Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

28
05 2018
5

Pensiile vor putea fi reexaminate

Persoanele care care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, stabilite conform prevederilor Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii vor avea dreptul de a solicita reexaminarea pensiei cu condiţia că pensia calculată în condiţiile legii indicate va fi mai mare decât pensia care este achitată solicitantului în prezent.
Detalii
25
05 2018
139

Gata cu abuzurile

Şoferii care vor urca băuți la volan vor rămâne imediat fără permisul de conducere pentru o perioadă de la șase luni în cazul primei abateri, iar în cazul abaterii repetate – până la trei ani. Instanțele de judecată vor stabili termenul în cel mult trei zile, timp în care șoferii nu vor putea circula cu un permis provizoriu, cum era până în prezent.

Pentru cei care sunt depistați în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, cu o concentrație a vaporilor de alcool în aerul expirat de 0,3 g/l, sancțiunile vor fi mai dure. Mai exact, permisul acestora va fi anulat pentru patru ani.
Detalii
25
05 2018
177

Migrația de muncă dintre Moldova și Belarus va fi reglementată

Hotărârea pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul migraţiei de muncă este publicat în Monitorul Oficial din 25 mai curent.

Scopul documentului este reglementarea fluxurilor migraţionale de muncă şi crearea condiţiilor favorabile de circulaţie a forţei de muncă între cele două state.
Detalii
25
05 2018
225

Control comun al frontierei moldo-ucrainene

Executivul a aprobat inițierea negocierilor pentru aprobarea semnării Protocoalelor dintre Moldova şi Ucraina pentru organizarea controlului în comun la opt puncte de trecere. Astăzi, 25 mai, hotărârile respective sunt publicate în MO.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanţelor al RM, Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei
Detalii
24
05 2018
308

Scutiri de TVA fără drept de deducere pentru parteneriatele publice-private

Scutirea de TVA fără drept de deducere pentru proiectele parteneriatului public-privat se va aplica mărfurilor şi serviciilor specificate în anexele la contractul de în baza căruia se va efectua importul acestora.

Cabinetul de miniștri a aprobat ieri un proiect de hotărâre elaborat în scopul implementării mecanismului clar și eficient pentru importul mărfurilor și serviciilor de către agenții economici – parteneri privați pentru realizarea proiectelor de parteneriat public privat de interes național.
Detalii
24
05 2018
212

Executarea bugetului de stat 2017 a fost aprobată

Bugetul de stat pentru anul 2017 a fost executat la partea de venituri în sumă de 33 947,4 mil. lei, cu 169,1 mil. lei sau 0,5% mai mult față de nivelul precizat. La partea de cheltuieli, bugetul de stat a fost executat în sumă de 35 479,1 mil. lei, cu 2 323,4 mil. lei sau cu 6,1% peste suma precizată inițial. Soldul bugetar a fost executat în sumă de 1 531,7 mil. lei, cu 2 492,5 mil. lei (61,9%) sub nivelul prevederilor precizate. Din suma totală a deficitului, proiectelor finanțate din surse externe le revine 919,8 mil. lei sau 60,0%.
Detalii
24
05 2018
393

Оцифровка разрешительных документов продолжается

Кабинет министров утвердил на заседании 23 мая Концепцию автоматизированной информационной системы управления и выдачи разрешительных документов, которая послужит основой для внедрения предоставления госуслуг посредством Единого окна.

Правительство продолжает процесс оцифровки разрешительных актов, целью которого является экономия времени и средств предпринимателей, а также ресурсов государственных учреждений, выдающих документы. Напоминаем, что уже на данном этапе внедрение системы позволило бизнесу сэкономить порядка $12 млн.
Detalii
24
05 2018
229

Unificarea schemelor coloro-grafice ale autovehiculelor speciale

Regulamentul privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale, ce stabilește schemele coloro-grafice, marcajele de identificare, inscripţiile, mijloacele de semnalizare speciale sonore şi luminoase ale acestora a fost aprobat ieri de Executiv.

Regulamentul are drept scop asigurarea securităţii circulaţiei rutiere în timpul executării misiunilor de serviciu urgente cu autovehiculele cu regim prioritar de circulație și cu autovehiculele speciale, precum şi unificarea schemelor coloro-grafice ale acestora.
Detalii
24
05 2018
108

Правила и стоимость лицензирования страховой деятельности изменятся

Правительство одобрило проект поправок в Закон о страховой деятельности. Он предусматривает уточнение некоторых терминов и введение новых определений, изменение порядка и оптимизацию некоторых процедур лицензирования страховщиков и перестраховщиков, установление новых тарифов на лицензирование страховой/перестраховочной деятельности, создание Реестра лицензированных страховщиков, Реестра страховых и/или перестраховочных брокеров, Реестра авторизированных страховых агентов и агентов банкашуранс и др. Проект поправок опубликован в «Monitorul Oficial» и зарегистрирован в парламенте.
Detalii
24
05 2018
690

ÎS vor avea mai mult timp pentru perfectarea corectă a dărilor de seamă

Termenul de prezentare a dării de seamă anuale privind mărimea și circulația proprietății publice va fi extins de la 25 ianuarie la 31 martie.

Cabinetul de miniștri a aprobat ieri o hotărâre în acest sens, cu scopul asigurării veridicității datelor raportate incluse în dările de seamă.

Menționăm că potrivit prevederilor în vigoare ale Hotărârii Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat urmează să prezinte darea de seamă prenotată aferentă rezultatelor anuale până la data de 25 ianuarie.
Detalii