17
01 2014
942

Şeful SFS, Ion Prisăcaru, a apreciat înalt suportul Ambasadei Suediei în promovarea reformelor de modernizare şi eficientizare a FISC-ului

Gestionarea eficientă a proceselor de acumulare de venituri la Buget presupune existenţa unei instituţii de stat specializată, cu o structură unitară, care să dispună de pârghii şi mecanisme adecvate. În acest sens, a declarat Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, a fost creat un grup de lucru, care, timp de o lună, va elabora baza legală a unui asemenea proiect de reformare a SFS, proiectul urmând, ulterior, să fie propus pentru dezbateri şi aprobare. Declaraţia a fost făcută de către şeful Serviciului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu şeful Departamentului pentru cooperare al Ambasadei Suediei la Chişinău, Henrik Huitfeldt, şi consultantul pe programe naționale al Ambasadei, Andrei Darie, subiectele discutate vizând derularea proiectului de asistenţă tehnică şi alte dimensiuni ale colaborării mutuale. În cadrul întrevederii, părţile au menţionat faptul că, pe parcursul celor două luni de zile de la demararea proiectului de colaborare, au fost deja realizate mai multe acţiuni în sensul reformării şi eficientizării activităţii autorităţii fiscale naţionale. A fost creat Comitetul de coordonare a proiectului, cât şi două grupuri de lucru, care activează pe dimensiunea definitivării Conceptului controlului fiscal, a Conceptului de estimare a riscurilor etc. De asemenea, a menţionat Ion Prisăcaru, IFPS acordă o atenţie sporită metodologiei deservirii contribuabililor, la baza căreia stă Strategia de comunicare a IFPS cu contribuabilii, Strategia fiind elaborată, unele prevederi ale acesteia fiind deja aplicate în practică. La acelaşi subiect, şeful autorităţii fiscale naţionale a menţionat importanţa eforturilor de perfecţionare a cadrului legal în domeniul fiscal, care să includă nu doar reglementări fiscale, ci şi de ordinul fortificării statutului SFS şi oferirii acestuia unor pârghii şi mecanisme indispensabile unei gestionări eficiente a procesului de acumulare de venituri la Bugetul Publica Naţional. De asemenea, Ion Prisăcaru a punctat necesitatea reglementării adecvate a rolului SFS în acumularea la buget a taxelor sociale – CNAF şi CNAS -, or, pe moment, FISC-ul nu deţine pârghiile necesare. Cu referinţă la eficientizarea activităţii SFS, şeful Fisc-ului a mai punctat necesitatea acordării structurii din subordine a drepturilor de a realiza investigaţii fiscale, de a dezvolta mecanisme de securitate pentru colaboratorii fiscali, angajaţi în eliminarea fenomenului evazionist.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.