20
02 2015
1594

În contextul evitării situațiilor de sancționare

Serviciul Fiscal de Stat optează astăzi pentru o serie de valori noi ce presupun transparenţă crescută, tratament egal al contribuabililor, profesionalism şi corectitudine în relaţia cu mediul de afaceri şi cu societatea. Totodată, în cazul contribuabililor care continuă desfăşurarea frauduloasă a activităţii de întreprinzător, ignorînd multiplele semnale ale Serviciului Fiscal de Stat, față de aceștia sunt întreprinse măsuri riguroase conform prevederilor legislaţiei în vigoare. În acest context, Serviciului Fiscal de Stat a inițiat un şir de acţiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfăşoară activităţi în domeniul alimentației publice. Astfel, la data de 17 februarie 2015 au fost efectuate 7 controale fiscale prin metoda verificării operative la toate subdiviziunile rețelei „Pizza Mania”, în urma cărora au fost depistate mai multe încălcări a legislației în vigoare, fiind stabilite 3 cazuri de neutilizare a mașinii de casă și control, 2 cazuri de depistare a excedentului de numerar nejustificat, 3 cazuri de neprezentare la prima cerere a documentelor de proveniență a mărfurilor, în rezultat urmând a fi aplicate amenzi fiscale în sumă totală de 55,0 mii lei și sancţiuni contravenţionale în sumă totală de 3,0 mii lei. Serviciul Fiscal de Stat atenţionează subiecţii activităţii de întreprinzător despre caracterul continuu a acțiunilor de verificare. Întru evitarea situaţiilor de sancţionare, se recomandă insistent desfăşurarea activităţii în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.