Catalogul tematic
Тематический каталог

Administrarea fiscală


Articolul 9. Administrarea fiscală
Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

20
10 2018
57

1. (29.2.3.3) În cazul achitării dobînzilor în folosul persoanei fizice, agentul economic va avea dreptul sa-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?

Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să rețină din fiecare dobîndă și să achite ca parte a impozitului o sumă stabilită conform art. 89 din Codul fiscal.
Detalii
19
10 2018
117

ORDIN SFS nr. 551 din 18. 10. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

19
10 2018
443

1. (28.17.27) Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse în mărime de 10% a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din alte activități decît cele stipulate în secțiunea I din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM)?

Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de:
Detalii
18
10 2018
220

Поиск решений для упрощения перехода обладателей патентов к независимой деятельности

В правительстве состоялось заседание рабочей группы, на котором были рассмотрены меры, которые предстоит предпринять для упрощения смены предпринимателями статуса обладателя патента на независимую деятельность.

Напоминаем, что владельцы патентов, занимающиеся розничной торговлей, вскоре должны перейти к новой форме деятельности, которая предполагает упрощенную систему бухгалтерского учета и обязательное использование кассовых аппаратов. Премьер-министр РМ Павел Филип отметил, что процедура перехода к независимой деятельности требует проведения дополнительного анализа для устранения всех препятствий, о которых сообщали предприниматели.
Detalii
18
10 2018
2003

Codul fiscal: modificări și completări, prin derogare

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, ale Legii nr.1593 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală și Legii nr.281 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018,nu se vor calcula contribuții de asigurări sociale de stat și de asigurări medicale pentru plățile suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută de legislație
Detalii