16
04 2015
1158

Transportatorii au ajuns în vizorul Serviciului Fiscal de Stat

Ținând cont de multiplele cazuri de încălcare a legislației, depistate în activitatea agenților economici ce activează în domeniul transportului auto de călători în regim ”TAXI”, fiind prezent și fenomenul desfășurării activității ilicite de întreprinzător, în perioada 30.03.2015-10.04.2015 Serviciul Fiscal de Stat a efectuat un șir de controale fiscale la agenții economici din segmentul menționat. În cadrul verificărilor au fost efectuate 274 de controale fiscale, pe rezultatele cărora urmează a fi aplicate sancțiuni în sumă totală de 517300 lei. Totodată, menționăm că, din numărul total de controale, în 198 de cazuri a fost constatată desfășurarea activității ilicite de întreprinzător, fiind calculate sancțiuni în sumă de 127700 lei. În celelalte cazuri, cele mai frecvente încălcări depistate rămân a fi neutilizarea sau lipsa mașinii de casă și control, precum și neangajarea în câmpul muncii a tuturor șoferilor. Serviciul Fiscal de Stat comunică că acțiunile respective de efectuare a controalelor fiscale inopinate la agenții economici din domeniul prestării serviciilor de transportare auto de călători în regim ”TAXI” vor avea un caracter continuu, în special fiind puse accentele pe combaterea activităților ilicite de întreprinzător. Acțiunile respective au menirea atât de aducere în cadrul legal a contribuabililor din teritoriu, cât și disciplinizarea IFS teritoriale în vederea exercitării atribuțiilor ce le revin, în special la efectuarea controalelor fiscale operative. Pe final, Serviciul Fiscal de Stat atenţionează subiecţii activităţii de întreprinzător că, întru evitarea situaţiilor de sancţionare, se recomandă insistent desfăşurarea activităţii în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.