Catalogul instituţiilor

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

a fost creat în temeiul Legii nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, care a fost publicată în „Monitorul Oficial” nr.149 din 22.09.2009.

Potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.691 din 17 noiembrie 2009, ministerul are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea şi realizarea politicii statului în domeniile raporturilor de muncă, retribuirii muncii, sănătăţii şi securităţii în muncă, dezvoltării resurselor umane şi ocupării forţei de muncă, inclusiv orientării şi formării profesionale a populaţiei, migraţiei forţei de muncă, demografiei, parteneriatului social, asigurărilor sociale, asistenţei sociale, protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii violenţei în familie şi în bază de gen, prevenirii traficului de fiinţe umane, recepţionării şi distribuirii ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova, avînd ca obiective finale asigurarea unui nivel de trai decent al populaţiei, pacea şi securitatea socială.

www.mpsfc.gov.md

23
06 2020
726

Obținerea dreptului la pensie prin procură

Dreptul la pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate, pensie de urmaș ar putea fi acordat și prin procură. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege   pentru modificarea Legii privind sistemul public de pensii.
 
Astfel, cererea de pensionare şi actele necesare vor fi depuse la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliu de către reprezentatul desemnat prin procură.

Detalii
18
03 2020
600

Среднемесячная заработная плата по экономике в 2019 г. составила 7356,1 лея

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает, что в соответствии с Законом № 278/1999 г. о порядке перерасчета сумм возмещения ущерба, причиненного работникам увечьем либо иным нанесением вреда здоровью, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, учитывая статистические данные, среднемесячная заработная плата по экономике в 2019 г. составляет 7356,1 лея.

Соответствующая информация опубликована в МО от 13 марта текущего года. Напоминаем, Закон №287 устанавливает порядок перерасчета первоначальных сумм возмещения ущерба лицам, потерявшим трудоспособность вследствие несчастного случая на производстве
Detalii
14
11 2019
1575

Proiectul noului Cod al Muncii, în viziunea Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

Statele de personal sunt importante în contextul respectării drepturilor și garanțiilor salariaților, documentul ar putea fi relevant și în situația în care un inspector sau un investitor ar dori să vadă profilul unei întreprinderi, cu reflectarea datelor ce țin de funcții, salarii etc., consideră reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care este și unul din autorii proiectului. În același timp, reprezentanții mediului de afaceri cred că reintroducerea acestei prevederi în Codul muncii ar reprezenta un element de birocrație, precum și va complica activitatea întreprinderii.

Prevederile proiectului de lege privind modificarea Codului muncii au fost discutate în cadrul unei ședințe a Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător.
Detalii
11
10 2019
388

Prioritățile de finanțare a Comitetelor sectoriale pot fi stabilite de MSMPS

Cofinanțarea proiectelor desfășurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională ar putea fi majorată de la 10% la 15%, cu scopul creșterii angajamentului sectorial. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul unei hotărârii a Executivului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională.

Finanţarea proiectelor se face în baza selecţiei de oferte, care se organizează o singură dată în cadrul unui exerciţiu financiar şi este anunţată pe pagina-web oficială a MSMPS nu mai târziu de data de 1 august pentru anul financiar următor.
Detalii
19
09 2019
448

În cazul nevalorificării biletului de reabilitare, banii achitați vor fi restituiți

În cazul nevalorificării biletului de reabilitare pe motiv de boală, contraindicații medicale sau deces al rudelor, beneficiarul care a achitat costul parțial al biletului are dreptul să solicite restituirea mijloacelor financiare achitate pe parcursul anului bugetar, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii decembrie. Solicitarea de restituire a mijloacelor financiare achitate se face în formă scrisă către Agenția Națională Asistență Socială, cu anexarea actelor constatatoare.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultări publice proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilități.
Detalii
05
09 2019
2165

Больничные листы по-прежнему будут выдаваться бенефициарам на бумажных носителях

Сегодня, 4 сентября, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты уточняет некоторые положения Закона №289 о пособиях по временной нетрудоспособностии других пособиях социального страхования, в соответствии с которыми Национальная касса социального страхования с 1 июля текущего года производит расчет и оплату больничных листов.

Таким образом, с 28 августа 2019 г. больничные листы обрабатываются в электронном формате и, посредством платформы MConnect, направляются НКСС для определения суммы, подлежащей оплате бенефициару.
Detalii
08
05 2019
747

Единовременная помощь к празднику

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает, что с сегодняшнего дня, 8 мая 2019 г., начата выплата единовременной материальной помощи по случаю 74-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Ее получат 1253 человека. На эти цели из Фонда поддержки населения было выделено более 5,56 млн леев, которые выплачиваются через почтовые отделения страны.
Detalii
03
04 2019
750

Munca zilierilor. Cum vom depăși provocările

În anul 2018 de către Inspectoratul de Stat al Muncii au fost achiziționate 4500 registre de evidență a persoanelor care exercită activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), care au fost repartizate la inspecțiile teritoriale de muncă. La solicitarea beneficiarilor, au fost distribuite 745 registre de evidență, și doar 245 de beneficiari au prezentat extrase din registrul respectiv.

Datele au fost prezentate în cadrul unei ședințe de lucru, desfășurate în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu participarea reprezentanților Inspectoratului de Stat al Muncii, Asociației Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova, Alianței Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, Asociației Producătorilor de Sfeclă de Zahăr.
Detalii
01
04 2019
759

Libera practică a medicilor de familie. Actele pentru participare la concurs

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va acorda medicilor de familie suportul consultativ-metodic în vederea implementării prevederilor Ordinului nr.1261 din 2 noiembrie 2018, publicat în MO de vineri, 29 martie 2019.

Prin acest document au fot aprobate formularele pentru atribuirea practicii medicului de familie. Pachetul de acte include modelele de Cerere de atribuire a practicii, o declarație pe propria răspundere și al Certificatului de titular al practicii medicului de familie, toate fiind anexe la ordinul respectiv.
Detalii
28
03 2019
1958

Controlul de stat în domeniul securității și sănătății muncii

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a publicat Lista generală pentru controlul de stat al securității și sănătății la locul de muncă.

Astfel, lista de verificare conține 109 întrebări ce se referă la modalitățile de organizare a activităților de protecție și prevenire, instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă, evaluarea riscurilor profesionale, planul de protecție și prevenire și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a măsurilor prevăzute în plan, efectuarea examenului medical periodic, evidența zonelor cu risc profesional grav și specific etc.
Detalii