28
07 2015
1227

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor

Proiectul are drept scop instituirea cadrului normativ privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, pentru asigurarea unui nivel minim, uniform al protecției consumatorului în contextul pieței interne. Principalele prevederi ale proiectului O primă modificare conceptuală propusă de proiectul de lege implică amendamentele la terminologia utilizată. În acest sens, noţiunea „plasare pe piaţă" se substituie cu noţiunea „punere la dispoziţie pe piaţă". Suplimentar, se completează cu noțiunile „garanție" și „reparație". Modificările şi completările la Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 urmează să stabilească condiţiile minime importante pentru contractele încheiate cu consumatorii şi creează diverse drepturi fundamentale ale consumatorilor, de exemplu:
  • Produsele de consum trebuie să fie în conformitate cu contractul de vînzare;
  • Vînzătorul este responsabil faţă de consumator pentru orice lipsă de conformitate care există atunci cînd bunurile sînt livrate către consumator şi care devine aparent într-o perioadă de doi ani excepţie fiind cazurile în care, la momentul încheierii contractului de vînzare, consumatorul cunoştea sau nu a putut, în mod rezonabil, să nu conoască lipsa de conformitate.
Orice lipsă de conformitate devenită aparentă în termen de şase luni de la livrare va fi considerată ca fiind existentă la momentul livrării, cu excepţia cazului cînd proba contrară este asigurată sau această prezumţie este incompatibilă cu natura bunurilor sau natura lipsei de conformitate. Atunci cînd o lipsa de conformitate este notificată către vînzător, consumatorul are dreptul de a solicita:
  • că mărfurile să fie reparate sau înlocuite gratuit într-un termen rezonabil şi fără a crea incomodităţi majore consumatorului;
  • dacă repararea sau înlocuirea este imposibilă sau disproporţionată, sau în cazul în care vînzătorul nu a remediat deficienţele într-un termen rezonabil sau fără incomodităţi majore pentru consumator, se face o reducere corespunzătoare la preţ sau se reziliază contractul.
Pe de altă parte, consumatorul nu are dreptul de a cere rezilierea contractului, dacă lipsa de conformitate este minoră (cum ar fi o zgârietură pe carcasa unui CD), astfel, în scopul de a beneficia de drepturile sale, consumatorul trebuie să informeze vînzătorul despre lipsa de conformitate în o perioadă de două luni de la data la care a constatat o astfel de neconformitate. În sensul modificărilor şi completărilor propuse garanţia reprezintă orice angajament al unui vânzător sau producător faţă de consumator, asumat fără costuri suplimentare, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a se ocupa de bunurile de consum în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor din certificatul de garanţie sau din reclama relevantă. Potrivit completărilor propuse la art. 183. Garanţii la Legea privind protecţia consumatorilor, vînzătorul sau producătorul care oferă o garanţie este obligat juridic de aceasta, în condiţiile stabilite de documentul de garanţie şi de reclama aferentă. Garanţia trebuie să indice că, în plus, consumatorul beneficiază de drepturi legale şi că acestea nu sunt afectate de garanţie. De asemenea, garanţia trebuie să stabilească într-un limbaj simplu şi inteligibil conţinutul garanţiei şi elementele necesare pentru punerea acesteia în aplicare, în special durata şi domeniul teritorial, precum şi numele şi adresa garantului. Impactul proiectului Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor va avea un impact semnificativ pentru dezvoltarea cadrului legal în domeniul protecţiei consumatorilor. Analiza preliminară a impactului de reglementare la proiectul în speţă a fost examinată şi aprobată în cadrul şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător din data de 15 iulie 2015. Fundamentarea economico-financiară Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat.

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.