Catalogul tematic
Тематический каталог

Administrarea fiscală


Articolul 9. Administrarea fiscală
Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

29
03 2017
150

Executarea silită. Întrebări și răspunsuri

Care sunt organele abilitate cu executarea silită a obligaţiei fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 195 alin. (1) din Codul fiscal executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Detalii
28
03 2017
1069

Restanțieri la prezentarea dărilor de seamă REV-5

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă persoanelor angajate şi plătitorilor de contribuţi că, la etapa actuală mai există în mun.Chișinău 65 de întreprinderi care nu au prezentat în termenele stabilite declaraţiile persoanelor asigurate pentru lunile ianuarie-decembrie, anului 2016.
Detalii
28
03 2017
314

Impozite și taxe la cină

Vioser Consulting vă invită la cea de-a II-a ediție Impozite și taxe la cină. Conform multiplelor solicitări de la participanții noștri, tematica întîlnirii va fi: „Taxa ecologică modificată pentru anul 2017”.
Detalii
28
03 2017
364

Executarea silită. Întrebări și răspunsuri

Care sînt condiţiile declanşării executării silite a obligaţiei fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 193 din Codul fiscal, condiţiile declanşării executării silite a obligaţiei fiscale sînt:
Detalii
21
03 2017
51

Налоговый маневр для нового экономического роста России

В рамках дискуссии о новом налоговом маневре в России — снижении размера страховых взносов с одновременным увеличением ставки НДС, предлагаем статью директора федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт» (НИФИ) Владимира Назарова.
Detalii
20
03 2017
3744

Выросли штрафы за нарушение правил использования ККМ

В пятницу в «Monitorul oficial» был повторно опубликован Кодекс о правонарушениях, со всеми изменениями и дополнениями, которые вступили в силу с 16 марта. Одним из ключевых изменений стало увеличение размера 1 условной единицы, которая используется при расчете штрафов за правонарушения, с 20 до 50 леев. При этом были скорректированы наказания за большинство правонарушений.
Detalii
15
03 2017
408

Impozitul pe imobile. Subiectul impunerii în întrebări și răspunsuri

Poate fi recunoscut ca subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare persoana proprietarul unui bun imobiliar de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu deţine un document ce ar confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobiliar sau care nu şi-a înregistrat în modul cuvenit drepturile sale patrimoniale asupra bunului imobiliar?
Detalii
02
03 2017
505

Particularitățile activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, precum și posibilitățile de activitate sub alte forme organizatorico-juridice în contextul modificării unor acte legislative

Inițial este de menționat că prin Legea nr. 278 din 16 decembrie 2016 au fost efectuate unele modificări și completări la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15 iulie 1998 (MO, 2016, nr. 472-477) (în continuare – Lege), în același timp, prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (în vigoare din 01.01.2017) prevederile Codului fiscal au fost completate cu o noțiune nouă „activitate independenta”, iar regimul fiscal aferent acestuia a fost stipulat în Capitolul 102 din Codul fiscal.
Detalii