Catalogul tematic
Тематический каталог

Administrarea fiscală


Articolul 9. Administrarea fiscală
Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

23
02 2018
2

О некоторых обязательствах при использовании киоска в качестве склада и витрины

Предприятие берет внаем на коммерческом рынке две площади, которые находятся друг напротив друга и согласно договору о найме именуются «киоски». В качестве торгового объекта, из которого, собственно, осуществляется продажа товаров, выступает первый киоск, а второй киоск используется в качестве склада и витрины.
Detalii
23
02 2018
23

1. (35.1.20) La transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, fără transmiterea dreptului de proprietate, care documente primare trebuie să elibereze agentul economic, pe aceasta operațiune?

În temeiul art.19 alin.(l)-(3) din Legea contabilității nr.113-XIV din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare, aprobate de Ministerul Finanțelor, în timpul sau nemijlocit după efectuarea operațiunii.
Detalii
23
02 2018
12

О налогообложении экономических агентов – субъектов сектора малых и средних предприятий с учетом изменений, внесенных Законом № 288 от 15.12.2017 г

Имеет ли право вновь созданное в 2018 году предприятие, которое еще не зарегистрировано как субъект НДС, выбирать налоговый режим с учетом того, что оно собирается осуществлять облагаемые НДС поставки в рамках своей деятельности?
Detalii
23
02 2018
3

О некоторых вопросах налогового администрирования

О некоторых случаях репатриации денежных средств, перечисленных как гарантийный депозитКаков порядок репатриации денежных средств, перечисленных как гарантийный депозит, в случае общей аварии на морском судне?
Detalii
23
02 2018
31

Cu privire la completarea Dării de seamă IPC 18 de către angajatorii rezidenţi ai parcului pentru tehnologia informaţiei

Potrivit prevederilor Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, salariaţii rezidenţilor parcului beneficiază de toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.
Detalii