13
08 2015
1275

Proiectul HG "Privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative"

Ministerul Finanţelor a elaborat Proiectul HG "Privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative" Prezentul proiect de lege este elaborat întru executarea articolului 85 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și a punctului 48 din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, și conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a 72 de acte legislative în vederea aducerii în concordanță cu prevederile legii sus-menționate. Proiectul de lege respectiv nu necesită efectuarea expertizei compatibilităţii cu legislaţia comunitară, deoarece nu are ca scop direct armonizarea cadrului normativ naţional la cel comunitar.
  • Fişiere
  • Fişiere suplimentare
  • Sinteza contribuţie


  • via | www.particip.gov.md

    0 comentarii

    Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.