29
10 2015
1135

Prioritățile noii strategii de dezvoltare regională a Moldovei pînă în anul 2020

Dezvoltarea social-economică echilibrată și durabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova trebuie să fie obiectivul cheie al Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, a menționat ieri, în cadrul ședinței Consiliului național de coordonare a dezvoltării regionale viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Stephane Bride, informează Noi.md. Potrivit Ministerului Economiei, Stephane Bride a menționat că la elaborarea noii strategii este necesară inițierea unei platforme de consultări cu societatea civilă, administrațiile publice locale, partenerii de dezvoltare și alte instituții pentru a stabili sectoarele țintă care vor contribui la îmbunătățirea calității vieții, crearea noilor locuri de muncă și dezvoltarea durabilă a regiunilor. Noua strategie trebuie să constituie o continuitate a proiectelor implementate în cadrul Strategiei naționale de dezvoltare regională în perioada anilor 2013-2015, obiectivele de bază fiind asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate, creșterii economice durabile în regiuni și guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale, a specificat viceprim-ministrul. Potrivit lui Stephane Bride, implementarea proiectelor ce țin de dezvoltarea regională constituie una dintre prioritățile programului de activitate al Guvernului, deoarece doar, în condițiile unor regiuni dezvoltate sub toate aspectele, putem vorbi despre o evoluție a tuturor sectoarelor economiei naționale, creării unor condiții egale de trai și activitate pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Prezentînd rezultatele implementării Strategiei, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor au menționat că în perioada vizată au fost întreprinse activității de implementare a 26 de proiecte de dezvoltare regională, a fost continuat procesul de planificare regională sectorială pentru patru domenii - apă și sanitație, managementul deșeurilor solide, eficiența energetică a clădirilor publice, drumuri regionale și locale. Conform informațiilor prezentate, pe parcursul anilor 2013-2015, în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și servicii de canalizare au fost construiți 122,45 km rețele de apeduct și 23,1 km rețele de canalizare, iar în domeniul infrastructurii drumurilor a fost îmbunătățită starea drumurilor publice pe o lungime totală de 52,838 km.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.