Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

13
07 2020
65

Ion Chicu: proiecte importante pentru cetățeni

Ieri, 12 iunie, au expirat 72 de ore pe care le-au avut la dispoziție deputații pentru a depune moțiunea de cenzură asupra Guvernului ca urmare a angajării răspunderii pe cele patru proiecte, printre care rectificarea bugetului, a declarant Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi în cadrul ședinței de astăzi cu Președintele țării și Prim-ministrul RM. Respectiv, urmează semnarea documentelor în Parlament și promulgarea acestora de către Președintele statului.
 
Sper că pe parcursul săptămânii proiectele vor fi promulgate, astfel încât să putem începe implementarea lor, acestea fiind atât de importante pentru cetățeni și necesare economiei”, a precizat Ion Chicu în cadrul briefingului.

Detalii
13
07 2020
100

Guvernul propune crearea Fondului de susținere a inovațiilor digitale

În cadrul ultimei ședințe a Executivului a fost susținut proiectul de lege ce conține un șir de modificări la Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (Legea nr.77/2016) ce prevăd crearea mecanismului de finanțare a proiectelor de dezvoltare a inovațiilor și afacerilor pentru statup-uri IT, precum și revederea venitului asigurat al rezidenților parcului IT.
 
Autorii inițiativei afirmă că sectorul TIC rămâne a fi unul dintre principalele domenii strategice ale economiei naționale cu o contribuție de 7% la PIB. Totodată, luând în considerare condițiile actuale, consecințele pandemiei se răsfrâng și asupra industriei IT, fiind identificate următoarele provocări pentru sector:
Detalii
13
07 2020
123

Через АИС «GEAP» будут выдаваться все разрешительные документы

Выдача или отказ в выдаче разрешительного акта и его дубликата, а также его продление, переоформление, приостановление и отзыв государственным органом-эмитентом будет осуществляться через автоматизированную информационную систему для управления и выдачи разрешительных документов (АИС «GEAP»). Это предусматривают поправки, внесенные правительством в Закон о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения.
 
Согласно законопроекту, все разрешительные документы, сгенерированные в АИС «GEAP», будут содержать элементы автоматической идентификации -  двухмерный штрих-код.
Detalii
10
07 2020
123

Прозрачность госзакупок товаров, услуг и работ, направленных на борьбу с COVID-19

Государственные органы, осуществляющие госзакупки товаров, услуг и работ в период борьбы с пандемией, должны сдать отчет о закупках за I полугодие 2020 г. и ежемесячно отчитываться о заключенных контрактах, в том числе закупках малой стоимости. Это предусматривает утвержденный правительством комплекс дополнительных мер по обеспечению прозрачности госзакупок, направленных на предотвращение, снижение распространения и ликвидации последствий пандемии в 2020 г.
 
В частности, одна из форм отчетности предназначена для контрактующих органов, которые осуществляют закупки в соответствии с Законом №131/2015 о госзакупках.
Detalii
09
07 2020
87

Ремонт дорог – проект общественного значения

Правительство на заседании 8 июля одобрило законопроект о провозглашении общественно-полезными работы по реабилитации, модернизации и расширении пяти участков публичных дорог. Речь идет о работах на следующих участках:
 
  • M1 – Граница с Румынией – Леушены – Кишинев – Дубоссары – граница с Украиной (85 – 104 км);
  • R1 – Кишинев – Унгены – граница с Румынией (103 – 104 км);
  • R6 – Кишинев – Оргеев – Бельцы (99 – 112 км),
  • R14 – Кодрул Ноу – Сорока – Унгурь – граница с Украиной (123 –132 км),
  • R26 – Бендеры – Каушаны – Чимишлия (71 – 86 км).

  • Detalii
09
07 2020
123

Dreptul la pensie va fi obținut și prin procură

Dreptul la pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate și pensie de urmaș ar putea fi acordat și prin procură. Ieri, 8 iulie 2020, Guvernul a aprobat proiectul  de lege pentru modificarea art. 31 din Legea privind sistemul public de pensii.
 
Astfel, cererea de pensionare şi actele necesare vor fi depuse la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul beneficiarului de către reprezentatul desemnat prin procură.

Detalii
09
07 2020
98

Правительство ведет с МВФ переговоры о новой программе финансирования

Правительство Молдовы сообщает о начале переговоров с Международным валютным фондом по новой 3-летней программе финансирования общей стоимостью $550 млн. Переговоры с МВФ начал премьер-министр Ион Кику в ходе онлайн-заседания с группой экспертов МВФ во главе с Рубеном Атояном, в котором также принял участие президент Национального банка Молдовы Октавиан Армашу.
 
Как отметил Ион Кику, финансовая помощь МВФ очень значима для Молдовы, экономика которой сильно пострадала от COVID-19.
 
09
07 2020
1608

Funcționarii publici: noi drepturi și obligații

Funcționarii fiscali vor intra în sfera de aplicare a Legii nr.158  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. În ședința Guvernului din 8 iulie a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.
 
Documentul prevede că din competența Executivului în cea a Cancelariei de Stat vor fi transmise elaborarea, promovarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicii statului și a procedurilor de personal în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici ce ține de competența Cancelariei de Stat.
Detalii
08
07 2020
152

Exportul măștilor medicinale interzis până la 30 iulie

Guvernul a aprobat astăzi extinderea, până la 31 iulie 2020 inclusiv, a interdicției de export din Republica Moldova a măștilor medicinale. Decizia a fost luată în scopul asigurării necesităților interne.


Reamintim că, inițial, Guvernul a decis interzicerea, începând cu 15 aprilie curent, a exportului de măști și mănuși medicinale și a dezinfectanților medicali. Ulterior, Executivul a prelungit această interdicție până la 30 iunie, apoi până la 15 iulie curent.


În funcție de evoluția situației, Guvernul va reveni asupra perioadei de aplicare a acestei interdicții.

09
07 2020
235

Reglementarea achizițiilor publice pentru prevenirea COVID-19

Autoritățile propun mecanisme și opțiuni flexibile în vederea achiziționării de bunuri, servicii și lucrări publice de bunuri pentru a asigura în continuare asistența în situația de urgență în sănătatea publică.
 
În acest sens, Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 8 iulie, proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19. Prevederile acestuia se aplică procedurilor de achiziții publice inițiate pe perioada stării de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 în cazul în care situația de urgență nu permite respectarea termenelor generale, stabilite de Legea privind achizițiile publice.

Detalii