23
04 2015
1846

Guvernul vrea să reducă de trei ori efortul depus pentru achitarea taxelor și impozitelor

Recent Guvernul a aprobat conceptul și planul de acțiuni pentru îmbunătățirea Sistemului Național de Raportare către instituțiile statului. Prin această inițiativă, este pus obiectivul ca până la sfârșitul anului 2018 să fie redus efortul de calculare și plată a taxelor și impozitelor de la 185 ore la 60 ore pe an. În planul de acțiuni sunt prevăzute un șir de activități care au scopul de a simplifica sistemul de raportare către autorități, prin instituirea unui schimb de date eficient și eficace între autorități pentru a exclude dublarea de date prezentate în rapoarte. Astfel, va fi elaborat un șir de propuneri pentru reducerea numărului de taxe şi impozite, dar și simplificarea metodelor de calcul, prin unificarea bazei de calcul pentru mai multe impozite. Va fi implementat și un cadru de raportare mult mai simplificat pentru micro-întreprinderi, care reprezintă peste 40% din totalul agenților economici. Conform datelor Băncii Mondiale pentru anul 2014, un agent economic ce activează în țara noastră depune un efort de calculare și achitare a taxelor și impozitelor ce constituie în mediu 185 de ore pe an. Astfel Republica Moldova se plasează pe locul 70 pe plan global sau pe locul 16 în rândul ţărilor membre ale Uniunii Europene. Lideri incontestabili în cadrul Uniunii Europene sunt Irlanda şi Estonia cu valori de 80 şi 81 ore pe an corespunzător. Potrivit indicatorului numărul de taxe şi impozite de plătite, în anul 2014 Republica Moldova a înregistrat un rezultat de 21 taxe şi impozite, o îmbunătăţire considerabilă faţă de 49 taxe şi impozite înregistrate în anul 2012. În anul 2014 în țara noastră s-a înregistrat un număr dublu de taxe şi impozite de plătit comparativ cu cel înregistrat în Estonia şi Irlanda. Cele mai afectate de frecvenţa prezentării rapoartelor sunt entităţile mici şi micro, în special cele din ramura serviciilor şi comerţului. Termenii de prezentare a rapoartelor afectează negativ în special entităţile mici şi medii, întreprinderi cu capital privat local din ramurile de servicii, comerţ şi industrie. Modalități de îmbunătățire a sistemului de raportare Îmbunătăţirea sistemului de raportări din Republica Moldova ar putea fi realizată prin reducerea numărului de formulare, simplificarea acestora şi aplicarea opţiunii de pre-completare a acestora graţie implementării unui mecanism de schimb eficace şi eficient de date dintre autorităţi care să excludă dublarea informaţiilor prezentate. Platforma M-Connect, dezvoltată de eGOV, ar putea servi ca platformă pentru asigurarea interoperabilităţii între autorităţi. Calcularea după caz a taxelor locale de către autorităţile fiscale sau locale şi remiterea către entităţi a unor avize spre plată cu prezentarea calculelor şi scutirea contribuabililor de prezentare a dărilor de seamă corespunzătoare ar fi o oportunitate de reduce semnificativ din efortul de raportare a entităţilor mici şi micro, dar şi o soluţie potrivită pentru entităţile mari. Prezentarea informaţiilor privind defalcările pe subdiviziuni la calculele obligaţiilor pentru impozitul pe venit şi taxele locale prin note informative anuale şi renunţarea la anexe la dările de seamă lunare şi trimestriale va favoriza entităţile medii şi mari cu multe subdiviziuni cât şi autorităţile fiscale prin reducerea semnificativă a riscurilor şi costurilor de administrare. Dezvoltarea aplicaţiei E-Factura şi utilizarea acesteia de către majoritatea contribuabililor plătitori de TVA ar crea premise pentru renunţarea la facturile fiscale printate pe hârtie şi simplificarea declaraţiei privind TVA cu renunţarea la anexe şi registre de facturi. Automatizarea evidenţei contabile şi a procesului de prelevare a informaţiilor necesare pentru autorităţi pe baza unei soluţii web pentru micro-entităţile neplătitori de TVA ar fi o soluţie inovativă în regiune cu impact major pentru businessul mic şi pentru autorităţi. Extinderea termenilor de prezentare a Notelor Informative anuale IALS, INR14 până la 01 martie şi a situaţiilor financiare până la 30 aprilie ar putea la fel să fie considerate soluţii de îmbunătăţire a sistemului de raportări. Dezvoltarea platformei M-Sign lansată de eGOV şi integrarea acesteia în platformele E-Declaraţie şi E-Raportare oferă utilizatorilor opţiunea de a utiliza acelaşi set de chei electronice pentru semnarea tuturor rapoartelor prezentate online. Îmbunătăţirea funcţionalităţii platformelor existente de raportări online reprezintă o soluţie rapidă de micşorare a efortului de raportare online. În condițiile actuale în care îmbunătățirea climatului investițional devine un imperativ al timpului, alternativa cu un sistem performant de raportare pare a fi cea mai potrivită pentru a fi implementată. Reducerea efortului de calculare și plată a taxelor și impozitelor va avea un impact pozitiv pentru mediul de afaceri și pentru autorități, precum și va propulsa Republica Moldova pe o poziție net superioară în clasamentele Băncii Mondiale pentru indicatori privind mediul de afaceri.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.