05
08 2016
674

Expert-Grup: Deși există primele semne de stabilizare a sectorului bancar, riscurile majore persista

Centrul analitic independent Expert-Grup a analizat principalele acțiuni de reformare a sectorului financiar-bancar în perioada aprilie – iulie 2016 și constată întreprinderea mai multor măsuri de stabilizare. Totuși, specialiștii atenționează că există restanțe în ceea ce privește transparența și calitatea acționarilor, dezvoltarea instrumentarului de intervenție a BNM, mersul anevoios al investigației privind frauda din sistemul bancar și returnarea fondurilor deturnate. Printre realizările Guvernului din ultimele luni se pot menționa îndeplinirea acțiunilor ce țin de sectorul financiar-bancar din Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare – acțiuni esențiale pentru reluarea asistenței financiare externe. Drept dovadă sunt cele două proiecte de legi – (1) Legea cu privire la Depozitarul central al valorilor mobiliare și (2) Legea privind redresarea și rezoluția băncilor, care deși se prezintă a fi destul de complexe și cu implicații majore pentru sectorul financiar, au fost elaborate în termeni rapizi. Un alt progres notabil a fost anunțul FMI privind înțelegerea la nivel de experți asupra unui nou Acord privind politicile economice și financiare cu Guvernul Republicii Moldova. Acesta vine să dea o anumită doză de încredere pentru toți partenerii externi asupra mediului economic și politic din țară. Totuși, măsurile întreprinse până în prezent nu sunt pe deplin suficiente pentru asigurarea unui sistem financiar eficient și nici pentru prevenirea crizelor similare pe viitor. Multe semne de întrebare rămân în jurul calității activelor din întreg sectorul bancar, dar și în ceea ce privește situația generală la cele mai mari trei bănci care continuă să se afle sub supraveghere specială. De asemenea, nu a fost pe deplin realizată una din principalele recomandări ale FMI, și anume calitatea și transparența acționarilor bancari, în condițiile în care asupra mai multor pachete de acțiuni există dubii în ceea ce privește beneficiarii reali. Un mare semn de întrebare planează și asupra reformei Comitetului Național de Stabilitate Financiară (CNSF), forul însărcinat cu coordonarea instituțiilor responsabile de stabilitatea sectorului financiar, care se confruntă în prezent cu mari probleme de guvernanță, cauzate de afiliere politică puternică și mandat neclar, transformându-se astfel într-o parte a problemei a sistemului bancar. În pofida agreării și susținerii ideii de reformare a CNSF din partea Guvernului, acțiuni clare în acest sens nu au fost luate până în prezent. În vederea continuării și accelerării ritmului de reforme în sectorul financiar-bancar, Expert-Grup recomandărealizarea următoarelor măsuri: (1) realizarea deplină și calitativă a prevederilor ce țin de sectorul financiar-bancar din Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare, (2) asigurarea unei investigații ample și transparente asupra fraudelor din sectorul bancar, care să cuprindă o perioadă de timp mai îndelungată, fapt ce în mod probabil ar impulsiona recuperarea fondurilor deturnate, (3) respectarea cerințelor privind spălarea banilor și evidențierea tuturor statelor și teritoriilor ce nu implementează în legislația națională standardele internaționale de transparență sau sunt calificate ca și jurisdicții offshore. De asemenea, Expert-Grup reiterează necesitatea realizării recomandările formulate anterior, printre care: (1) eliminarea oricăror interacțiuni dintre „companiile offshore” și băncile comerciale din Moldova, întrucât acesta a fost un element esențial în deturnarea fondurilor din băncile comerciale lichidate; (2) reformarea cadrului de garantare a depozitelor bancare, inclusiv prin majorarea plafonului de garantare a depozitelor bancare în următorii ani până la cel puțin 12 salarii medii pe economie (aproximativ 60.000 lei); (3) sporirea cerințelor prudențiale în vederea eliminării activelor toxice din întreg sectorul bancar; (4) reformarea Comitetului Național pentru Stabilitatea Financiară, astfel încât responsabilitățile acestuia să nu se suprapună cu cele ale BNM și CNPF; (5) accelerarea implementării prevederilor Acordului de Asociere, în special la capitolul servicii financiare.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.