03
07 2015
1267

Curtea de Conturi: CNAM nu asigură utilizarea eficientă a banilor

Sistemul instituțional, procesele și mecanismele existente în gestionarea resurselor financiare nu ating criteriile de performanță declarate de CNAM și nu asigură utilizarea eficientă, economă și eficace a banilor. Este concluzia raportului de audit al Curții de Conturi despre modul de administrare și utilizare a mijloacelor acumulate în Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (FAOAM), scrie Mednews.md. Auditul național a constatat că în 2014, la nivel de asistență spitalicească, în cazul sumei de 2 195,4 mln. lei cheltuite de către spitale, CNAM nu a stabilit indicatorii de rezultat care să stimuleze eficiența acordării serviciilor medicale și să contribuie la îmbunătățirea indicatorilor de sănătate a populației. Totodată, Compania nu a elaborat și aprobat indicatorii de performanță în concordanță cu Strategia de dezvoltare națională a CNAM pentru anii 2014 -2018. Curtea de Conturi a mai relevat că în cazul asistenței medicale primare, CNAM se axează pe realizarea indicatorilor de proces în decrementul celor de rezultat. Solicitată în cadrul plenului Curții de Conturi să se expună pe aceste subiecte, directorul adjunct pe probleme economice a CNAM, Diana Grosu-Axenti a explicat că indicatorii de performanță există la toate nivele de asistență medicală, doar că aceștia urmează să fie îmbunătățiți către sfârșitul anului 2015, conform cu obligațiile asumate în fața donatorilor externi de către Guvern. Avem asumările Republicii Moldova față de donatorii externi în cadrul proiectului de modernizare a sectorului sănătății să îmbunătățim acești indicatori. Comparativ cu bugetul de stat, FAOAM se utilizează pentru procurarea serviciilor medicale. Nici un ban nu se cheltuiește fără ca să se știe clar pentru ce se plătește. Aceeași situație o avem și în îngrijirile medicale la domiciliu, și în serviciile de înaltă performanță, care se plătesc per unitate de serviciu. Nu mai vorbim de asistența medicală primară unde avem indicatori de performanță pe care urmează să-i îmbunătățim, a mai specificat Diana Grosu-Axenti. Directorul adjunct a specificat că în asistența medicală spitalicească, banii se plătesc doar ulterior prezentării facturilor, întocmite în baza datelor sistemului DRG și implicit a indicatorilor de complexitate a cazului tratat. Pe lângă analiza fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente, incluse în Programul unic al CNAM, auditul național a evaluat și fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de asistență medicală. În cadrul misiunii de audit pentru anul 2014 au fost verificate doar 8 proiecte investiționale* în valoare de 94 mln. lei. Curtea a stabilit că în aceste cazuri Ministerul Sănătății, Comisia Mixtă, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, CNAM și instituțiile medico-sanitare publice verificate nu și-au realizat pe deplin atribuțiile ce le revin în procesul de control la toate etapele. Astfel, nu au fost utilizați eficient 74,5 mln. lei din FAOAM. Potrivit raportului Curții de Conturi, CNAM a întreprins măsuri de remediere a situațiilor problematice pe parcursul misiunii de audit. Ca urmare, pe 19 iunie, CNAM a transmis către Ministerul Sănătății spre avizare un proiect de regulament ce ar îmbunătăți procesele de evaluare și monitorizare a implementării proiectelor investiționale. Urmează ca Ministerul Sănătății să-l înainteze spre avizare în cel mai scurt timp partenerilor de dezvoltare.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.