Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

27
01 2020
5

Процедура внутреннего рассмотрения и отчетности раскрытий незаконных практик

В пятницу, 24 января, вступило в силу постановление правительства об утверждении Положения о процедурах внутреннего рассмотрения и отчетности раскрытий незаконных практик (Положение). Документ разработан на основании ч. (2) ст. 9 Закона № 122/2018 об осведомителях по неподкупности (Закона № 122/2018). Одновременно утратило силу ПП № 707/2013 об утверждении Рамочного положения об осведомителях по неподкупности.

В целом, положение устанавливает процедуру внутренней отчетности раскрытий незаконных практик сотрудниками публичных и частных субъектов, а также регулирует процедуру регистрации и рассмотрения раскрытий незаконных практик, признания в качестве осведомителя по неподкупности и применения мер защиты в отношении работников, которые добросовестно и в интересах общества раскрывают внутренние незаконные действия.
Detalii
27
01 2020
3

Angajații din sistemul de sănătate vor avea salarii mai mari

Salariile de funcție ale personalului medical cu studii superioare (medici), personalului medical mediu, personalului medical inferior, personalului administrativ-gospodăresc și de conducere din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se majorează cu 10%.

În „Monitorul Oficial” din 24 ianuarie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 22 din 22 ianuarie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel, un medic de familie cu o vechime în specialitate de până la 10 ani va avea un salariu de 7160 lei.
Detalii
22
01 2020
104

Правительство стремится улучшить ситуацию в животноводческой отрасли

В Молдове улучшат налоговое администрирование и будут приняты другие меры для повышения конкурентоспособности сферы отечественного животноводства, заявил премьер-министр Ион Кику в ходе проведенного заседания для рассмотрения проблем животноводческого сектора. В заседании приняли участие министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, госсекретари этих ведомств и минфина, представители специализированных ассоциаций и отечественные производители.

Ион Кику предложил обсудить проблемы животноводческого сектора, о которых было заявлено на встрече с бизнес-средой, организованной правительством в декабре 2019 г.
Detalii
21
01 2020
373

Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici 2020

În scopul sporirii performanţei autorităţilor prin dezvoltarea capacităţilor profesionale ale funcţionarilor publici, pe parcursul anului 2020 urmează a fi instruiți 1060 dintre aceștia. În Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 18 din 15 ianuarie curent cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2020.

Astfel, comanda de stat prevede 13 cursuri de instruire ce țin de integrarea profesională în funcția publică, managementul organizațional, etica și integritatea profesională în sectorul public, eficientizarea activității profesionale în administrația publică, recrutarea și selectarea personalului, leadership-ul, elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative,
Detalii
21
01 2020
114

Centrul de Implementare a Reformelor va fi dizolvat

Instituția publică „Centrul de Implementare a Reformelor” urmează a fi dizolvată. Hotărârea Guvernului nr. 21 din 15 ianuarie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial din 17 ianuarie curent.

Potrivit documentului, bunurile aflate în gestiunea Centrului de Implementare a Reformelor vor fi transmise Cancelariei de Stat, iar disponibilizarea salariaţilor se va efectua în conformitate cu legislația muncii. Totodată, contractele de muncă ale majorității personalului disponibilizat au fost încheiate pe perioade determinate, până la 31 decembrie 2019.
Detalii
21
01 2020
160

Declarația vamală electronică: reglementarea transportării succesive a mărfurilor

Declaraţia vamală electronică la export se înregistrează la posturile vamale interne, cu prezentarea mijlocului de transport și mărfii declarate în zona de control vamal al postului respectiv. După înregistrarea declaraţiei vamale electronice, funcţionarul vamal responsabil de recepționarea declaraţiei, în termen de 20 de minute, accesează butonul de selectare a declaraţiilor pe culoare, după care SIIV „ASYCUDA World” stabileşte culoarul declaraţiei vamale, repartizând declaraţia vamală funcţionarului din cadrul postului.
Detalii
17
01 2020
154

Activitatea organelor de constatare/investigare a infracțiunilor economice va fi reorganizată

În scopul identificării unui echilibru în respectarea intereselor legale ale statului și ale mediului de afaceri, Guvernul a dispus crearea Grupului de lucru pentru reorganizarea și eficientizarea activității organelor privind constatarea/investigarea infracțiunilor economice.

Conform Dispoziției Prim-ministrului publicate astăzi, 17 ianuarie 2020, în „Monitorul oficial”, în componența Grupului de lucru vor intra Serghei Pușcuța, viceprim-ministru, ministru al Finanțelor, care va deține și calitatea de președinte al Grupului, Pavel Voicu, ministru al Afacerilor Interne, Nicolae Eșanu, consilier în domeniul dreptului în Cabinetul Prim-ministrului, și Victoria Belous, șef al Direcției expertiză juridică, Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
17
01 2020
347

Молдова все же станет стройплощадкой

Госадминистрация дорог Молдовы проведет 14 тендеров на ремонт и модернизацию дорог национального и международного значения общей стоимостью 4,37 млрд леев.

Как сообщило ведомство, в 2020 г. будут проведены следующие тендеры:
• ремонт и расширение дороги M5 граница с Украиной-Крива-Бельцы-Кишинев-Тирасполь-граница с Украиной (0-133 км). Стоимость работ без учета НДС составит 2,05 млрд леев;

• ремонт R13 Бельцы-Флорешты-R14 км (0-39,83 км). Стоимость – 586,6 млн леев;

• восстановление и модернизация дороги M2 объездная дорога в мун. Кишинев, участок 2 (км 86+280- 94+480). Стоимость – 512,5 млн леев;
Detalii
17
01 2020
66

Trei puncte de trecere pentru vămuirea mărfurilor ce vor rămâne în stânga Nistrului

Perioada în care agenții economici și instituțiile publice din raioanele de est pot traversa punctele de trecere a frontierei pentru efectuarea procedurilor de vămuire fără perceperea drepturilor de import sau export și fără aplicarea măsurilor de politică economică și prohibițiilor, cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale va fi extinsă.

În cadrul ședinței Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea pct. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene.
Detalii
16
01 2020
220

Новые возможности электронного таможенного оформления экспорта

Правительство на заседании 15 января внесло изменения в постановление № 904/2013, которые коснулись, в частности, Положения об электронной процедуре таможенного оформления экспорта товаров. Как отметил министр финансов Сергей Пушкуца, внесенные поправки позволяют расширить электронное декларирование товаров в режиме реэкспорта. Также регламентирована процедура таможенного электронного оформления товаров, экспортируемых:
посредством международных почтовых отправлений
• консолидировано, посредством совместных перевозок в одном транспортном средстве товаров, экспортируемых разными отправителями/экспедиторами
• экономическими субъектами из левобережных районов страны.

Detalii