06
10 2016
756

Veniturile încasate la buget de către SFS se înscriu pe un trend ascendent

Serviciul Fiscal de Stat își desfășoară activitatea sub sloganul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, ceea ce presupune, în primul rînd, dezvoltarea şi prestarea serviciilor şi asistența de calitate, bazate pe tehnologii informaționale inovative, pe respectul şi încrederea contribuabililor, datorate deservirii automatizate performante, reducerii costurilor de îndeplinire a obligațiilor fiscale, profesionalismului angajaților şi standardelor înalte de conduită. Dar, totodată, obiectivul major rămîne în continuare asigurarea colectării părții de venituri bugetare la plățile administrate de organele fiscale. Astfel, pe parcursul lunii septembrie 2016 la Bugetul Public Național au fost acumulate venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 2454,4 mil. lei, ceea ce este cu 239,2 mil. lei mai mult față de suma încasată în septembrie 2015. Ritmul de creștere a veniturilor bugetare administrate de autoritatea fiscală a constituit 110,8%. Drept urmare sarcina de încasări la Bugetul Public Național a fost realizată la nivel de 101,9%. Corespunzător componentelor bugetului public naţional situația se prezintă după cum urmează: - la bugetul de stat – s-au încasat 1152,2 mil. lei, ceea ce este cu 98,2 mil. lei mai mult față de anul precedent (109,3%); - la bugetele locale – s-au încasat 236,7 mil. lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent s-au încasat cu 34,6 mil. lei mai mult, ritmul de creștere fiind de 117,1%; - la bugetul asigurărilor sociale de stat – s-au încasat 812,0 mil. lei, sau cu 83,0 mil. lei mai mult comparativ cu septembrie 2015 (111,4%); - la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – s-au încasat 253,5 mil. lei, ceea ce este cu 23,3 mil.lei sau cu 10,1%.mai mult față de perioada similară a anului precedent.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.