21
06 2016
1477

Proiectului Legii cu privire la condominiu

Temeiul elaborării proiectului de lege cu privire la condominiu. Temei pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la condominiu a servit Planul de acţiuni pentru remedierea situaţiei în domeniul construcţiei de locuinţe pe anii 2011-2012, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 411 din 09.06.2011, care, avînd drept scop de bază eliminarea dificultăţilor produse de procesul investiţional imperfect în construcţia de locuinţe şi stabilizarea acestuia , prevede, în afară de elaborarea şi adoptarea proiectului de lege cu privire la locuinţe, dar și a unor altor proiecte de acte, inclusiv și elaborarea şi adoptarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ, care, pe parcurs, avînd în vedere multitudinea amendamentelor parvenite în cadrul Grupului de lucru, s-a decis elaborarea și adoptarea unei legi noi cu privire la condominiu (în redacție nouă), cu abrogarea Legii nr. 913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ.

Data limită pentru comentarii: 30.06.2016Fişiere
proiect lege
nota informativa

Persoane responsabile
Efros Mariana,
tel 204-558
Email: mariana.efros@mdrc.gov.md

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.