28
04 2016
2115

Funcționarii vor primi prime anuale promise acum patru ani

Guvernul va prevedea o serie de cheltuieli, inclusiv majorări de salarii, prime pentru funcționari etc, potrivit proiectului Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016. Astfel pentru anul 2016 cheltuielile bugetului public national sunt estimate la 52,78 miliarde de lei, cu 6,32 mai mult decît în anul 2015. Potrivit Ministerului Finanțelor, raportate la PIB, cheltuielile publice sunt în creștere de la 38,1% - în anul 2015 la 39,5% - în anul 2016, potrivit Mold-street. 8.6% din PIB, cheltuieli de personal Cheltuielile de personal în sectorul bugetar pe anul 2016 nu vor depăși suma de 11,52 miliarde de lei sau 8,6% din PIB. Comparativ cu cheltuielile de personal executate (în condiții comparabile) în anul 2015, acestea, în valoare nominală, sunt în creștere 990,2 milioane de lei, influiențată, în fond, de implementarea măsurilor privind majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar în anul 2015, crearea unor intituții – Centrul Național de formare și analiză și Centrului de Criză pentru minori și funcții noi, majorarea numarului de unități în instanțele judecătoresti, procuratură, Serviciul Protecție și Pază de Stat, Oficiul Avocatului Poporului, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Agenția Națională de Asigurare a Calității Învățămîntul Preuniversitar, Agentia de Transplant , se arată în document. Funcționarii vor primi premiile promise în anul 2012 În proiectul bugetului pe anul 2016, s-au prevăzut mijloace pentru o serie de majorări prevăzute anterior și care vor necesita alocații de 665,2 milioane de lei (judecători, procurori și funcționari publici). Totodată, în anul 2016 se prevăd măsuri de majorare a salariilor, prevăzute de legislația în vigoare, cu costuri de 532,2 milioane de lei, precum sunt:
  • Trecerea funcționarilor publici pe următoarele trepte de salarizare, în aplicare începind cu 1 martie 2015. Alocațiile sînt planificate în volum de 4% la fondul anual de salarizare pentru categoria respectivă de angajați. Costul acestei măsuri este de 39,2 milioane de lei.
  • Ajustarea sporului pentru performanță colectivă funcționarilor publici în mărime de 15% în vigoade de la 01.03.2015, care se recalculează anual conform legislației în vigoare ținînd cont de trecerea la următoarele trepte de salarizare. Costul acestei măsuri este de 6,7 milioane de lei.
  • Plata premiului anual funcționarilor publici pentru rezultatele activității în anul 2015 (Legea nr. 48 din 22.03.2012, art. 17 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=342642) . Se acordă începînd cu anul 2016. Costul acestei măsuri este de 163,5 milioane de lei.
  • Ajustarea costului sporului pentru eficiență în prevenirea și combaterea corupției în dependență de salariul mediu pe economia națională realizat în anul precedent pentru Centrul Național Anticorupție. Costul acestei măsuri este de -2,3 milioane de lei.
  • Majorarea graduală a salariilor judecătorilor (în anul 2016 – 100% față de anul 2015 – 90%). Costul acestei măsuri este de 15,7 milioane de lei.
  • Stabilirea sporului pentru vechime în muncă pentru muncitori, care încă nu beneficiază conform legislației în vigoare de acest spor, de la 1 iunie 2016. Costul acestei măsuri este de 89,2 milioane de lei.
  • Majorarea salariilor cadrelor didactice de la 1 septembrie 2016, în calcul pe trei luni. Costul acestei măsuri este de 99,6 milioane de lei.
  • Totodată, în Legea bugetului pentru anul 2015 nu a fost prevăzută majorarea cu 3 % a salariilor cadrelor didactice de la 1 septembrie 2015, care este estimată în cheltuielile de personal pentru anul 2016 în calcul pe an. Costul acestei măsuri este de 115,8 milioane de lei.
Conform estimărilor Ministerului Finanțelor pentru anul 2016, numărul de unități luat în calcul la estimarea cheltuielilor de personal constituie 199.802, 25 unități, în creștere cu circa 9000 de unități.

via | www.mold-street.com

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.