25
09 2013
981

Serviciul Fiscal de Stat a realizat venituri bugetare în opt luni ale anului 2013 cu 10,3% mai mari faţă de aceiași perioadă a anului 2012

Totalul veniturilor bugetare realizate de Serviciul Fiscal de Stat în opt luni ale anului 2013 a însumat 12.744,6 mil. lei, ceea ce reprezintă:
  • un grad de realizare de 102,7 % a programului de încasări venituri bugetare (12409,5 mil. lei);
  • o depăşire cu 10,3% a nivelului veniturilor realizate în opt luni ale anului 2012 (11557,7mil. lei).
Încasările bugetare, la 31 august 2013, arată că eforturile Serviciului Fiscal de Stat de îmbunătăţire a procedurilor fiscale (declarare şi plată) au fost corecte şi au condus la majorarea semnificativă a sumelor colectate. În acest context, vom evidenţia implementarea facilităţii de declarare on-line, introducerea impozitului pe venit din activitatea operaţională (IVAO), schimbarea regimului fiscal privind TVA, modificarea din 11.01.2013 a cotelor impunerii la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova şi, nu în ultimul rând, activitatea de conformare benevolă la plata obligațiilor fiscale, etc. În structură pe bugete situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată se prezintă astfel:
  • la bugetul de stat, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, se constată o creştere cu 432,2 mil. lei, respectiv cu 11,9% (4.078,2 mil. lei faţă de 3.646,0 mil. lei realizat în anul 2012).
  • la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012 se constată o creştere cu 432,2mil. lei, respectiv cu 11,9% (4.078,2 mil. lei faţă de 3.646,0 mil.lei realizat în anul 2012).
  • Prevederile bugetare la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au fost realizate în proporţie de 103,3%. Faţă de anul 2012 s-a înregistrat o creștere cu 93,8.
În structura veniturilor bugetului de stat, situaţia este următoarea:
  • la impozitul pe venit, prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 102,7%, (2.609,1 mil. lei fată de un nivel programat de 2540,6 mil. lei). Faţă de anul 2012 s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu 224,3 mil. lei, respectiv cu 9,4%.
  • la taxa pe valoarea adăugată, prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 107, 5%, (2 450,8 mil. lei fată de un nivel programat de 2280,6 mil. lei ). Faţă de anul 2012 s-a înregistrat o creștere a încasărilor cu 253,9 mil. lei (respectiv cu 11,6%).
  • la accize, prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 107,7%, (499,5 mil. lei fată de un nivel programat de 463,9 mil. lei ). Faţă de perioada similară a anului 2012 s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu 141,3 mil. lei (respectiv cu 39,5%).
  • la taxele în fondul rutier prevederile bugetare au fost realizate în proporție de 125,1% (338,4 mil. lei fată de un nivel programat de 270,5 mil.lei). Față de anul 2012 s-a înregistrat o creștere a încasărilor cu 165,9 mil. lei (respectiv cu 196,2%).
  • Cu referinţă la bugetul asigurărilor sociale de stat situaţia se prezintă astfel: prevederile bugetare ale veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost realizate în proporţie de 100,6%. Faţă de anul 2012 s-a înregistrat o creştere cu 356,4 mil. lei, respectiv cu 8,5 %.
Mai multe detalii accesați Nota informativă cu privire la incasabile la BPN realizate de către Serviciul Fiscal de Stat în opt luni ale anului 2013.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.