11
08 2015
2040

Managerul - combinaţia câştigătoare dintre uman şi profesional

Cred că v-am convins până acum că nu există rețeta perfectă pentru a fi un manager de succes. Managementul este și artă și știință. Dacă ştii să faci o combinaţie reuşită între resursa umană, cea tehnică, cea financiară și informația necesară în atingerea obiectivelor de afaceri, eşti cu siguranţă pe drumul cel bun. Oamenii aduc cu ei la muncă speranţele şi visele lor şi, odată cu ele, temerile şi frustrările lor. Unii dintre colegii tăi probabil depun un efort mai mare la muncă decât alţii, unii nu îşi execută sarcinile de lucru la fel ca şi ceilalţi, dar managerul trebuie să îi trateze pe fiecare cât mai corect posibil. Spunem despre o persoană că are abilități de conducere atunci când îi poate determina pe alții să se implice într-o acțiune de bună voie, şi nu pentru că se tem de consecințele nesupunerii ori pentru că se supun automat cerințelor oficiale. De cele mai multe ori, cerem unui manager să coordoneze echipele într-un mod abil, dinamic și eficient, astfel încât obiectivele firmei să fie atinse cu succes. În general, cei mai talentați și populari manageri sunt cei pe care subalternii îi apreciază ca buni stimulatori, entuziaşti în muncă, încrezători în colegi, întreprinzători, cooperanţi și creativi. Aptitudinea managerială reprezintă o însuşire care condiţionează obţinerea unei anumite performanţe. Pentru a-şi îndeplini cu succes sarcinile, managerii se bazează pe patru tipuri de aptitudini: de specialitate (profesionale), interpersonale, conceptuale şi de analiză şi diagnoză. Aptitudinile de bază necesare unui bun manager Aptitudini profesionale (de specialitate) sunt cele care definesc competenţa unei persoane într-un anumit domeniu. Managerii trebuie să aibă cunoştinţele necesare în profesiile lor (ingineri, economişti, jurişti, informaticieni, contabili etc.). Ei capătă aceste cunoştinţe, în principal, pe cale formală. Aceste cunoştinţe sunt cerute cu preponderenţă pentru conducătorii de la nivelul inferior de conducere. Aptitudinile interpersonale sunt reprezentate de abilitatea de a lucra cu oamenii. Acestea presupun ca managerul să aibă abilitatea de a comunica şi de a se înţelege cu grupuri sau cu persoane. Importanţa acestor abilităţi va creşte o dată cu trecerea timpului, elementul favorizant fiind avansul din tehnologia informaţiei. Deseori, aceste abilităţi sunt mai importante decât cele prezentate anterior. Aptitudinile conceptuale sunt cele care permit unui manager să analizeze organizaţia ca un întreg. Acestea depind de capacitatea de abstractizare a managerilor. Ei trebuie să înţeleagă relaţiile cauză-efect din organizaţie şi să gândească din punct de vedere strategic. Mai exact, managerii trebuie să poată vedea imaginea de ansamblu a lucrurilor, să înţeleagă departamentul ca un întregi care funcţionează prin relaţiile dintre oameni. Aptitudini pentru analiză şi diagnoză reprezintă abilitatea managerului de a identifica cel mai apropiat răspuns la o situaţie dată. El trebuie să definească problema, să descopere cauzele posibile, să analizeze variantele de soluţionare, să aleagă varianta optimă, să o implementeze şi apoi să monitorizeze rezultatele. Aptitudinile manageriale se dobândesc prin educaţie formală şi prin experienţă. Managerii cu cel mai mare succes posedă aptitudini obţinute pe ambele căi dar, bineînţeles, mai posedă şi o combinaţie de caracteristici care vor fi prezentate în continuare. Caracteristicile managerilor de succes Managerii de succes posedă o combinaţie de capabilităţi. Ei trebuie să îmbine realizarea obiectivelor firmei cu dorinţele angajaţilor pentru satisfacţia muncii. Dintre caracteristicile managerilor de succes pot fi amintite:
  • Utilizarea unei comunicări eficiente
  • Utilizarea eficientă a timpului de muncă
  • Abilităţi în procesul de luare a deciziei
  • Utilizarea unei atitudini positive
  • Flexibilitate
  • Furnizor al leadership-ului
  • Adept al perfecţionării continue
  • Iniţiator al calităţii
  • Aprecierea muncii subordonaţilor
Managerii sunt interesaţi de performanţele firmelor pe care le conduc. Alte preocupări ale managerilor privesc promovarea satisfacţiei la locul de muncă, creşterea productivităţii şi a calităţii pentru produsele sau serviciile pe care firma le oferă consumatorilor. Este foarte important pentru toţi angajaţii unei firme să înţeleagă că şi ei pot şi trebuie să contribuie direct la realizarea acestor deziderate. Managerii sunt responsabili pentru munca cu alte persoane şi, prin acestea, influenţează oamenii şi sistemele într-un mediu schimbător. Unii manageri sunt şi lideri şi vizionari, calităţi care devin necesare atunci când managerii ocupă un rol central şi decident în cadrul unei organizaţii.
via | www.eco.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.