28
07 2014
1155

Solicitanții calității de plătitor TVA sunt instruiți de către IFS pe mun. Chișinău

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău a desfășurat, în perioada 21 – 25 iulie 2014, activități de promovare a conformării fiscale voluntare și de administrare eficientă a încasărilor la Bugetul Public Național:
 1. Au fost desfăşurate două seminare destinate contribuabililor din raza teritoriului administrat, la temele: Aspecte ale conformării benevole; Regulamentul cu privire la stimularea morală a contribuabililor oneşti; Contractarea şi utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală; Consecinţele achitării salariului „în plic”; Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei; Modificările recente operate în Legea cu privire la patenta de întreprinzător; Iniţierea unei afaceri în cadrul persoanei juridice; Monitoring-ul noutăţilor actelor legislative şi normative; Completări în Baza generalizată a practicii fiscale; Buletinul informativ;
 2. A fost desfăşurată o şedinţă cu reprezentanţii entităţilor care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA, în cadrul căreia au fost supuse analizei cifrele de afaceri ale entităţilor aspirante și s-a reiterat necesitatea conformării benevole la cadrul legislativ care reglementează activitatea de întreprinzător;
 3. Au fost convocate cinci şedinţe de conformare benevolă a Comisiei de examinare a contribuabililor din domeniul de deservire, pe diferite genuri de activitate, referitor la declararea, achitarea salariului şi a impozitelor la BPN;
 4. Au fost desfăşurate 13 seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme: Impozitele şi taxele locale aplicabile pe teritoriul mun. Chişinău; Aplicarea sechestrului asupra bunurilor agenţilor economici restanţieri; Evaluarea şi comercializarea bunurilor sechestrate; Organele competente, particularităţile existente; Modul de declarare şi anulare a subdiviziunilor; Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; Particularităţile restituirii impozitului pe venit achitat sau reţinut în plus persoanelor fizice-cetăţeni; Prevederile „Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget” aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14.03.2014; Studierea Hotărării nr. 1141 din 16.12.2010 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a SFS pentru anii 2011-2015”; Strategia de comunicare a SFS; Înregistrarea şi evidenţa centralizată a MCC şi a tranzacţiilor efectuate de către unităţile de schimb valutar de pe teritoriul RM, înregistrate în MC-GPRS; Unele prevederi ale „Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpân...”; Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public; Evidenţa obligaţiilor fiscale faţă de buget prin intermediul „Contului curent al contribuabilului”; Unele aspecte ce ţin de livrările destinate exportului (art. 104 al Codului fiscal); Modalitatea prezentării declaraţiei privind TVA pentru producătorii agricoli; Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul MF nr. 60 din 29.05.2012; Completări în Baza generalizată a practicii fiscale; Indicaţiile metodologice instructive a MF, IFPS; Monitoring-ul legislaţiei fiscale; Calendarul fiscal pentru luna iulie;
 5. Au fost organizate două inspecții fiscale în pieţele comerciale, în scopul depistării persoanelor care desfăşoară activitate de antreprenoriat fără înregistrare de stat. Drept urmare, s-au întocmit două procese-verbale cu privire la contravenţie, în temeiul art. 263 alin. (1) din Codul Contravenţional, cu calcularea amenzilor în sumă de 0,9 mii lei;
 6. Au fost efectuate 79 de vizite fiscale, inclusiv 47 de vizite fiscale consultative la agenţii economici nou-înregistraţi, în cadrul cărora li s-au adus la cunoştinţă prevederile actelelor normative, termenele de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi termenele de achitare a impozitelor şi taxelor, tipurile de încălcări fiscale şi mărimea sancţiunilor fiscale, declararea subdiviziunilor, aplicarea MCC, luarea la evidenţă a conturilor bancare, înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitor al TVA ş.a.;
 7. Au fost desfăşurate două şedinţe privind audierea restanţierilor, de comun cu CNAS, CNAM și Preturile din sector, cu participarea a 11 agenţi economici restanţieri, în urma cărora 6 agenţi economici au achitat la buget 111.0 mii lei;
 8. Au fost întreprinse un şir de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării operative, inclusiv la comercianţii din incinta pieţelor, la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, comerţul cu flori, servicii de transport. Astfel, au fost efectuate 112 controale fiscale, încălcări fiind stabilite în cadrul a 99 de controale, respectiv vor fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 134,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 64.7 mii lei, inclusiv:
  • un control la comercianţii din incinta centrelor comerciale, la care s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 5,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 1.0 mii lei;
  • 8 controale la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, din care la 4 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 10,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 1.7 mii lei;
  • 88 de controale la comercianţii din incinta pieţelor, din care la 88 de controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 92,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 58,0 mii lei.
  • 13 controale efectuate în baza petiţiilor parvenite pe adresa Serviciului Fiscal de Stat, din care la 6 controale s-au stabilit încălcări şi urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 27,0 mii lei şi sancţiuni contravenţionale în sumă de 4.0 mii lei;
  • 2 controale la contribuabilii ce prestează servicii de transport interurban, în cadrul cărora nu s-au stabilit încălcări.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.