22
07 2015
992

Proiect pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ministerul Economiei a emis spre dezbatere și comentarii următoarele proiecte:

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative — modificarea și completarea articolului 20 alineatul (1) litera c) al Legii nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producţie şi menajere, Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, alin.(15) al articolului 7 al Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere.

Ministerul Economiei a elaborat prezentul proiect de act legislativ, ce vizează următoarele aspecte:

  • Procedura scoaterii deşeurilor din zona economică liberă;

  • Aspectul privind obținerea încheierii de la Ministerul Mediului;

  • Aspectul privind obligaţia de a prezenta rapoarte trimestriale.


2. Proiect de Hotărîre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor Hotărâri ale Guvernului — modificarea și completarea pct.23 al Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.600 din 14 mai 2002, pct.92 al Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005.

Ministerul Economiei a elaborat prezentul proiect de act normativ, ce vizează următoarele aspecte:

  • Aspectul privind valoarea în vamă a mărfurilor scoase din ZEL şi plasate în altă destinaţie vamală;

  • Aspectul privind exonerarea de obligaţia depunerii garanției la reexportul mărfurilor produse în ZEL.
via | contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.