03
10 2013
1053

Șeful IFPS, Ion PRISĂCARU, participă la cea de-a XX-a Ședință a Consiliului Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale a Statelor CSI

Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat se află la Minsk, Republica Belarus, unde urmează să participe la ședința anuală a Consiliului Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale a Statelor CSI. Evenimentul este organizat de către Ministerul Impozitelor si Taxelor al Republicii Belarus. Pe ordinea de zi a reuniunii figurează 16 chestiuni, respectiv: perspectivele de cooperare a statelor-membre ale CSI în domeniul economic-fiscal şi sarcinile aferente acestora, puse în seama Consiliului Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale ai Statelor Membre ale CSI; realizarea deciziilor luate la şedinţa a XIX-a a Consiliului Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale ai Statelor Membre ale CSI şi a Planului de lucru al Consiliului pe anul 2012; realizarea Planului de acţiuni privind implementarea etapei a doua (2012 — 2015) a Strategiei de dezvoltare economică a CSI-ului pentru perioada de până în 2020; schimbările în legislaţiile fiscale ale statelor-membre ale CSI, intrate în vigoare în 2012, analiza indicatorilor de bază ai sistemelor fiscale ale statelor membre ale CSI, cât şi nivelul presiunii fiscale asupra economiei statelor-membre ale CSI. De asemenea, participanţii la ședinţă vor discuta realizările grupurilor de lucru sectoriale privind: organizarea schimbului de informaţii între organele fiscale ale statelor membre ale CSI; practica reglementărilor fiscale de inovare și investiții în statele-membre ale CSI; analiza legislaţiei fiscale; actualizarea acordului privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul şi importul mărfurilor, analiza aplicării regimurilor simplificate (speciale) de impozitare a subiecţilor micului business şi analiza indicatorilor de impozitare a unor astfel de subiecţi pentru anul 2012; analiza practicii organelor fiscale ale statelor-membre ale CSI privind depistarea veniturilor tăinuite ale persoanelor fizice; perfecţionarea procedurii de administrare a impozitelor pe bunurile imobiliare. Totodată, Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion PRISĂCARU va avea întrevederi bilaterale cu omologi din statele participante la reuniune, precum şi cu alţi oficiali din Comunitatea Statelor Independente. Acest eveniment va asigura un dialog eficient între conducătorii administraţiilor fiscale din spaţiul CSI în ceea ce priveşte perspectivele de consolidare şi dezvoltare a cooperării fiscale bilaterale şi multilaterale.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.