Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

23
10 2018
2

Пособия для молодых педагогов увеличат в 2,7 раза

С 1 января 2019 г. молодые специалисты – выпускники учреждений высшего образования (лиценциатура или магистратура) или выпускники, обладающие эквивалентным документом об образовании и трудоустроенные в образовательные учреждения в год выпуска по распределению Министерства образования, культуры и исследований, в первые три года деятельности будут получать пособие в размере 40 тыс. леев ежегодно, а выпускники учреждений послесреднего профессионально-технического образования – по 32 тыс. леев ежегодно.

Соответствующие изменения правительство внесло в Положение о порядке исчисления, распределения, использования и учета отчислений специального целевого назначения для поддержки молодых педагогических кадров.
Detalii
23
10 2018
1

Noua structură a ANOFM

Începând cu 10 februarie 2019, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va funcționa conform unei noi structuri. În Monitorul Oficial din 19 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Astfel, Agenția și cele 35 de agenții teritoriale vor fi reorganizate, ANOFM devenind autoritate administrativă cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu subdiviziuni teritoriale la nivel local, fără personalitate juridică.
Detalii
22
10 2018
47

Реорганизация Агентства материальных резервов

Правительство одобрило постановление об организации и функционировании Агентства материальных резервов. Согласно документу, опубликованному в «МО», кабмин утвердил реорганизацию учреждения путем присоединения к нему комбината «Liman», Республиканской материально-технической базы в мун. Орхей и Специализированной базы медицинского снабжения (включая Специализированную медицинскую базу № 1, с. Курки, район Орхей, Специализированную медицинскую базу № 4, г. Анений Ной, район Анений Ной, Специализированную медицинскую базу № 5, мун. Бэлць, Специализированную медицинскую базу № 9, мун. Комрат). Права и обязанности присоединяемых юридических лиц полностью переходят к Агентству материальных резервов.
Detalii
22
10 2018
455

Medicii de familie: drepturi, obligațiuni, pacienți

Medicii de familie sunt obligați să încheie contracte de reciprocitate cu unul sau mai mulți medici de familie titulari ai unor practici adiacente, pentru substituire în caz de absență pe un termen de până la 3 luni și să organizeze înregistrarea pe listele proprii a populației a practicii care i-a fost atribuită și a populației practicilor transferate. Acestea sunt unele prevederi din Regulile de organizare a asistenței medicale primare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.988 din 10 octombrie 2018.

Documentul stabilește că principiul de bază în organizarea asistenței medicale primare este garantarea accesului populației la serviciile medicale primare în volumul și de calitatea prevăzute de legislație. Totodată, sunt abrogate HG nr.1134/1997 cu privire la dezvoltarea asistenței medicale primare și HG nr.749/1999 pentru aprobarea actelor normative despre executarea Legii privind minimul de asistență medicală gratuită, garantat de stat.

Detalii
19
10 2018
718

Propunerile Guvernului pentru modificarea Codului fiscal

Astăzi,19 octombrie 2018, a fost publicat Avizul Executivului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1018 din 17 octombrie 2018. Oferim utilizatorilor noștri posibilitatea de a lua cunoștință de acest document.

”Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr.346 din 12 octombrie 2018) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică susținerea acestuia cu următoarele propuneri.
Detalii
19
10 2018
156

Veniturile ANTA pentru anul 2018: 54 758, 1 mii lei

Veniturile ANTA pentru anul 2018 vor constitui 54 758, 1 mii lei. În ședința Guvernului din 17 octombrie curent a fost aprobat bugetul Autorităţii administrative „Agenţia Naţională Transport Auto” pentru anul curent.

După cum a informat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, veniturile Agenției se formează din mijloacele acumulate din plățile pentru eliberarea autorizațiilor, precum și de la plățile prevăzute pentru certificatele de competență profesională, certificatele și cartelele tahografice, ecusoanele și alte planchete pentru revizia tehnică a transportului rutier.
Detalii
19
10 2018
319

Частные медучреждения смогут легально предоставлять платные немедицинские услуги

Правительство одобрило Положение о немедицинских услугах, предоставляемых частными медико-санитарными учреждениями пациентам системы обязательного медицинского страхования. Этим документом вводится термин «немедицинские платные услуги» в медучреждениях, оговаривается перечень таких услуг и правила их предоставления.

Немедицинские платные услугиэто предоставляемый по просьбе пациента в частном медико-санитарном учреждении спектр услуг, который может обеспечить повышенный уровень комфорта и предоставляются на основании типового контракта между пациентом и частным медучреждением, который заключается на добровольной основе.
Detalii
19
10 2018
690

Planificarea controalelor în baza analizei riscurilor

În cadrul ședinței Guvernului din 17 octombrie curent a fost aprobat Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Agenția are atribuții de control de stat asupra activității de întreprinzător în domeniile: supravegherea sănătății publice, siguranța ocupațională, circulația medicamentelor, controlul dispozitivelor medicale, protecția consumatorilor în domeniul produselor medicamentoase, farmaceutice şi parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituțiile farmaceutice și medicale, circulația substanțelor stupefiante și supravegherea pieței privind produsele nealimentare, inclusiv materialele care vin în contact cu produsele alimentare introduse pe piață.
Detalii
18
10 2018
341

Pavel Filip: Dacă unele instituții se țin de certificate, o să anulăm plata pentru ele

Gradul de implementare a Ghișeului unic de raportare electronică, problemele întâmpinate de agenții economici și soluțiile de depășire a acestora au fost examinate astăzi în cadrul unei ședințe, prezidată de premierul Pavel Filip.

Ghișeul unic a fost lansat la 27 ianuarie 2018 și reprezintă o platformă on-line de prezentare a rapoartelor. În prezent, pe portalul raportare.gov.md sunt transmise 131 de rapoarte către autoritățile publice: Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Casa Națională de Asigurări în Medicină, Biroul Național de Statistică și Ministerul Finanțelor.
Detalii
19
10 2018
101

Молдова откроет посольства в Аргентине, Индии, Ирландии и Гане

Посольства Молдовы откроются в Буэнос-Айресе (Аргентина), Нью-Дели (Индия), Дублине (Ирландия) и Аккре (Гана). Такое решение приняло правительство на заседании 17 октября 2018 г.

По словам министра иностранных дел и евроинтеграции Тудора Ульяновского, открытие новых посольств обеспечит более широкое дипломатическое присутствие Молдовы в регионах Южной и Юго-Восточной Азии, Африканского континента и Южной Америки. Это будет способствовать укреплению двусторонних политических и торгово-экономических отношений Молдовы с Аргентиной, Индией, Ирландией и Ганой.
Detalii