодексом о правонарушениях (КП) штрафные санкции
Detalii
14
02 2019
3097

IPC18 не представляется, если не рассчитываются взносы ОГСС

Работодатели, которые в течение отчетного месяца не рассчитывают взносов социального страхования и у которых нет работников, не обязаны представлять отчет об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносах обязательного государственного социального страхования за соответствующий месяц (IPC18).

Соответствующие изменения в внесены в Закон № 489/1999 о государственной системе социального страхования и вступили в силу 12 февраля текущего года, будучи опубликованы в МО.
Detalii
13
02 2019
110

Cadru normativ unitar pentru organizațiile de creditare nebancară

Guvernul a aprobat în ședința din 11 februarie 2019 un proiect de hotărâre ce prevede modificări în unele hotărâri ale Executivului, în care este necesară substituirea noțiunilor de ”organizații de microfinanțare” și ”companii de leasing” cu termenul ”organizații de creditare nebancară”.

Astfel, acestea vor fi registratori ai Registrului garanțiilor mobiliare și vor înregistra date despre leasingul financiar, denumirea şi descrierea bunurilor mobile transmise în leasing financiar, faptul achitării taxei de stat şi a plăţii de înregistrare sau modificare a acestuia, avizul de înregistrare, de modificare sau de radiere a leasingului financiar și alte date prevăzute în art. 17 din Hotărârea cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare.
Detalii
13
02 2019
249

Обновлен список объектов, подлежащих приватизации

Правительство внесло изменения в Постановление №945/2007 о мерах по реализации Закона №121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении. Согласно документу, был актуализирован список госсобственности, подлежащей приватизации в 2019-2023 гг. Некоторые объекты были исключены, так как уже были приватизированы, другие – так как находятся в процессе несостоятельности/ликвидации или реорганизации, третьи – в связи с отсутствием каких-либо активов. В то же время, в cписок включено несколько новых объектов.

Согласно постановлению Правительства, из списка госсобственности, подлежащей приватизации, исключено 24 объекта:
Detalii
13
02 2019
169

Programul Prima Casă a depășit așteptările Guvernului

Executivul a prezentat rezultatele intermediare ale Programului guvernamental „Prima Casă”. De la lansarea Programului (26 martie 2018) până în prezent, prin intermediul acestuia au fost procurate 1375 locuințe. Dintre acestea, 1003 apartamente au fost cumpărate de familii, iar 372 – de tineri necăsătoriți.

Programul Prima Casă a depășit așteptările Guvernului. Este mult mai eficient decât am crezut la prima etapă. Băncile au început să concureze între ele şi oferă dobânzi mai joase decât presupuneam. Pentru noi este important ca oamenii să rămână acasă, alături de familii, a spus Pavel Filip.
Detalii
13
02 2019
119

Возврат инвестиций частного партнера будет осуществляться за счет поступлений от начисленных штрафов

Правительство одобрило постановление об утверждении целей и условий государственно-частного партнерства с целью создания Автоматизированной системы фото/видеонаблюдения за общественной и дорожной безопасностью, а также общие требования по отбору частного партнера.

Система предполагает установку камер фото/видеонаблюдения в общественных местах и автоматическую регистрацию нарушений правил дорожного движения на дорогах Молдовы. Это позволит в режиме реального времени оценивать ситуацию в населенных пунктах и на национальных трассах.
Detalii