22
03 2017
1422

Cum se vinde „aerul imobiliar” în Moldova

De mai mulți ani Transparency International-Moldova atenționează asupra problemelor dintre companiile de construcții și persoanele care investesc în construcția apartamentelor. Astfel, unii dezvoltatori imobiliari continuă să profite de lacunele legislative și naivitatea cumpărătorilor, care nu înțeleg riscurile investiției într-un viitor imobil. În rezultat, se produce prejudicierea în masă a investitorilor, practic fără șanse de recuperare a banilor. Transparency International-Moldova atrage atenția asupra problemelor din domeniul construcțiilor spațiului locativ din mijloacele cetățenilor, care s-au agravat în ultimii ani. Peste 30 companii de construcții au falimentat în ultimii 10 ani fără a finaliza proiectele, ceea ce a dus la prejudicierea investitorilor, mulți din ei rămânând și fără apartamente, și fără mijloacele investite. Practic fiecare al cincilea bloc locativ monitorizat de Inspecția de Stat Construcții pe parcursul anului trecut ar fi cu probleme. Astfel, din 454 blocuri locative monitorizate, la 88 blocuri lucrările n-au început, au fost sistate din diferite motive, nu se execută, sunt abandonate sau conservate. Transparency International - Moldova a efectuat un sondaj cu peste 70 de persoane investitori ai 13 companii de construcții: „Rom Prim”, „Romanta Plus”, „Locuinţe pentru toţi”, „Supersonic”, Compromis”, „Melconic”, „Tivali-Com”, „LZ Fruct”, „Vis Urban”, „Altranscon-Grup”, „Galsam Service”, „Neo Mansarde”, „Neoimobiliare”. Aproape un sfert din respondenți menționează că nu s-au informat suficient despre activitatea companiilor de construcții cărora le-au încredințat banii. Ei au aflat despre ofertele companiilor de construcții din publicitate, unde nu existau informații despre activitatea companiei (licență, nr. de înregistrare de stat, etc.). Mulți din investitori au fost atrași de persoane cunoscute care au fost angajate pentru a promova proiectul. În unele cazuri au fost prejudiciați chiar angajații întreprinderii de construcție. Aproape jumătate din interlocutorii care s-au adresat la diferite autorități ale statului pentru a rezolva problemele, nu le-au soluționat. Printre cauze au fost invocate: lipsa prevederilor legale care ar apăra drepturile cetățenilor-investitori și ar responsabiliza companiile de construcții; corupția în domeniul construcțiilor, în special la eliberarea autorizațiilor de construcții, certificatelor de urbanism și darea în exploatare a blocurilor de locuit; schemele criminale ce țin de utilizarea contrar destinației a banilor colectați de la cetățeni, vânzarea repetată a apartamentelor. De asemenea, interlocutorii consideră că patronii unor companii de construcții sunt protejați de demnitarii de stat, iar organele de drept nu întreprind destule măsuri pentru a apăra interesele investitorilor. Milioane de euro pentru „aer imobiliar” Cei 72 de respondenți au declarat că au achitat pentru apartamente, până la iniţierea insolvabilităţii companiei de construcţii, circa 2,4 mil. de euro, majoritatea respondenților achitând integral banii pentru apartamente. Suplimentar, ei au apelat la avocați, au plătit pentru serviciile lor pe parcursul a mai multor ani, aproximativ 33 mii de euro. Circa jumătate din respondenți, rămași și fără bani, și fără casă, au fost nevoiți să închirieze apartamente, suma chiriei achitate de ei pe parcursul anilor ajungând la circa 376 mii euro. Astfel, valoarea totală a cheltuielilor respondenților constituie circa 2,8 mil. euro, având în vedere faptul că pentru a finaliza construcția blocurilor de locuit respondenții vor fi nevoiți să achite suplimentar de la 10% până la 50% din valoarea apartamentelor (în funcție de gradul finisării acestora). În opinia respondenților, problemele din acest domeniu ar trebui soluționate atât prin îmbunătățirea cadrului legal, cât și prin tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de prejudicierea cetățenilor-investitori. Astfel, este necesară o lege care va reglementa activitatea companiilor de construcții, stabilind, inclusive, condiții pentru licențierea activității