14
04 2015
1398

Întreprinderile de stat pot sa achite 50 la sută din profit în bugetul de stat

Guvernul ar putea obliga întreprinderile de stat din Republica Moldova să repartizeze 50 la sută din profitul companiei sub formă de dividende şi defalcări în bugetul de stat. Această măsură este prevăzută într-un proiect de hotărâre al Guvernului, realiza de Ministerul Finanțelor. Astfel, „Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la repartizarea profitului net obţinut în anul 2014 de către societăţile pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi întreprinderile de stat " a fost prezentat spre consultare publică. În nota informativă se spune că proiectul are „drept scop asigurarea acumulării mijloacelor bănești necesare pentru finanțarea și implementarea strategiilor și obiectivelor Guvernului și asigurarea echilibrului bugetar necesar pentru menținerea unei situații macroeconomice stabile a statului." Astfel, prin proiectul de hotărîre elaborat se propune promovarea, prin intermediul consiliilor de administrație a întreprinderilor de stat și adunării generale a acționarilor societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat, a deciziilor de repartizare a profitului net obţinut de către întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni în anul 2014, sub formă de dividende şi defalcări în bugetul de stat, în proporție de 50 la sută din valoarea totală a acestuia, indiferent de categoria entităților economice (pasibile sau nepasibile de privatizare). Societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului și întreprinderile de stat care până la intrarea în vigoare a acestei Hotărâri au adoptat decizia de repartizare a profitului net obținut în anul 2014, urmează, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri, să convoace adunarea generală extraordinară a acţionarilor/ ședința consiliului de administraţie, pentru a adopta decizia de repartizare a profitului net obținut în anul 2014 conform prevederilor prezentei Hotărâri. Proiectul Hotărîrii de Guvern

via | contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.