30
12 2015
1848

Proiectul Codului Urbanismului şi Construcţiilor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a elaborat prezentul proiect de Cod în conformitate cu prevederile Programului de activitate al Guvernului „Integrare europeană: libertate, democraţie, bunăstare” pentru anii 2011 – 2014”, Acţiunea: „Eliminarea constrîngerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri”, Sub-acţiune: „Elaborarea unui Cod în domeniul construcţiilor care ar acoperi şi ar aduce îmbunătăţiri tuturor procedurilor din construcţie, precum şi, în mod special, ar asigura optimizarea procedurilor de autorizare şi recepţie a lucrărilor de construcţie prin combinarea documentaţiei de finalizare a lucrărilor de construcţie într-o singură procedură”. De asemenea, elaborarea documentului a fost prevăzută în pct. 1.1. din capitolul L. „Construcții” al Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016, aprobat prin HG Nr.680 din 30.09.2015.

Data limită pentru comentarii: 31.12.2015

Fişiere aprobarea CUC aprobarea CUC ru Proiectul Codul Urbanismului proiect CUC varianta rusa naliza anchetei Nota cod Persoane responsabile Serghei Munteanu E-mail: serghei.munteanu@mdrc.gov.md Tel: (022) 204-574

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.