Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

01
10 2020
39

Executarea bugetului de stat în semestrul I

Executarea bugetului de stat în semestrul I al anului curent a fost afectată de pandemie, care a avut  impact asupra economiei și a populației. Totodată, pentru a asigura ajustarea rapidă a priorităților de finanțare la noile circumstanțe, în luna aprilie au fost operate modificări în Legea bugetului de stat pentru anul 2020.
 
În cadrul ședinței din 30 septembrie curent, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2020. Astfel, la situația din 30 iunie 2020, bugetul de stat a fost executat la partea de venituri în sumă de 17 524,5 mil. lei, la cea de cheltuieli – 22 318,3 mil. lei, iar deficitul bugetar a constituit 4793,8 mil. lei.

Detalii
01
10 2020
31

Dezvoltarea regională: competitivitate și dezvoltare economică

Autoritățile intenționează să implementeze un nou concept de dezvoltare regională a Republicii Moldova armonizat la politicile europene din domeniu. Proiectul  de hotărâre pentru modificarea Legii privind dezvoltarea regională  a fost aprobat în ședința Guvernului din 30 septembrie.
 
Astfel, după cum a menționat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, noul obiectiv general al dezvoltării regionale urmărește creșterea competitivității și dezvoltării durabile a fiecărei regiuni, incluzând, spre deosebire de prevederile actuale, toate regiunile, nu doar pe cele mai puțin dezvoltate.

Detalii
01
10 2020
37

Activitatea GAL va fi reglementată de o lege specială

Proiectul de lege ce va reglementa constituirea, activitatea, reorganizarea și lichidarea grupurilor de acțiune locală (GAL) va fi examinat astăzi, 1 octombrie, în cadrul ședinței secretarilor de stat. Documentul a fost elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în colaborare cu Rețeaua Națională LEADER.
 
Necesitatea promovării proiectului a fost determinată de modificările produse prin Legea nr. 17 din 20 februarie 2020 la Legea nr. 276 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și care se referă la crearea Programului de stat LEADER, finanțat din surse publice cu o valoare de până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

Detalii
28
09 2020
103

Признание групп сельхозпроизводителей

Положение о порядке признания групп сельхозпроизводителей, одобренное правительством на прошлой неделе, опубликовано в «Monitorul Oficial».  В нем установлен порядок создания и работы комиссии по признанию групп производителей сельскохозяйственной продукции, а также порядок признания групп.

 

Согласно документу, министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды учредит Комиссию по признанию сельскохозяйственных производителей. В ее состав войдут семь членов, в том числе представители Минсельхоза, а также наблюдатель без права голоса, представитель AIPA, назначенный приказом компетентного органа.


Detalii
28
09 2020
379

Coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor, majorați

Din 1 octombrie 2020 vor fi puși în aplicare noii coeficienți cumulativi de indexare a pensiilor pentru perioada anilor 1999-2020.
 
În Monitorul oficial din 25 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.714 din 23 septembrie 2020, prin care a fost modificată anexa nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. 
 

Aceștia au fost majorați începând cu anul 1999. Amintim, conform prevederilor Regulamentului, diferența în mărimea pensiei determinată conform
Detalii

28
09 2020
214

Выплата социальных пособий – через MPay

Кабинет министров Молдовы утвердил концепцию правительственной услуги электронных платежей MPay, которая предусматривает новый компонент: кроме взимания платежей с физических и юридических лиц в процессе оказания услуг, через эту систему физическим лицам будут распределяться социальные и другие выплаты из бюджета.
 
Таким образом, 55 учреждений (министерства, государственные службы и агентства, инспектораты и пр.) будут использовать услугу MPay для взимания платежей с физических и юридических лиц в процессе предоставления услуг, а также налогов и сборов, начисленных штрафов и пеней и других выплат на единый казначейский счет Министерства финансов. 
Detalii
28
09 2020
204

Facilități fiscale și vamale. HG nr.246, suplinită

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora,  a fost completată cu încă 40 de proiecte.
 
În Monitorul Oficial din 25 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 716 din 23 septembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 246/2010. 

Detalii
28
09 2020
211

Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale, în vigoare

La 25 septembrie 2020 a intrat în vigoare Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale, în Monitorul Oficial fiind publicată Hotărârea Guvernului nr. 678 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea Metodologiei.
 
Potrivit documentului, standardele ocupaționale pot fi elaborate de către comitetele sectoriale pentru formare profesională și de entitățile publice și private, cum ar fi: asociațiile profesionale, patronatele, sindicatele, asociațiile obștești, agenții economici, organizațiile din domeniul cercetării și inovării și instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior etc.

Detalii
25
09 2020
151

Comitetul organizatoric va elabora conceptul „Moldova Business Week 2020”

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicată Dispoziția Guvernului  nr. 136-d din 21 septembrie 2020 privind instituirea și aprobarea componenței nominale a Comitetului organizatoric „Moldova Business Week 2020”.
 
Moldova Business Week (MBW) este organizat începând cu anul 2014 și are ca scop promovarea imaginii țării, precum și stimularea atragerii investițiilor, promovarea exporturilor, turismului și aducerea în prim-plan a politicilor, reformelor și oportunităților oferite mediului de afaceri.

 

În comitetul organizator al MBW 2020 sunt incluși reprezentanți ai Corpului de Control al Prim-ministrului, Agenției de Investiții, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Proiectului de Competitivitate al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională USIAD, Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Asociației Businessului European și Asociației Investitorilor Străini. Președintele Comitetului organizatoric este Rodica Verbeniuc, directorul general al Agenției de Investiții.

Potrivit dispoziției, comitetul organizatoric, în termen proxim, va aproba conceptul și agenda evenimentului.

 

Cheltuielile pentru organizarea evenimentului „Moldova Business Week 2020” vor fi acoperite din contul Agenției de Investiții, precum și din mijloacele atrase de la partenerii de dezvoltare sau din sponsorizări.

 

Reamintim că, MBW ediția 2019  s-a desfășurat în perioada 13-16 noiembrie 2019 cu participarea reprezentanților din 24 de țări, iar P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” a fost partener media al evenimentului.

 

25
09 2020
136

Facilitatea de sprijin a răspunsului la situația de urgență

Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru  iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul RM şi Comisia Europeană privind realizarea Proiectului „UE4Moldova: Facilitatea de sprijin al răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere”, care prevede oferirea țării noastre de către Comisia Europeană a asistenței nerambursabile în valoare de 9 mil. euro, în scopul gestionării crizei provocate de COVID-19.
Documentul este publicat astăzi, 25 septembrie, în MO și a intrat în vigoare.
 
După cum a menționat în cadrul ședinței Executivului ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, Acordul include următoarele patru componente :

Detalii