16
07 2016
1036

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Proiectului de Lege cu privire la statistica oficială

Proiectul de lege cu privire la statistica oficială a fost elaborat de către Biroul Naţional de Statistică în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu aquis-ul UE în domeniul statistic (Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 87/164 din 31.03.2009, Codul de Bune Practici al Statisticilor Europene, adoptat de Comitetul Statistic European la 28 septembrie 2011). Necesitatea elaborării proiectului menţionat a fost condiţionată de prevederile Acordului de Asociere RM-UE (Titlul IV “Cooperarea în sectorul economic şi alte sectoare”, Capitolul VI „Statistica”), Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07.10.2014, precum şi de Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 26.02.2015. Proiectul de lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului unic al statisticii oficiale, stabileşte cadrul juridic pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale. De asemenea, proiectul conţine prevederi cu privire la principiile fundamentale ale statisticii oficiale, independenţa profesională a directorului general al BNS cu un mandat de activitate fix şi criterii clare de angajare şi eliberare din funcţie, ceea ce, actualmente, lipseşte din legea statisticii în vigoare.

Data limită pentru comentarii: 11.08.2016

Fişiere Nota Proiect Tabel 1 Tabelu 2 Proiect HG Agenda agenda Persoane responsabile Ștefan Demian stefan.demian@statistica.md, tel: 022 403143, Chişinău, str. Grenoble, 106

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.