Catalogul tematic
Тематический каталог

Administrarea fiscală


Articolul 9. Administrarea fiscală
Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

13
12 2018
44

Выписка налоговой накладной при продаже авиабилетов

Фирма Х покупает билеты на самолет у предприятия «Y» (авиакомпания). Является ли в этих условиях выписка предприятием «Y» налоговой накладной с пометкой «Non livrare» правильной?
Detalii
13
12 2018
103

Право на вычет НДС на основании не внесенной в приложение к Декларации по НДС налоговой накладной

Имеет ли плательщик НДС право на вычет на основании полученной налоговой накладной, подлежащей регистрации в Генеральном электронном регистре налоговых накладных (ГЭРНН), если она не была внесена в приложение к Декларации по НДС?
Detalii
13
12 2018
55

Определение субъекта налогооблажения после смерти собственника

Как определить субъект налогообложения по налогу на недвижимое имущество после смерти собственника недвижимого имущества? Возникают ли обязательства по уплате долга, сформировавшегося за лицом умершим (наследодателем) по налогу на недвижимое имущество/ земельному налогу, у наследника?
Detalii
13
12 2018
152

Reflectarea în Declarația cu privire la impozitul pe venit a donației mijloacelor financiare

În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 302 din 30 noiembrie 2018, prin care sunt operate, inclusiv, modificări la Codul fiscal (art.II), în speță art.21 alin. (4), prin care au fost exceptate de la normele respective donațiile filantropice și de sponsorizare menționate la art.36 alin.(2) din Codul fiscal (CF).

Menționăm că, prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, aceste prevederile sunt puse în aplicare începând cu 1 ianuarie 2018.
Detalii
13
12 2018
48

Передача неиспользованных документов строгой отчетности правопреемнику реорганизуемого предприятия

Предприятие «Х» находится в процессе реорганизации. Какова процедура передачи неиспользованных типовых форм первичных документов строгой отчетности его правопреемнику?
Detalii
13
12 2018
83

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut

Evoluţia sistemului asociațiilor de economii şi împrumut din RM, (în continuare – AEÎ) a determinat necesitățile de dezvoltare a unui sistem informaţional unic activității acestora şi au impus elaborarea unui proces de sintetizare şi generalizare a informaţiilor.
Detalii