29
07 2015
1083

Remanieri întru eficientizarea activității de control în cadrul Serviciului Fiscal de Stat

În contextul declarațiilor de ieri, 27 iulie, ale Șefulului IFPS, dl Ion Prisăcaru, în cadrul ședinței de lucru cu șefii subdiviziunilor IFPS și IFS pe mun. Chișinău, despre necesitatea eficientizării muncii, pentru a asigura o îmbunătățire semnificativă a activității Serviciului Fiscal de Stat, astăzi au fost operate remanieri la nivelul cadrelor de conducere. Remanierile sunt operate, urmărindu-se obiective concrete întru consolidarea eficienței controalelor fiscale, supravegherea respectării legislației fiscale, curmarea activităților ilicite ale agenților economici ne onești, sporirea ponderii acumulărilor la bugetul de stat și diminuarea restanțelor contribuabililor la BPN. Astfel, doamna Valentina Negară, șef adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, este delegată de pe 28 iulie până pe 24 septembrie 2015, la Inspectoratul Principal de Stat, pentru execitarea funcției de șef al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor. În locul ei este promovată doamna Lilia Culic, șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Râșcani. Remanierea dată este în conformitate cu expunerea șefului autorității naționale fiscale făcută ieri la ședința de lucru cu conducătorii subdiviziunilor referitoare la actifitatea nesatisfăcătoare a IFS pe mun. Chișinău, cu preponderență în ceea ce privește eficiența controalelor fiscale. NOTĂ: Doamna Lilia Culic activează în structurile autorității naționale fiscale din 1997, dând dovadă de calități profesionale înalte, de abilități de lider, de cunoștințe temeinice în domeniu, de spirit de inițiativă, colegialitate și harul de a asigura oricărei activități finalitate. A ocupat în cadrul IFS pe raionul Râșcani funcția de inspector în secția Deservirea contribuabililor (1997), funcția de șef-adjunct al Direcției control fiscal (2012), șef al IFS pe raionul Râșcani până în prezent. Prin remanierea de astăzi deține funcția de șef-adjunct al IFS pe mun. Chișinău, care va patrona Direcția municipală Control fiscal.via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.