27
12 2016
1245

AmCham: Prezentarea a câte 13 rapoarte este o povară pentru industria de microfinanțare

Organizațiile de microfinanțare sunt nemulțumite de creșterea numărului de rapoarte, de la 4 la 13, pe care trebuie să le prezinte, trimestrial, Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Într-o scrisoare adresată lui Iurie Filip, vicepreședintele Consiliului de Administrație al CNPF, Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham) propune mai multe recomandări de îmbunătățire a Proiectul de amendare a Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare. Printre propuneri se regăsește stabilirea unui volumul proxim de rapoarte necesare a fi prezentate pe bază trimestrială. Obligativitatea transmiterii a 13 rapoarte cu o frecvență trimestrială reprezintă o povară administrativă sesizabilă pentru industria de microfinanţare. „Raportul privind clasificarea activelor, datoriilor și capitalului propriu pe sectoare instituționale, pe rezidenți/nerezidenți și în monedă națională/valută străină” și „Raportul privind situația financiară” reprezintă surse de date financiare complexe. Așadar considerăm judicios de a dezvolta discuțiile, în vederea determinării volumului proxim de rapoarte necesare a fi prezentate pe bază trimestrială, se menționează în scrisoarea directorului executiv al AmCham, Mila Malairău. De asemenea, mediul de afaceri propune modificarea termenului de prezentare a Raportului la CNPF: Organizațiile de microfinanțare prezintă la Comisia Națională Raportul, trimestrial, în termen de 30 zile calendaristice următoare perioadei de gestiune, cu excepția Raportului pentru trimestrul IV. Acesta va fi prezentat la Comisia Națională în termen de 90 de zile calendaristice ce urmează după perioada de gestiune. Autorii scrisorii susțin că amendamentele propuse de CNPF vor majora considerabil volumul de lucru trimestrial pentru OMF-uri, întrucât rapoartele au o detaliere foarte specifică și necesită timp și resurse pentru a fi structurate. Astfel, Raportul trimestrial crește considerabil de la 4 Anexe la 13 Anexe, iar timpul de prezentare al raportului este data de 15 a lunii următoare după terminarea trimestrului. Este de menționat și faptul, că OMF-urile sunt obligate să prezinte rapoarte lunare și trimestriale și altor autorități ale statului (IFS și Statistica) dar termenul acestor rapoarte este până la data de 25 a lunii următoare perioadei de gestiune, se precizează în scrisoare. Proiectul de amendare a Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare a fost elaborat de CNPF. Efectul scontat fiind depistarea și prevenirea riscurilor pe piața de creditare nebancară.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.