10
10 2014
1007

Mediul de afaceri este satisfăcut de reformarea Serviciului Vamal

Dacă acum doi ani Serviciul Vamal era o structură închisă, iar problemele mediului de afaceri rămâneau nerezolvate, în prezent situaţia s-a schimbat radical. Cel puţin aşa susţin reprezentanţii businessului care spun că, datorită reformelor implementate, Serviciul Vamal a devenit în prezent una dintre cele mai deschise şi receptive instituţii.

Cea mai importantă realizare este vămuirea electronică, care reduce simţitor cheltuielile băneşti şi de timp ale agenţilor economici.

Mariana ŞALAMAC

Pe lângă aceasta, Serviciul Vamal a constituit un Consiliu Consultativ, gată să ajute oamenii de afaceri în rezolvarea problemelor. Totodată, în scurt timp vor fi implementate încă o serie de modificări pentru a îmbunătăţi şi mai mult condiţiile de activitate pentru întreprinzători.

Vămuirea electronică – economie de bani şi de timp

Anual în Republica Moldova sunt depuse peste 325 mii de declaraţii vamale. Până nu demult, pentru exportul mărfurilor era obligatorie parcurgerea mai multor proceduri: deplasarea mijlocului de transport cu mărfurile încărcate până la sediul organului vamal, staţionarea în zona de control vamal, aplicarea sigiliilor, suportarea cheltuielilor pentru multiplicarea actelor şi serviciile de brokeraj — proceduri care pentru un exportator însemnau importante cheltuieli financiare şi de timp.

În prezent însă, datorită vămuirii electronice la export, orice agent economic ce deţine o semnătură digitală, sau prin intermediul unui broker vamal, poate accesa sistemul Asycuda World şi completa formularul declaraţiei vamale electronice. În loc să o tipărească, să o semneze şi să o ştampileze, el aplică semnătura digitală. Toate documentele aferente sunt scanate şi ataşate la declaraţia electronică, fără a fi necesară transmiterea pe suport de hârtie. De asemenea, se exclude necesitatea prezentării mărfii la un birou vamal intern. Agentul economic transmite declaraţia prin sistemul vamal şi primeşte un mesaj ce îl informează despre punctul de trecere a frontierei, iar atunci când ajunge acolo sistemul direcţionează tranzacţia pe unul dintre culoarele de vămuire.

Un alt avantaj al declarării electronice este eliminarea contactului direct dintre colaboratorul vamal şi agentul economic, ceea ce minimizează riscurile de corupere. Totodată, s-a redus considerabil şi durata vămuirii, aceasta nefiind calculată în ore, ci în minute. Astfel, dacă în 2009 perfectarea declarației pe culoarul verde într-un post vamal intern constituia, în medie, o oră și 40 minute, atunci prin simplificarea și automatizarea procedurilor vamale acest termen s-a redus până la 20 de minute.

În prezent, ponderea exportului perfectat exclusiv electronic este de peste 30%, aşteptările pentru acest an fiind depăşite de trei ori.

Declaraţia electronică la import este la etapa de testare

După exportatori, şi importatorii moldoveni de mărfuri pot depune declaraţie vamală electronică. De la 1 septembrie curent, Serviciul Vamal a lansat în două posturi vamale-pilot, Sculeni şi Tudora, procedura de declarare electronică pentru operaţiunile de import. Din 2015 toate posturile vamale urmează să implementeze acest sistem.

Datele statistice ale Serviciului Vamal arată că anual sunt depuse circa 324 de mii de declarații vamale de import. Conform estimărilor, anul viitor circa 30% din declarații vor fi efectuate electronic.

Proceduri simplificate pentru 70 de agenţi economici

Potrivit Serviciului Vamal, în prezent 70 de întreprinderi beneficiază de perfectarea simplificată a actelor la export, iar numărul lor este în continuă creştere. Agenţii economici favorizaţi trec un număr redus de controale vamale, iar formalităţile sunt perfectate în regim prioritar. Totodată, ei au dreptul să declare mărfurile cu un număr redus de acte vamale, dar şi pot depune declaraţii incomplete sau simplificate.

Consiliul Consultativ, în slujba mediului de afaceri

Pentru rezolvarea anumitor probleme, mediul de afaceri poate apela la Consiliul Consultativ de pe lângă Serviciul Vamal. Potrivit lui Eduard Sîrbu, secretar al acestui Consiliu, pe parcursul ultimilor doi ani a apărut încă un mecanism real de discuţie a Serviciului Vamal cu businessul. „Comitetul este o platformă creată de Serviciul Vamal, însă nu este limitat de acesta. Oricine poate veni ca să expună o problemă ce se referă la un anumit segment de business, iar aceasta va fi discutată şi soluţionată.”, a asigurat Sîrbu.

