Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

03
08 2018
79

Divizarea competentelor între AST şi APCSP

Două metodologii suplimentare pentru eficientizarea controlului și asigurarea supravegherii de stat a activității de întreprinzător au fost aprobate în cadrul ultimei şedinţe a Executivului – pe domeniile de competență ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) și ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică (AST).

Aceste metodologii ale controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor au drept scop stabilirea cadrului organizatoric şi metodologic de planificare a acţiunilor de control
Detalii
03
08 2018
68

Reglementarea activității în domeniul jocurilor de noroc

Regulamentul privind organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice prevede că sistemul informatic central al organizatorului trebuie să deţină interfaţă care să ofere Serviciului Fiscal de Stat posibilitatea de a se conecta la acesta permanent în scopul verificării vânzărilor organizatorului.

În ședința din 1 august curent Guvernul a aprobat Regulamentele-tip privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc, ce constituie monopol de stat.
Detalii
03
08 2018
76

АПС обеспечит эффективное управление госпредприятиями

Правительством Молдовы одобрено решение о переводе в ведение Агентства публичной собственности 144 госпредприятий, включая ЖДМ, а также акций государства в 72 акционерных обществах, которыми ранее управляли разные министерства.

«Многие из этих предприятий должны быть реорганизованы, объединены или преобразованы в госучреждения. Для начала мы переводим их в ведение Агентства публичной собственности (АПС), чтобы мы могли как можно скорее получить возможность управления ими, обеспечить эффективное администрирование и, параллельно, осуществить их реорганизацию или преобразование», — сказал премьер Павел Филип.
Detalii
02
08 2018
319

„Prima Casă 3”, susţinută de Guvern

Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești familiilor cu copii, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” a fost susținut de Guvern.

Documentul reglementează modul de stabilire a mărimii compensațiilor bănești, procedura de acordare a acestora și modul de stabilire a mijloacelor respective pe parcursul anului bugetar.
Detalii
02
08 2018
134

Cheltuielile publice: raţionalizarea nu înseamnă diminuarea lor

Crearea unui spațiu fiscal care să răspundă noilor priorități sau presiunilor bugetare emergente și redirecționarea cheltuielilor cu prioritate redusă în urma unei analize aprofundate a acestora sunt măsurile prevăzute în dispoziția Guvernului privind raționalizarea cheltuielilor publice, aprobată ieri de Executiv.

Potrivit secretarului general de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Chicu, raționalizarea cheltuielilor reprezintă un set de acțiuni organizaționale și analitice menite să sprijine instituirea unui sistem eficient al cheltuielilor publice și să identifice potențialele sectoare sau domenii unde se produc cheltuieli ce poartă un caracter neprioritar sau ineficient.
Detalii
02
08 2018
148

Moldova-Bulgaria: asigurarea angajării legale a cetăţenilor

În ședința de ieri Guvernul a aprobat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă.

Documentul a fost semnat pentru asigurarea reglementării procesului şi asigurării angajării legale a cetăţenilor Republicii Moldova şi Republicii Bulgaria pe teritoriul ambelor state.
Detalii
01
08 2018
128

S2 va spori securitatea în vamă

Compania americană S2 Global, specializată în furnizarea de tehnologii pentru inspecția vehiculelor și a bagajelor în vamă, are intenţia să-și extindă activitatea în Republica Moldova şi a fost anunțată în cadrul unei întrevederi cu premierul Pavel Filip.

Antreprenorii din SUA au informat că dispun și de soluții IT ce permit depistarea la hotar a mărfurilor interzise, cum ar fi armele și stupefiantele, dar și contracararea contrabandei cu țigări.
Detalii
01
08 2018
858

Термин «НДС по нулевой ставке» упраздняют из нормативных актов

Правительство внесло уточнения в свое Постановление № 519/2004 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения перечня экономических агентов – предприятий легкой промышленности и видов услуг, оказываемых ими на территории Республики Молдова заявителям таможенного режима переработки на таможенной территории, облагаемых НДС по нулевой ставке, и о порядке администрирования услуг, оказываемых этими предприятиями» с целью приведения в соответствие со ст.104 Налогового кодекса. Законом №288, который вступил в силу с 1 января 2018 г., термин «НДС по нулевой ставке» в Налоговом кодексе заменен на «освобождение от НДС с правом вычета».
Detalii
31
07 2018
211

Молдова заключит три новых соглашения

Правительство утвердило создание трех переговорных групп и начало переговоров по одному соглашению с Европейской комиссией и по двум – с Содружеством независимых государств.

В частности, планируется начать переговоры по Финансовому соглашению между правительством Молдовы и Еврокомиссией по усилению потенциала роста РМ через прозрачную, эффективную, конкурентоспособную и устойчивую экономическую среду.
Detalii
26
07 2018
1398

Еще одна налоговая амнистия?

Физические лица в Молдове смогут добровольно легализовать незадекларированное ранее имущество с указанием источника дохода и уплатой «сбора за декларирование» в размере 3% от стоимости имущества. Это предусматривает законопроект о добровольной декларации и налоговом стимулировании, который получил положительное заключение правительства и рассматривается парламентом страны на сегодняшнем заседании.

Согласно законодательной инициативе, добровольному декларированию подлежит ранее не зарегистрированное имущество: денежные средства, недвижимость, транспорт, ценные бумаги, доли в уставном капитале предприятий.
Detalii