03
09 2013
1164

Atenție, proiectul completărilor la Codul Fiscal

Stimați cititori, vă informăm că a fost publicat proiectul Legii pentru completarea Codului fiscal. Conform proiectului se vor scuti de plata impozitul pe bunurile imobiliare întreprinderile administratoare şi rezidenţii parcurilor industriale, pentru imobilele amplasate în cadrul parcului industrial, pe o perioadă de cinci ani după înregistrarea în calitate de întreprinderi administratoare sau de rezidenţi ai parcului industrial. De asemenea, pe o perioadă de cinci ani,după obţinerea titlului de întreprindere administratoare sau de rezident ai parcului industrial, vor fi scutite și de plata tuturor taxelor locale. În cazul în care dreptul la scutirea de plată a taxelor locale apare sau se stinge pe parcursul anului fiscal, recalcularea impozitului se efectuează, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care persoana are sau nu are dreptul la această scutire. Conform Notei informative la proiectul legii, înlesnirile acordate, vor încuraja şi motiva antreprenorii, atît locali cît şi externi, să investească în crearea infrastructurii parcurilor industriale şi în proiectele de fabricare a producţiei şi prestare a serviciilor. Astfel, conform studiilor de fezabilitate elaborate pentru parcurile industriale din 8 localităţi ale Republicii, realizarea proiectelor respective va genera circa 11 mii locuri de muncă şi un volum de producţie şi servicii de circa 1036 mln lei. Totodată, activitatea parcurilor industriale va permite înviorarea esenţială a activităţilor economice a multor agenţi economici din afara parcurilor, care vor acorda diverse servicii rezidenţilor şi întreprinderilor administratoare.

via www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.