Catalogul tematic
Тематический каталог

Administrarea fiscală


Articolul 9. Administrarea fiscală
Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

29
05 2017
1615

BIJ 17: новый формуляр расчета налога на недвижимое имущество

В «Monitorul Oficial» от 26 мая опубликован Приказ Государственной Налоговой Службы №108 от 19 мая 2017 г. об утверждении формуляра Расчета по налогу на недвижимое имущество и Инструкции о порядке его заполнения. Новый формуляр будет использоваться, начиная с налогового периода, соответствующего 2017 г. Он заменит действующий типовой формуляр Расчета по налогу на недвижимое имущество BIJ-15.
Detalii
29
05 2017
237

1. (28.10.4) Avansul a fost primit pînă la înregistrarea intreprinderii în calitate de plătitor al TVA. Urmează intreprinderea să calculeze TVA pe livrarea ulterioară, dacă la momentul livrării compania era înregistrată în calitate de plătitor al TVA?

Conform art.95 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.
Detalii
26
05 2017
725

Campania ,,Activează legal – activează în siguranță” . Primele rezultate ale neconformărilor din acest an

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare acțiuni de informare și conformare benevolă a contribuabililor cu privire la aspectele fiscale în desfășurarea activității de întreprinzător de către persoanele fizice. Acțiunea cu genericul ,,Activează legal – activează în siguranță” a reînceput pe 25 mai 2017, se desfășoară pe întreg teritoriul țării și se va încheia la 5 iunie curent.
Detalii
25
05 2017
679

В Налоговом кодексе появится новый раздел

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон об IT-парках, который устанавливает особые правила налогообложения резидентов информационно-технологических парков, а именно – введение единого налога в размере 7% с доходов от продаж. Для реализации этого документа на практике Министерство Финансов разработало пакет поправок в Налоговый кодекс, а также подготовило дополнения в Закон о государственной системе социального страхования и Закон о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования.
Detalii
24
05 2017
96

Сoncurența și ajutorul de stat în Moldova

Proiectul de lege privind Programul național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pe anii 2017- 2020, propus de Consiliul Concurenței și aprobat de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial din 19 mai 2017. Programul este elaborat în vederea implementării prevederilor din Strategia Moldova 2020 cu privire la concurență şi își propune, drept obiectiv general, să dezvolte mediul concurențial loial în Moldova, prin deschiderea mai mare a sectoarelor economiei către concurență și monitorizarea eficientă a ajutorului acordat de stat.
Detalii
24
05 2017
508

Expiră termenul de prezentare a formelor BASS şi REV-5

Casa Naţională reaminteşte că data de 25 mai 2017 este termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna aprilie 2017.
Detalii