27
05 2013
2168

Налоговые ожидания и предложения бизнес-сообщества на 2013 год

В конце марта 2012 г. Министерство финансов предложило бизнес-сообществу рассмотреть проект документа «Направления налоговой и таможенной политики на среднесрочный период 2013 – 2015 гг.» («Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2013 – 2015»).


Во вводной части проекта приведены следующие приоритетные задачи:


(1) обеспечение равных, стабильных и прозрачных налоговых правил (asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale);
(2) оптимизация налогового бремени (optimizarea presiunii fiscale);
(3) стабилизация и упрощение налогового законодательства (stabilizarea şi simplificarea legislaţiei fiscale);
(4) гармонизация базовых принципов национального законодательства с таковыми в ЕС (armonizarea principiilor puse la baza legislaţiei fiscale naţionale cu cea comunitară).


Бизнес-сообщество всецело поддерживает эти приоритеты.

Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.