companiilor, cerințe privind crearea de către companii a unor fonduri de garanție la bănci, efectuarea tuturor decontărilor doar prin bănci¸ asigurarea riscurilor companiilor de construcții de către companiile de asigurare, stabilirea cerințelor față de conținutul publicității companiilor. De asemenea, respondenții propun ca o autoritate publică să supravegheze activitatea companiilor de construcții, în special în ceea ce ține de respectarea termenelor de edificare a blocurilor de locuit. Totodată, respondenții susțin că informarea mai bună a populației despre legislația din domeniu și eventualele probleme pe care le-ar putea întâmpina cetățenii ar putea reduce riscurile investițiilor în construcția locuințelor. Mai mulți dezvoltatori imobiliari remarcă faptul că în ultimii ani cumpărătorii au devenit mult mai exigenți și sunt dispuși să investească în imobile finisate sau cu un grad avansat de finisare. Astfel, dacă sunt verificate documentele și autorizațiile necesare, sunt reduse la minim riscurile pentru investitor sau cumpărător. Probleme cronice în domeniul construcției Experții de la Transparency International relevă menținerea unui șir de probleme majore în domeniul construcțiilor de locuințe din investițiile cetățenilor care au adus la prejudicierea în masă a investitorilor. Astfel, cadrul legal în domeniul construcțiilor de locuințe din investițiile cetățenilor nu asigură integritatea mijloacelor investite și executarea conformă a contractelor dintre cetățeni și companiile de construcții. Lipsesc cerințe privitor la capacitatea și calificarea/competența companiilor de construcții de a efectua lucrări în baza contactelor cu cetățenii-investitori. Mijloacele cetățenilor sunt acumulate și administrate direct de către companiile de construcții, fără a fi supravegheate corectitudinea utilizării mijloacelor financiare și executarea lucrărilor de construcții. Lipsesc cerințe riguroase impuse prin lege companiilor de construcții care ar garanta onorarea obligațiilor de edificare a locuințelor. Organele de control și organele de urmărire penală competente sunt ineficiente în prevenirea și combaterea infracțiunilor în activitatea companiilor de construcții. Legislația cu privire la insolvabilitate nu asigură protejarea drepturilor cetățenilor care au încheiat contracte cu companiile de constricții falite, fiind supuși la cheltuieli exagerate pentru administrarea procesului de insolvabilitate, inclusiv obligați să achite și onorarii de succes în favoarea administratorilor de insolvabilitate. Schemele de escrocherie soluționate anevoios de instanțe Cazurile de escrocherie în domeniul imobiliar sunt soluționate după o perioadă foarte lungă sau chiar deloc. De multe ori, chiar dacă este demonstrată vinovăția administrației, nu se reușește recuperarea mijloacelor financiare sau valoarea acestora s-a diminuat semnificativ. Cel mai recent caz este cel al întreprinderii „Rom-Prim” SRL, unde directorul, vice-directorul și șefa secției contracte investiționale ai au fost condamnați la 10 ani, 9 ani și, respectiv, 8 ani privațiune de libertate în penitenciar de tip închis, după circa 10 ani de la producerea fraudei. Procurorii au constatat că în perioada anilor 2007-2009, cunoscând că nu îşi vor putea onora obligaţiile contractuale asumate, reieşind din situaţia economică şi financiară precară a companiei, inculpaţii au însuşit, prin escrocherie, de la 43 de părţi vătămate aproximativ 25 mil. de lei sub pretextul construcţiei apartamentelor. Cadrul legal actual nu apără interesele investitorilor - nu sunt prevederi despre capitalul social minim necesar pentru companiile de construcții, despre activele și capitalul necesar pentru lansarea unui proiect de amploare, despre asigurarea răspunderii companiilor de construcții în cazul unor eșecuri, nu există prevederi despre monitorizarea utilizării mijloacelor financiare acumulate de la cetățeni. Transparency International solicită intervenția urgentă a statului pentru a remedia situația dezastruoasă din domeniul construcțiilor de locuințe din mijloacele cetățenilor-investitori.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.