05
02 2016
2265

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este elaborat conform prevederilor Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale altor acte legislative şi normative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale de stat. Principalii indicatori ai proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat sunt reflectaţi în anexa nr. 1 la proiectul legii „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului asigurărilor sociale de stat". Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt incluse în programul 90 „Protecţia socială" şi repartizate pe subprogramele reflectate în anexa nr.2 la proiectul legii „Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016". Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate sunt prezentate în anexa nr.3 la proiectul legii „Categoriile de plătitori, tarifele, termenele de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi tipurile prestaţiilor sociale asigurate". Prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 a fost efectuată în baza actelor legislative şi normative în vigoare, analizei tendinţelor şi performanţelor înregistrate în anii precedenţi şi în baza prognozei indicilor macroeconomici, elaboraţi de către Ministerul Economiei.

Data limită pentru comentarii: 29.02.2016

Fişiere proiectul legii Nota informativa subprogramul-90.02 subprogramul-90.03 subprogramul-90.04 subprogramul-90.05 subprogramul-90.06 subprogramul-90.08 subprogramul-90.10 subprogramul-90.11 subprogramul-90.12 subprogramul-90.19 Tabel-1 Tabel-2 Tabel-4 Tabel-5 Persoane responsabile Alla Ceban, tel (022) 269 319, e-mail: alla.ceban@mmpsf.gov.md

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.