01
07 2013
1783

Captarea experienței performante de administrare fiscală de la Ministerul Impozitelor din Republica Azerbaidjan

În perioada 18-22 iunie 2013, funcţionarii IFPS, dna Maia Tverdohleb, şef al Direcţiei impozitarea persoanelor fizice din cadrul Direcţiei generale conformare fiscală şi dna Veronica Vragaleva, şef al Direcţiei administrarea impozitelor directe din cadrul Direcţiei generale impozite şi taxe au participat în cadrul unei vizite de lucru în cadrul Ministerului Impozitelor al Republicii Azerbaidjan.

Scopul vizitei a fost de familiarizare cu sistemul de impozite şi taxe a Republicii Azerbaidjan, în special, în partea ce ţine de aplicarea şi verificarea obligaţiilor fiscale ce ţin de impozitul pe venitul persoanelor fizice, dar şi cu unele aspecte ce ţin de aplicarea impozitului unic aplicat întreprinderilor mici şi mijlocii.

În procesul vizitei de lucru, funcţionarii IFPS au fost familiarizaţi cu metodele de lucru existente în procesul de administrare a impozitelor şi taxelor, inclusiv prin utilizarea intensă a tehnologiilor informaţionale atît în procesul de audit (existenţa posibilităţii e-auditing-ului, estimarea automatizată a companiilor cu un grad înalt de risc etc.), a proceselor de deservire a contribuabililor (ghişeul unic – one stop shop, centru de apel acreditat la nivel internaţional, E-factura etc.), cît şi prin abordarea sistemică a întregului sistem de impozite şi taxe (schimbul de informaţii cu alte organe, circulaţia internă a documentelor, evaluarea performanţelor personalului şi a calităţii serviciilor prestate etc).

Totodată, partea primitoare s-a arătat interesată de mecanismele de estimare indirectă a veniturilor persoanelor fizice bogate, implementate în Republica Moldova, începînd cu anul 2012, care ar putea reprezenta un punct de interes pentru Ministerul Impozitelor începînd cu anul 2015.

Ca rezultat, atît experienţa acumulată, cît şi propunerile de perfecţionare a administrării fiscale, generate de vizita de lucru, au fost prezentate conducerii IFPS.

foto: www.fisc.md

4 imagini

  • Vizita de lucru a delegației IFPS la Ministerul Impozitelor din Republica Azerbaidjan
Image 1 of 4
  • Vizita de lucru a delegației IFPS la Ministerul Impozitelor din Republica Azerbaidjan
Image 1 of 2
  • Vizita de lucru a delegației IFPS la Ministerul Impozitelor din Republica Azerbaidjan
Image 1 of 3
  • Vizita de lucru a delegației IFPS la Ministerul Impozitelor din Republica Azerbaidjan
Image 1 of 4

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.