31
07 2014
916

Ion Prisăcaru: SFS și OIM își conjugă eforturile în combaterea economiei subterane

Chișinău, 31 iulie 2014 — Combaterii economiei subterane și a muncii fără forme legale trebuie să se acorde o atenție deosebită, deoarece munca nedeclarată afectează buna funcționare a activităților productive și calitatea forței de muncă, împiedicând politicile economice, sociale și bugetare orientate spre creștere și punând sub semnul întrebării eforturile în vederea atingerii ambițioaselor obiective economice și ocupaționale urmărite de vectorul integrării europene a |Republicii Moldova, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu reprezentantul Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), Coordonator Național al Proiectului “Formalizarea economiei informale”, Oxana Lipcanu.

În contextul subiectelor abordate, Doamna Oxana Lipcanu a menționat că oficiul care gestionează Proiectul se află la Budapesta, OIM specializându-se în reglementarea problemelor în rapoartele de muncă, promovând principiile declarate în convențiile internaționale din domeniu. De asemenea, reprezentantul OIM a specificat că finalizarea proiectului “Formalizarea economiei informale” este preconizată pentru luna septembrie 2015, actualmente fiind necesar de a identifica obiectivele proiectului, precum și acțiunile pentru combaterea/prevenirea economiei informale.

În același context, Ion Prisăcaru a reiterat impactul negativ al acestui tip de fenomene asupra dinamicii dezvoltării întreprinderilor și asupra posibilităților de inovare și de îmbunătățire a capitalului uman. Revenirea în economia legală a întreprinderilor și a lucrătorilor activi în zona subterană ar reprezenta un factor de redresare economică și ar putea constitui temeiul unei dezvoltări durabile, a specificat șeful autorității fiscale naționale, accentuând faptul că actuala conducere a SFS pune accentele pe promovarea unor politici de conformare fiscală voluntară.

Cu referință la căile de atingere a obiectivelor Proiectului “Formalizarea economiei informale”, Șeful SFS a identificat, cu titlu de sugestie, anumite acțiuni, precum examinarea pârghiilor de combatere și prevenire a economiei informale în țările UE; preluarea celor mai bune practice ale statelor UE în combaterea evaziunilor fiscale; educarea societății prin crearea unui site cu subiecte didactice care va ridica nivelul cunoștințelor în domeniul fiscal al cetățenilor (cu mai multe compartimente și cursuri de instruire dedicate elevilor și studenților); consolidarea capacităților și instruirea în domeniu, vizite de studiu, transfer de experiență și bune practici etc.

Pe finalul întrevederii, părțile au apreciat înalt spiritul constructiv al discuțiilor purtate și și-au exprimat încrederea că rezultatele ședinței vor oferi un bun reper pentru Proiectul lansat, ceea ce va oferi posibilitatea identificării unor pârghii eficiente de prevenire/combatere a economiei informale, însoțite de creșterea substanțială a gradului de conformare voluntară a contribuabililor.

Via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.