Catalogul tematic
Тематический каталог

Administrarea fiscală


Articolul 9. Administrarea fiscală
Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

17
09 2021
105

e-TAXCON'21: TVA, nerezidenții și remunerațiile

În ultima perioadă tot mai multe persoane au activat sau încă activează de la distanță, iar o parte din manageri gestionează afacerile din altă țară decât cea în care este înregistrată afacerea. În acest context, impozitarea persoanelor care activează de la distanță provoacă o serie de întrebări. Aspecte ce țin de impozitarea nerezidenților și efectele fiscale ale activității acestora, precum și provocările din domeniul impozitului pe venit, în special remunerațiile, dar și armonizarea cadrului național în materie de TVA la directivele EU au fost discutate astăzi, 17 septembrie, în cea de-a doua zi a conferinței e-TAXCON'21.


Detalii

20
09 2021
15

ÎMM: contabilizarea și regimul fiscal al creanțelor expirate recuperate

Întreprinderea neplatitoare de TVA este subiect al impunerii cu regimul de impozitare conform capitolului 71 al Titlului II din CF. Ținând cont de modificarile operate începind cu anul 2020, va include entitatea în obiectul impunerii cu 4% creantele expirate recuperate?
 
Agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM urmează să determine obiectul impunerii prin aplicarea contabilității de angajamente. Conform art. 542 din CF, obiect al impunerii pentru aceștia este
Detalii
17
09 2021
372

Aspecte aferente regimului de impozitare ai agenților economici subiecţi ai sectorului ÎMM

Întreprinderea X este înregistrată pe parcursul anului 2020 și a ales regimul de impozitare conform capitolului 71 al Titlului II din CF (la cota de 4%). Entitatea nu este plătitoare de TVA. Ținând cont de faptul că la sfârșitul anului 2020 întreprinderea obtine venit, dar nu este plătitor de TVA, are dreptul aceasta sa aplice în continuare regimul fiscal al agentilor economici subiecti ai sectorului ÎMM (cu prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venitul agentilor economici subiecti ai sectorului intreprinderilor mici și mijlocii (forma SIMM20) sau poate să aplice regimul general de impozitare (cota de 12%, cu prezentarea Declarației cu privire la impozitul pentru agentii economici (forma VEN12)?


Detalii

16
09 2021
114

SIA „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor” este lansat în exploatare industrială

Ieri, 15 septembrie 2021, Serviciul Fiscal de Stat a lansat în exploatare industrială Sistemul Informațional Automatizat „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”, soluție informațională destinată pentru a determina nivelul de satisfacție a contribuabililor în raport cu serviciile prestate de către autoritatea fiscală națională.
 
Obiectivele de bază ale noului sistem informațional sunt:
  • determinarea opiniilor contribuabililor pentru a oferi posibilitatea de a analiza și modifica procedurile/metodologiile;

  • Detalii
16
09 2021
196

Infracțiunile constatate de SFS în semestrul I

În semestrul I al anului curent Serviciul Fiscal de Stat SFS a depistat și a întocmit procese-verbale de constatare a infracțiunilor în 58 cazuri ce țin de diminuarea impozitelor în sumă totală de circa 103,17 mil. lei și o infracțiune ce se referă la înstrăinarea bunurilor în cazurile nepermise de lege.
 
Potrivit informației publicate de autoritate, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor1 a fost stabilită în 44 de cazuri, suma diminuărilor depășind 92,48 mil. lei. Totodată, 6 persoane fizice și-au diminuat veniturile2 cu 10,68 mil. lei.
 


Detalii

14
09 2021
189

Circa 3850 persoane nu au înregistrat la SFS contractele de locațiune

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

 

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – august 2021, la SFS au fost înregistrate 11 313 contracte de locațiune/chirie.

 

 
De asemenea, urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 3849 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără înregistrarea în termen a contractelor.


Detalii

15
09 2021
447

Rezultatele controalelor fiscale efectuate în semestrul I

Serviciul Fiscal de Stat a efectuat în semestrul I al anului curent 14436 controale fiscale, cu 2127 mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2020. Suma totală a plăților suplimentare calculate în lunile ianuarie-iulie 2021 a constituit 185,68 mil. lei față de 98,06 mil. lei în aceeași perioadă a anului 2020.
 
Potrivit datelor publicate de autoritatea fiscală, verificările au fost desfășurate prin diferite metode: tematică (privind restituirea TVA, accizelor, înregistrarea/anularea a statutului de plătitorilor  TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice), totală, repetată, prin contrapunere etc. Ca rezultat al acestor controale au fost stabilite 7373 abateri de la legislația fiscală în vigoare (sau în cazul a 51%
Detalii
13
09 2021
177

Clubul antreprenorilor onești. Conformarea fiscală

Directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, Nicoleta Nemerenco, a participat la data de 9 septembrie 2021  în cadrul evenimentului online „Clubul antreprenorilor onești”, activitate care este parte a campaniei naționale de educare financiară „Bugetul public este bugetul tău”. În cadrul sesiunii au fost abordate subiecte ce țin de aspectele generale cu privire la Programul de conformare al contribuabililor, dar și tipurile de riscuri și modul de stabilire a acestora.
 
Potrivit Nicoletei Nemerenco, conformarea este disponibilitatea contribuabilului care are anumite obligații conform legislației fiscale de a exercita aceste obligații în cuantum deplin și în termenul stabilit de către legislație.


Detalii

10
09 2021
355

Contribuabilii apreciază activitatea funcționarilor fiscali

Serviciul Fiscal de Stat a lansat în perioada 21 iunie-23 iulie 2021, în regim de pilotare, Sistemul Informațional Automatizat „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”, soluție informațională destinată pentru a determina nivelul de satisfacție al contribuabililor în raport cu serviciile prestate de către autoritatea fiscală națională.

În perioada menționată  au fost propuse contribuabililor spre completare 4 chestionare cu genericul: „Înregistrarea contractelor de locațiune”, „Prezentarea Declarației cu privire la venit, „Opinia contribuabililor aferent vizitei la SFSși „Solicitarea formularelor tipizate”, acestea fiind completate de către 3775 respondenți.


Detalii

07
09 2021
203

Declarațiile de producător și de producător casnic. Proiect elaborat

Declarația de producător și Declarația de producător casnic vor fi eliberate, înregistrate și generalizate de către reprezentantul administrației pieței, în cazul vânzării în piețe, sau al autorității administrației publice locale (AAPL), prin utilizarea Sistemului informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL), prevede proiectul Regulamentului privind reglementarea eliberării și evidenței formularelor Declarației de producător și a Declarației de producător casnic (Declarațiile) inclus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, 7 septembrie, a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.


Detalii