24
11 2016
864

Rezultatele conformării voluntare a contribuabililor pe domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare

Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat (SFS) este promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale. În scopul conformării contribuabililor din domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare, de către SFS pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 au fost întreprinse un şir de acţiuni pentru educarea contribuabililor în spiritul conformării voluntare la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirii civismului fiscal. Astfel, în cadrul conformării fiscale, față de 2 096 contribuabili au fost întreprinse următoarele măsuri şi acţiuni:
  • expedierea/înmânarea a 2 020 scrisori de conformare;
  • organizarea şi desfăşurarea a 1 276 şedinţe de conformare cu persoanele cu funcţii de răspundere ale contribuabililor;
  • organizarea şi desfăşurarea a 425 şedinţe de conformare ramurale;
  • organizarea şi desfăşurarea a 531 şedinţe de asistenţă metodologică;
  • efectuarea a 851 vizite fiscale, care au avut drept scop explicarea legislaţiei fiscale şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabililor.
Ca rezultat a acțiunilor întreprinse au fost calculate la bugetul public naţional de către contribuabilii monitorizați obligații fiscale în sumă de 691 525 mii lei, ceea ce este o majorare cu 30,5 %. La capitolul obligaţii fiscale achitate la bugetul public naţional s-a înregistrat suma de 704 232 mii lei, ceea ce constituie cu 30,1 % mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent. Dinamica obligațiilor fiscale calculate de către contribuabilii monitorizați pe fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial/Direcția generală administrarea marilor contribuabili în parte, pentru 9 luni ale anului 2016 comparativ cu perioada similară a anului precedent Dinamica obligaţiilor fiscale achitate la bugetul public naţional de către contribuabilii monitorizați pe fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial/Direcția generală administrarea marilor contribuabili în parte, pentru 9 luni ale anului 2016 comparativ cu perioada similară a anului precedent Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări a contribuabililor monitorizați înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, comparativ cu situația din 31.12.2015, a înregistrat o creștere de 0,0379 lei. Pornind de la tendința SFS de a se transforma dintr-un organ de control în unul care prestează asistență și servicii de înaltă calitate tuturor contribuabililor, și în perioada următoare SFS se va axa pe acordarea sprijinului contribuabililor onești, pe de o parte, detectarea, descurajarea contribuabililor care se eschivează conștient de la plata obligațiilor fiscale, cu asigurarea sancționării inevitabile a acestora, pe de altă parte. Astfel, asupra contribuabililor care nu sunt dispuși în continuare să se conformeze și fac acest lucru în mod conștient, asumându-și riscul în mod deliberat, vor fi aplicate tratamente de conformare forțată, cum ar fi:
  • instituirea posturilor fiscale,
  • efectuarea controalelor fiscale,
  • aplicarea măsurilor de executare silită.via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.