12
09 2013
1162

Administrarea fiscală a organizaţiilor necomerciale în atenţia funcţionarilor fiscali

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a participat la deschiderea cursului de instruire a colaboratorilor fiscali pe aspecte de administrare fiscală a organizațiilor necomerciale.

În debutul seminarului, Ion Prisăcaru a îndemnat audienţii să se implice activ în procesul de asimilare a informaţiei puse în discuţie, punând accent pe mecanismul de tratament a oricărei situaţii fiscale: norma juridică (ca bază în identificarea esenţei relaţiilor juridice), norma contabilă (ca o continuare logică a reflectării economice a normelor juridice asimilate) şi, în final, norma fiscală (ca un efect al celor două enumerate anterior). Totodată, un accent deosebit a fost pus şi pe necesitatea diseminării ulterioare a informaţiei atât în rândul funcţionarilor fiscali – colegi cu audienţii, cât şi în mediul organizaţiilor necomerciale, din aria de acoperire a inspectoratului pe care îl reprezintă.

Programul cursului a inclus atât norme de administrare fiscală în dependenţă de tipul de impozite şi taxe datorate de organizaţiile necomerciale (impozitul pe venit, TVA, impozitul pe bunuri imobiliare şi taxele locale), cât şi unele aspecte juridice şi contabile de funcţionare a acestora, totodată, punându-se accent şi pe evidenţa primară a tranzacţiilor efectuate de aceştia, prin intermediul maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală.

Ca rezultat, audienţii instruiţi urmează să disemineze informaţia acumulată, inclusiv utilizând suportul tehnic oferit de organizatorii seminarului, prin organizarea unor seminare similare la nivel local.

via www.fisc.md

4 imagini

  • Administrarea fiscală a organizaţiilor necomerciale în atenţia funcţionarilor fiscali
Image 1 of 4
  • Administrarea fiscală a organizaţiilor necomerciale în atenţia funcţionarilor fiscali
Image 2 of 4
  • Administrarea fiscală a organizaţiilor necomerciale în atenţia funcţionarilor fiscali
Image 3 of 4
  • Administrarea fiscală a organizaţiilor necomerciale în atenţia funcţionarilor fiscali
Image 4 of 4

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.