15
04 2015
1626

Eficiență vizibilă a controalelor fiscale

Întru extinderea bazei impozabile, prin acțiuni ce au scop conformarea fiscală benevolă, dar și prin acțiuni de sancționare a contribuabililor care se eschivează de la onorarea obligațiunilor față de buget, Direcția Control Fiscal a IFS pe raionul Ocnița a efectuat în perioada 30 martie – 10 aprilie curent 13 verificări operative la agenți economici și persoane fizice ce prestează servicii de transport auto în regim ,,taxi”, agenți economici transportatori de pasageri pe rute urbane, agenți economici ce prestează servicii de reparație auto și agenți economici ce comercializează carne. Drept urmare a acțiunilor desfășurate, s-au atestat:
 • 3 cazuri de transportare a pasagerilor de către agenți economici transportatori de pasageri pe rute urbane, fără bilete de călătorie, în urma cărora urmează a fi aplicate amenzi fiscale în baza prevederilor art. 254 alin. 10 al Codului Fiscal în mărime de 18 mii lei, aplicate atât conducătorului mijlocului de transport, cât și agentului transportator;
 • 5 cazuri de transportare a pasagerilor în regim ,,taxi” de către persoane fizice, fără a fi înregistrate la organele competente, fiind întocmite 5 procese-verbale contravenționale în baza art. 263 alin. 1 al Codului contravențional, drept rezultat, urmând a fi aplicată amendă contravențională în mărime de la 10 la 35 u.c. pentru fiecare caz;
 • 1 caz de prestare a serviciilor de reparație auto de către agentul economic în lipsa mașinii de casă și control, în urma căruia se va aplica amendă fiscală în baza prevederilor art. 254 alin. 1 al Codului fiscal în mărime de 7 mii lei.
 • 2 cazuri comercializare a cărnii în stare proaspătă de către agenții economici, fără utilizarea mașinii de casă și control și în lipsa documentelor de proveniență a mărfii, în urma cărora urmează a fi aplicate amenzi fiscale în baza prevederilor art. 254 alin. 2 al Codului Fiscal în mărime de 10 mii lei, iar în baza prevederilor art. 253 al. 1 al Codului fiscal în mărime de 20 mii lei și amenzi contravenționale în mărime de 50 u.c. pentru fiecare caz;
 • 1 caz de comercializare a cărnii în stare proaspătă de către agentul economic prin neasigurarea bilanțului numerarului mașinii de casă și control ce constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar. Urmează a fi aplicată amendă fiscală în mărime de 5 mii lei, amendă contravențională în mărime de 50 u.c.;
 • 1 caz de comercializare a cărnii în stare proaspătă de către agentul economic prin completarea neconformă a registrului mașinii de casă și control. Urmează a fi aplicată amendă contravențională, conform prevederilor art. 293 prim alin. 3 al Codului Contravențional în mărime de 50 u.c.
În scopul diminuării restanței la bugetul public național, Secția urmărirea plăților a aplicat măsuri de executare silită a obligației fiscale și anume:
 • Au fost înaintate ordine incaso la conturile bancare la 3 agenți economici, fiind încasate mijloace bănești în suma de 78,2 mii lei;
 • Au fost ridicate, în numerar, mijloace bănești în sumă 1,0 mii lei;
 • Au fost organizate 3 ședințe de lucru cu restanțierii.
Drept urmare a acțiunilor întreprinse, referitoare la necesitatea conformării benevole, în perioada de referință și-au legalizat activitatea de antreprenori:
 • 7 persoane prin deschiderea patentei de întreprinzător;
 • 40 persoane prin prelungirea termenului de valabilitate a patentei de întreprinzător.
Acțiunile s-au înscris în obiectivele de educare a contribuabililor în spiritul onorării voluntare a obligațiilor fiscale, formarea unei culturi fiscale înalte, precum și stabilirea de relații de parteneriat între administrația fiscală și contribuabili, obiective ce stau la baza ordinii de zi a autorităților fiscale.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.