09
10 2014
1968

Proiectul Legii cu privire la condominiu

Temei pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la condominiu a servit Planul de acţiuni pentru remedierea situaţiei în domeniul construcţiei de locuinţe pe anii 2011-2012, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 411 din 09.06.2011, care, avînd drept scop de bază eliminarea dificultăţilor produse de procesul investiţional imperfect în construcţia de locuinţe şi stabilizarea acestuia, prevede, în afară de elaborarea şi adoptarea proiectului de lege cu privire la locuinţe, dar și a unor altor proiecte de acte, inclusiv și elaborarea şi adoptarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ, care, pe parcurs, avînd în vedere multitudinea amendamentelor parvenite în cadrul Grupului de lucru, s-a decis elaborarea și adoptarea unei legi noi cu privire la condominiu (în redacție nouă), cu abrogarea Legii nr.913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ.

Fişiere

ro_1899_Nota-informativa-ro.pdf
ro_1899_Nota-informativa-ru.pdf
ro_1899_proiect-lege-ro.pdf
ro_1899_Proiect-lege-ru.pdf
ro_1899_Anexe-ro.pdf
ro_1899_Anexe-ru.pdf
ro_1899_Analiza-anchetei-publice-prima-avizare.pdf

Data limită pentru comentarii: 24.10.2014

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.