07
07 2013
1646

Î.S. “Fiscservinform” continuă instruirea angajaţilor săi.

Pentru a ţine la nivelul înalt activitatea pe care o desfăşoară Î.S. “Fiscservinform”, 15 manageri de nivelul II şi III au fost antrenaţi în cadrul unei instruiri organizate de “ASCENDIS” – companie de training şi consultanţă în domeniul dezvoltării organizaţionale. Acesta modul a fost al III-lea la număr, curs de instruire în care angajaţii întreprinderii au făcut cunoştinţă cu „Dezvoltarea şi Motivarea echipelor”. În cadrul instruirii angajaţii au căpătat deprinderi pentru:
  • Înţelegerea importanţei lucrului în echipă;
  • Definirea şi măsurarea sinergiei unei echipe;
  • Identificarea propriul rol în cadru echipei;
  • Identificarea stilurilor de interacţiune în grup;
  • Conştientizarea elementelor care contribuie la eficacitatea echipei;
  • Înţelegerea mecanismului factorilor motivare/demotivare şi influenţa lor asupra membrilor echipei.
Instruirea a durat două zile în care participanţii au fost antrenaţi în diferite exerciţii practice. În final participanţii au învăţat etapele de atragere a membrilor echipei la un lucru în comun, care va da un rezultat mai eficace, totodată va crea o climă mai călduroasă, aducând echipa să-şi stimuleze dorinţa de a atinge cele mai înalte vârfuri a profesionalităţii. Inclusiv în rîndul aşteptărilor se revede şi crearea unei relaţii mai cordiale dintre personalul Î.S. „Fiscservinform” şi contribuabili.

via servicii.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.