Până în prezent, 98% dintre problemele invocate au fost soluţionate. Totodată, pe parcursul activităţii din ultimii doi ani, la Consiliu au fost propuse 67 subiecte, dintre care 56 de solicitări au fost acceptate.

Şi Eugeniu Ababii, reprezentantul companiei DHL în Republica Moldova, spune că până la crearea Consiliului Consultativ era mult mai dificil să rezolvi o problemă. „Trebuia să trimiţi scrisori, să aştepţi un răspuns. Datorită Consiliului avem un proces mult mai dinamic, astfel încât în trei-patru luni problema pe care o semnalezi ajunge să fie discutată şi soluţionată.”, a spus Ababii.

Un exemplu sugestiv în acest sens este cel al întreprinderilor care prestează servicii de curierat express şi poştă rapidă. „Anterior Codul Vamal prevedea procesarea unei declaraţii timp de cinci zile. Noi am venit cu propunerea de a reduce termenul pentru poştele rapide la o zi. Ulterior Serviciul Vamal a venit cu contrapropunerea de a micşora şi mai mult termenele solicitate, modificări introduse printr-un ordin al Serviciului Vamal. Mai târziu companiile au confirmat că aceste prevederi se respectă.”, a explicat Ababii.

Noi iniţiative vor fi implementate în timpul apropiat

În prezent, peste 90% din totalul declaraţiilor vamale la export sunt perfectate pe culoarul verde de vămuire. Şi aceasta datorită implementării de către Serviciul Vamal al principiul selectivității bazat pe analiza de risc, care reduce ponderea controlului vamal fizic sau așa-numitului culoar roșu de vămuire. Astfel, se reduc controalele pentru tranzacțiile fără risc, iar pentru control fizic sunt direcţionate doar tranzacțiile suspecte de fraudă și evaziuni fiscale.

Totuşi, potrivit lui Eduard Sîrbu, modul de utilizare a coridoarelor nu coincide cu cel din UE. „Dacă acolo coridorul verde presupune lipsa oricărui control, la noi vameşii nu pot fără să verifice măcar ceva.”, a opiniat el. Pentru a eficientiza funcţionarea culoarelor de verificare, până la sfârşitul anului, Serviciul Vamal va veni cu altă iniţiativă ce ţine de managementul riscului, şi anume „culoarul albastru”, care exclude orice verificare.

O altă modificare se referă la Regulamentul privind amânarea determinării valorii definitive a mărfurilor în vamă la import. Acesta presupune determinarea amânată a valorii în vamă: atunci când acceptarea valorii este condiţionată de prezentarea unor documente, vameşul are dreptul să aprobe valoarea declarată de agentul economic.

În acelaşi timp, se impun acţiuni suplimentare: expertize, analize, prezentarea anumitor acte, pentru ca importatorul să confirme corectitudinea valorii declarate. În cazul în care el nu prezintă actele solicitate, este aprobată valoarea în vamă a mărfurilor calculată după metodologia Serviciului Vamal. Deşi legea a fost adoptată de mai mult timp, Serviciului Vamal a reuşit să stabilească abia acum un mecanism de implementare, ea urmând să fie funcţională aproximativ peste o săptămână.

Ce arată raportul Doing Business 2014?

În clasamentul Doing Business 2014, Republica Moldova este a 78 în top, câştigând opt poziţii faţă de anul precedent, când se afla pe locul 86. La capitolul comerţ extern însă, ţara noastră a pierdut o poziţie faţă de 2013 şi ocupă locul 150.

Potrivit raportului, Republica Moldova are o durată de timp necesară pentru export/import mai mare decât media europeană, iar numărul de acte este aproximativ acelaşi. Astfel, timpul necesar pentru export este de 32 de zile, în timp ce media în Europa şi Asia Centrală este de 25 de zile. În cazul importului, acesta este şi mai mare, de 35 de zile, media europeană fiind de 26 de zile. Atât pentru export, cât şi pentru import, este necesară perfectarea a câte şapte acte.

Cât priveşte procedurile vamale, pentru vămuirea şi controlul tehnic al mărfurilor la export sunt necesare trei zile, costul mediu fiind de 50 dolari, iar pentru pregătirea documentelor sunt necesare aproximativ 20 de zile şi 115 dolari. Mai complicat este importul, pentru pregătirea actelor fiind necesare 21 de zile şi 200 de dolari, iar pentru vămuire şi control tehnic — şase zile, costul mediu fiind de 120 dolari.

via www.eco.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.