19
07 2016
1412

Distribuirea volumului de apă pe apartamente este prerogativa gestionarului reţelelor

Urmare a numeroaselor petiţii, parvenite de la consumatorii deserviţi de către întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL), care-şi exprimă dezacordul cu volumul de apă și de canalizare suplimentar calculat şi expus spre plată, S.A. „Apă-Canal Chișinău” vine cu explicaţiile de rigoare. Diferenţa de volum, înregistrată în baza indicațiilor contorului comun al blocurilor locative gestionate de către ÎMGFL, pînă în aprilie curent n-a fost repartizată integral de Î.M. „Infocom”, conform actelor de dispoziţie emise de către administraţia publică locală din Chişinău, deşi ceilalţi gestionari, care n-au tangenţă cu fondul municipal, achitau permanent volumul integral de apă înregistrat de contorul comun al blocului. Odată cu intrarea în vigoare la 25 martie 2016 a Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat de către ANRE, aceste acte de dispoziţie locală şi-au pierdut actualitatea. În acelaşi context, accentuăm, că S.A. „Apă-Canal Chișinău” furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare locatarilor din blocurile locative, în baza contractului încheiat cu gestionarul fondului locativ (ÎMGFL, APLP, CCL, ACC), iar facturarea volumului de apă furnizat se efectuează în baza indicațiilor contorului comun, instalat la branșamentul blocului. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun este prerogativa gestionarului blocului locativ, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. 2 din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, care stipulează, că în blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat, în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/chiriaşi sau, iar în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament, proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum. Norma legală citată are caracter imperativ și se aplică de către toți subiecții vizați în raporturile de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Cum s-a relatat anterior, este cert faptul că diferenţa de volum va fi exclusă din facturile emise pentru apartamente în calitate de cotă-parte doar după aprobarea de către ANRE a tarifelor speciale la serviciile pentru apartamente, precum şi a celui distinct, fapt care va permite contractarea la direct a serviciilor de apă şi de canalizare cu consumatorii din fiecare apartament în parte.

via | www.acc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.