Catalogul instituţiilor

Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale

a fost creat în temeiul Legii nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, care a fost publicată în „Monitorul Oficial” nr.149 din 22.09.2009.

Potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.691 din 17 noiembrie 2009, ministerul are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea şi realizarea politicii statului în domeniile raporturilor de muncă, retribuirii muncii, sănătăţii şi securităţii în muncă, dezvoltării resurselor umane şi ocupării forţei de muncă, inclusiv orientării şi formării profesionale a populaţiei, migraţiei forţei de muncă, demografiei, parteneriatului social, asigurărilor sociale, asistenţei sociale, protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii violenţei în familie şi în bază de gen, prevenirii traficului de fiinţe umane, recepţionării şi distribuirii ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova, avînd ca obiective finale asigurarea unui nivel de trai decent al populaţiei, pacea şi securitatea socială.

www.mpsfc.gov.md

12
04 2022
1021

RAR21 și ARR21: solicitarea ajutorului salariaților pentru programul de activitate redusă

Regimul de activitate redusă este definit în Hotărârea Guvernului nr.333/2021 drept cel cu timp de muncă săptămânal redus, cu cel mult 50%, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul efectiv al salariaților din cadrul unității. Acesta se stabilește de către angajator fie în mod unilateral1  sau cu acordul scris al salariaților vizați2  și presupune acordarea unui ajutor salariaților pentru care a fost stabilit acest regim de activitate. Respectivul ajutor urmează a fi solicitat de către angajator, care completează pe proprie răspundere un formular de solicitare, îl semnează și îl depune prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronica.
 


Detalii

07
04 2022
249

Veniturile și cheltuielile BASS pentru anul 2022 vor fi majorate

Veniturile  și cheltuielile totale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se propun a fi majorate cu peste 2,16 mld. lei. În cazul aprobării proiectului modificărilor la Legea nr.206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 în redacția elaborată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, veniturile și cheltuielile BASS vor crește de la 31,2 mld. lei până la circa 33,4 mld. lei.
 
Documentul a fost elaborat cu scopul precizării parametrilor BASS, urmare a aprobării completărilor la un șir de acte normative cu un impact semnificativ asupra BASS
Detalii
22
03 2022
23571

Indexarea și majorarea pensiilor în sumă fixă

De la 1 aprilie 2022 cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă ar putea constitui 2278,80 lei, iar cel al pensiei minime de dizabilitate:
1) în cazul unei dizabilități severe – 1709,10 lei;
2) în cazul unei dizabilități accentuate – 1595,16 lei;
3) în cazul unei dizabilități medii – 1139,40 lei.
 
Tot din 1 aprilie curent cuantumul pensiilor calculat în conformitate cu prevederile Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii se majorează în sumă fixă de 171,71 lei.


Detalii

23
03 2022
560

Coeficienții de valorizare a venitului asigurat vor fi actualizați

Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultări publice proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea anexelor nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017.
 
Astfel, din 1 aprilie 2022 ar putea fi puși în aplicare noii coeficienţii de valorizare a venitului asigurat pentru anii 1999-2021, care pot fi vizualizați în pag.3 din proiect.
  
15
03 2022
178

Subvenționarea locurilor de muncă: datoriile față de BPN și rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă

Procedura de subvenționare a locurilor de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, va fi modificată.  Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat, fiind considerat ca anunțat și pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică.  Potrivit documentului, condiția stabilită anterior ce ține de lipsa datoriilor beneficiarului de subvenții față de bugetul public național pentru anul precedent poate fi exclusă.
 


Detalii

14
03 2022
1696

MMPS va elabora un nou regulament de compensare a diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale

Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea cheltuielilor, legate de acordarea compensării diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale / energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea prețurilor reglementate la gazele naturale/tarifelor reglementate la energie termică.
 
Scopul proiectului este executarea prevederilor Legii nr. 192/2021 privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului, art. II din Legea nr. 5/2022 pentru modificarea unor acte normative,
Detalii
01
02 2022
204

Testul proxy nu va fi aplicat până la 31 martie 2022

În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 martie 2022, la evaluarea eligibilității pentru acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului, nu se va aplica scorul indicatorilor de bunăstare (testul proxy), ceea ce presupune că nu se vor lua în considerare bunurile mobile şi imobile pe care le are în proprietate/folosinţă familia, prin derogare de la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.
 
Ministerul Muncii și Protecției sociale propune pentru consultări publice proiectul  de hotărâre de Guvern ce presupune modificarea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului.


Detalii

27
01 2022
421

Volumul compensării tarifelor la energia termică se majorează

Cuantumul compensării diferenței de preț în urma majorării tarifelor reglementate la energia termică (inclusiv pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere) pentru fiecare consumator casnic pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 martie 2022 se calculează în mărime de 80% din diferenţa dintre mărimea tarifului nou-stabilit la energie termică şi mărimea tarifului reglementat pentru luna octombrie 2021, înmulţită la volumul energiei termice consumate efectiv în limita de până la 1,5 Gcal (inclusiv) lunar.
 
Proiectul ordinului cu privire la modificarea Regulamentului privind restituirea cheltuielilor, legate de acordarea compensării diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea prețurilor reglementate la
Detalii
26
01 2022
1843

Condițiile de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile restrictive pot fi modificate

Guvernul va compensa costurile privind acordarea indemnizațiilor și compensațiilor privind măsurile prevăzute la pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr.316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19 doar agenților economici din sectorul privat. La momentul de față beneficiari ai acestor indemnizații și compensații sunt salariații din sectorul real al economiei. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de modificare și completare a HG nr.316/2021. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 20 ianuarie curent și se consideră pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică.


Detalii

14
01 2022
1934

Tranziția la CORM 006-2021 va fi asigurată până la 30 iunie 2022

Noul Clasificator al Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), aprobat prin Ordinul nr. 11 din 12 noiembrie 2021 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, este publicat astăzi, 14 ianuarie 2022, în MO. Este important de menționat că, în scopul asigurării tranziției la CORM 006-2021, CORM 006-14 va fi utilizat în paralel cu CORM 006-2021 până la 30 iunie 2022.
 
Astfel, CORM 006-2021 se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatoriu pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică şi pentru alte persoane juridice şi fizice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere indicarea ocupaţiei.