13
11 2013
2057

IFS pe raionul Râşcani monitorizează procesul de încasare a impozitelor şi taxelor locale

În perioada 28 octombrie -08 noiembrie 2013, colaboratorii IFS pe raionul Râşcani au întreprins mai multe acţiuni, cu scopul ridicării nivelului de conformare benevolă a contribuabililor, printre care:
  • organizarea unui seminar cu agenţii nou-înregistraţi, în cadrul căruia acestora li s-au adus la cunoştinţă unele aspecte din legislaţia fiscală, legislaţia muncii etc.;
  • organizarea unei întruniri cu participarea primarilor şi perceptorilor fiscali, în cadrul căreia au fost discutate rezultatele încasării impozitelor şi taxelor locale, restanţa pe moment la primăriile administrate, precum şi analizarea propunerilor pentru încasarea restanţei neacumulate, inclusiv prin măsurile de executare silită, conform Codului Fiscal al Republicii Moldova;
  • controale operative în scopul verificării comercianţilor din Piaţa or. Râşcani, care s-au soldat cu întocmirea a 9 procese-verbale contravenţionale pentru constatarea activităţii ilicite (fără înregistrarea sub o formă prevăzută de legislaţie). Urmare a acestora, 6 persoane au primit, la solicitare, patente de întreprinzător;
  • cu regularitate se desfăşoară şedinţe cu agenţii economici din sfera micului business şi agricultură, la care se discută despre programul de conformare a contribuabililor, aprobat pentru anul 2013, cu scopul majorării bazei impozabile prin încadrarea oficială în câmpul muncii a tuturor angajaţilor, declararea reală a salariilor achitate, utilizarea MCC etc.
Totodată, contribuabililor li se solicită achitarea impozitelor şi taxelor integral şi la timp, pentru a beneficia de încredere din partea SFS, precum şi de prevederile Regulamentului cu privire la stimularea morală (non-financiară) a contribuabililor oneşti. În perioada 01.11.2013-08.11.2013, inspectorii fiscali ai Direcţiei control fiscal, IFS Râşcani, au efectuat 8 controale fiscale prin metoda verificării operative, privind legalitatea desfăşurării activităţii de întreprinzător. Urmare a acestor controale fiscale, s-au constatat următoarele încălcări ale legislaţiei fiscale şi anume:
  • un caz de neprezentare a documentelor de provenienţă a mărfurilor, pentru care urmează să fie aplicată amendă în mărime de 10000 lei;
  • în cadrul controalelor fiscale, au fost depistate următoarele încălcări contravenţionale, pentru care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă de 4,7 mii lei: activitate ilegală – 07 p/v (activitate fără a fi înregistrat într-o formă prevăzută de legislaţie, şi, în unele cazuri, deţinând patentă de întreprinzător care nu a fost prelungită; lipsa autorizaţiei de funcţionare - 01 p/v.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.