04
12 2013
2060

IFS Bălți discută cu agenţii economici nou înregistraţi ca plătitori de TVA

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Bălţi a organizat, la 27 noiembrie curent, un seminar cu contribuabilii plătitori de TVA din teritoriu. La acest seminar au fost prezenți peste 55 de agenţi economici nou-înregistraţi ca plătitori de TVA. În cadrul seminarului au fost discutate următoarele subiecte:
  • Prezentarea dărilor de seamă fiscale în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare;
  • Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, conform Anexei nr.2 la Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012;
  • Modalitatea de eliberare de către Serviciul Fiscal de Stat a documentelor primare cu regim special;
  • Înregistrarea facturilor fiscale în Registrul General Electronic şi sancţionarea conform art.260 alin.(41) din Codul fiscal;
  • Conformarea benevolă la onorarea obligațiilor fiscale.
În același timp, la 28 noiembrie 2013, specialiştii Direcţiei Administrare Fiscală au desfăşurat un seminar de instruire cu participarea a 25 de contribuabilii nou-înregistraţi. În cadrul evenimentului au fost oferite informaţii ce ţin de aspecte fiscale și din legislaţia muncii, oferindu-le îndrumare privind consultarea prealabilă a legislaţiei fiscale în vigoare. În scopul conformării fiscale benevole, la 26 şi 27 noiembrie 2013, IFS mun. Bălţi a organizat ședințele Comisiei de conformare benevolă, la care au participat circa 20 de contribuabili. În cadrul ședințelor au fost prezentate informații cu privire la nivelul de conformare benevolă la prezentarea dărilor de seamă fiscale, calcularea corectă şi achitarea în termen şi integral a obligaţiunilor fiscale de către contribuabili, precum și acțiunile care urmează a fi întreprinse faţă de cei ce intenţionat nu vor să se conformeze benevol cerinţelor IFS. În perioada 18.11.2013 - 29.11.2013, Direcţia control fiscal a constatat, în cadrul verificărilor operative efectuate la pieţele din municipiul Bălţi, desfășurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea la Camera Înregistrării de Stat, fiind perfectate 11 procese-verbale cu privire la contravenţie în baza art.263 al.1 din Codul Contravențional şi au fost aplicate sancțiuni în sumă de 7700 lei.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.