Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

31
03 2020
172

Decizia nr.9: reîntoarcerea cetățenilor continuă

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, prin Dispoziția nr.9, a autorizat încă șase cursele aeriene charter. La bordul acestora se vor afla pasageri cu cetăţenia UE care doresc să ajungă din Republica Moldova în țările europene, precum şi pasageri cu cetăţenia Republicii Moldova care se reîntorc în țară.

Lista și data curselor pot fi consultate aici.
31
03 2020
496

SFS ar putea efectua activități speciale de investigație pentru unele infracțiuni

Serviciul Fiscal de Stat ar putea efectua activități speciale de investigație pentru anumite infracțiuni. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative, ce are ca scop extinderea atribuțiilor SFS pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor economice.

Astfel, potrivit proiectului, prin completarea Codului de procedură penală cu art. 2692, autoritatea fiscală, similar Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Centrului Naţional Anticorupţie, ar putea efectua activități speciale de investigație pentru următoarele infracțiuni:
Detalii
31
03 2020
74

Infrastructura de irigare pe fondul schimbărilor climatice

În cadrul ședinței secretarilor generali din săptămâna trecută a fost examinat proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2020-2023 privind soluționarea unor probleme din domeniul hidroameliorației.

Planul conține 10 măsuri ce includ: inventarierea bunurilor imobile proprietate publică a statului a sistemelor de irigare/desecare centralizate, identificarea terenurilor agricole ocupate de drumuri care servesc activităţile agricole aferente stațiilor de pompare/desecare centralizate și transmiterea, după caz, a celor neutilizate în gestiunea APL, reorganizarea Agenției „Apele Moldovei”,
Detalii
31
03 2020
144

Кабмин о законопроекте об установлении моратория на выпуск ГЦБ

Правительство не поддержало законопроект об установлении моратория на внедрение Закона №235/2016 о выпуске государственных облигаций во исполнение Минфином платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий №807 от 17 ноября 2014 г. и №101 от 1 апреля 2015 г.

Законодательная инициатива была зарегистрирована в декабре 2019 г. Ее авторы предложили установить мораторий на реализацию Закона № 235/2016 на неопределенный период, до исчерпания всех средств по возврату всех представленных денег, имеющих статус срочных кредитов.
Detalii
29
03 2020
14735

Evidența timpului de muncă și salarizarea angajaților în perioada 30 martie–3 aprilie 2020

Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de lucru și de calculare a salariului pentru lunile martie și aprilie ca zile prezente la lucru. Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis Dispoziția nr.8 din 28 martie 2020, prin care sunt oferite soluții pentru depășirea situației ce ține de evidența timpului de muncă și salarizarea angajaților din sectorul bugetar.

Astfel, prin pct.1 din document este dispus, prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare că, în perioada stării de urgență, conducătorii unităților din sectorul bugetar sunt împuterniciți cu dreptul:
Detalii
30
03 2020
206

Conceptul SMI în domeniul transportului rutier, publicat

În Monitorul Oficial din 27 martie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 126 din 26 februarie 2020 pentru aprobarea Conceptului tehnic privind Sistemul de management integrat în domeniul transportului rutier (SMI).

Dezvoltarea, funcționarea și implementarea SMI va fi asigurată de către Agenția Națională Transport Auto. SMI constituie o soluție ce are ca scop asigurarea tranziției de la modalitățile tradiționale de procesare manuală a documentelor pe suport de hârtie spre digitizarea totală și diminuarea intermediarilor procesului de interacțiune a operatorilor de transport rutier și a cetățenilor cu ANTA.
Detalii
30
03 2020
96

Posibilitatea modernizării tehnicii și a echipamentului agricol

Guvernul Japoniei va oferi țării noastre un credit preferențial în valoare de peste $18,647 mil. prin intermediul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA) pentru implementarea proiectului Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol.

În Monitorul Oficial din 27 martie Executivul a publicat Hotărârea nr. 174 din 25 martie 2020 pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut, precum și Hotărârea nr. 175 din 25 martie 2020 cu privire la aprobarea semnării
Detalii
30
03 2020
155

«e-Autorizație transport»: реестры, сформированные системой

Официальная регистрация автотранспортного оператора в Реестра автотранспортных операторов (РАТО) осуществляется на основе уведомления, представленного Агентству оператором с помощью Системы либо в единое окно не позднее 10 рабочих дней до начала деятельности по автотранспортным перевозкам.

Уведомление должно содержать идентификационные данные оператора и вид автотранспортных перевозок, которые он намерен осуществлять. Посредством уведомления оператор заявляет под собственную ответственность о соблюдении всех требований, установленных законодательством для начала и осуществления указанного вида автотранспортных перевозок, и, при необходимости,

Detalii
30
03 2020
244

ГНС внедрит систему «Реестр ордеров на исполнение»

Правительство Молдовы утвердило техническую концепцию Автоматизированной информационной системы «Реестр ордеров на исполнение» (РОИ). Созданием и развитием этой системы займется Государственная налоговая служба. После внедрения системы, предъявление ордеров на исполнение ГНС будет осуществляться исключительно посредством этой системы. Документ опубликован 27 марта в МО.

Сферой деятельности, в которой будет функционировать АИС «РОИ» является область принудительного исполнения денежных требований, основанных на нормах публичного права, в результате предъявления ордеров на исполнение. Полномочия возложены на ГНС, которая должна осуществлять их принудительное исполнение в соответствии с Разделом V гл. 9 НК.
Detalii
27
03 2020
272

Conceptul tehnic al SIA „Registrul mandatelor de executare”, publicat

În MO al RM de astăzi, 27 martie 2020, a fost publicată și a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.187 din 25 martie 2020 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare” (RME).
Amintim că, la 1 aprilie 2019, odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ al RM, în sarcina Serviciului Fiscal de Stat a fost stabilită executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public. Procedura de executare a acestor creanțe se inițiază la prezentarea SFS a unui mandat de executare de către autoritatea publică îndreptățită să revendice dreptul supus executării și în baza acestui mandat autoritatea fiscală inițiază executarea silită a creanțelor în conformitate cu regulile stabilite de Codul fiscal.
Detalii