03
08 2015
9357

Au intrat în vigoare noile reguli de eliberare a certificatului de concediu medical

Guvernul a publicat în redacția nouă instrucțiunea ce reglementează eliberarea certificatelor de concediu medical. Modificările se referă atît la angajatori, cît și la angajații oricăror întreprinderi, instituții și organizații, informează noi.md. „Buletinul de boală” cu semnul „Z” În instrucțiune a fost inclusă o listă cu șapte cazuri, în cadrul cărora persoana nu poate beneficia de certificatul de concediu medical. Este vorba despre cauzarea premeditată a daunelor sănătății, pierderea capacității de muncă în urma comiterii unei crime, urmarea forțată a unui tratament medical (cu excepția persoanelor cu dizabilități mintale), aflarea în detenție sau în proces de expertizare medico-legală. „Buletinul de boală” nu este eliberat dacă angajatul prezentat documente false sau a neglijat serviciile medicale și de reabilitare. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care persoana s-a deplasat în afara țării în perioada aflării în concediul medical, cu excepția deplasării cu scop de tratament, confirmat prin acte medicale. Conform noilor reguli, la închiderea certificatului medical nu va mai fi indicat codul maladiei. La rubricile „diagnoza” și diagnoza finală” va fi indicat semnul „Z”. Se admit excepții doar pentru unele categorii de pacienți și doar după semnarea de către aceștia a consimțămîntului informat. Despre prelungirea concediului și evidența zilelor  Modificările precizează modul de evidență a zilelor în cazul incapacității de muncă temporare neîntrerupte, ce trece dintr-un an calendaristic în altul. În această situație, se ia în considerație întreaga perioadă, începînd cu prima zi de boală. În cazul tuberculozei, SIDA, cancerului certificatul poate fi eliberat pe un termen de cel mult un an pe parcursul ultimilor doi ani. Totodată. Avizarea Consiliului pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă se efectuează după expirarea a 180 de zile calendaristice. Se precizează că la expirarea a 6 zile calendaristice, certificatul poate fi prelungit pe o perioadă de la pînă la 10 zile calendaristice. Iar în cazurile de durată, justificate din punct de vedere medical (tuberculoză, maladie oncologică, traumatisme), prelungirea certificatului de concediu medical poate fi efectuată pentru o perioadă de pînă la 30 de zile calendaristice. Astfel, modificările au simplificat procedura de prelungire a concediului medical, fiind exclusă efectuarea obligatorie a avizărilor Consiliilor după a șasea zi de incapacitate temporară de muncă. Despre regulile pentru șomeri și angajați provizorii Modificările se referă și la cei care lucrează în baza contractului individual de muncă, încheiat pe un termen de pînă la un an, inclusiv la cei angajați la lucrările sezoniere și la șomeri. Acestora li se eliberează certificatul pe un termen de pînă la 30 de zile, în perioada de acțiune a contractului și, respectiv, în perioada de acordare a ajutorului de șomaj. În cazul pierderii capacității de muncă din cauza tuberculozei, SIDA și a maladiilor oncologice, certificatul de concediu medical poate fi eliberat pe un termen ce depășește 30 de zile calendaristice, dar nu mai mult decît pînă la expirarea contractului individual de muncă. Pentru angajații cu contracte de muncă cu perioadă determinată de peste un an, concediul medical este eliberat conform instrucțiunii. Dacă starea sănătății nu se ameliorează Sunt prevăzute condiții speciale pentru cazurile cînd măsurile de tratament sau de reabilitare nu s-au soldat cu îmbunătățirea stării sănătății, maladia sau trauma au o evoluție îndelungată și/sau au apărut semne de dizabilitate cu pierderea capacității de muncă. În aceste situații, bolnavul este îndreptat pentru expertizare la Consiliul pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Decizia este adoptată indiferent de durata concediului medical, Totodată, certificatul este prelungit pînă la data, cînd a fost stabilit gradul de dizabilitate, fără depășirea perioadei maxime stabilite pentru eliberarea certificatului de concediu medical. Îndreptarea pentru expertiză la Consiliu se confirmă prin semnătura șefului întreprinderii, subdiviziunii sau a persoanei responsabile desemnate. Modificările o obligă pe aceasta din urmă să verifice argumentarea și corectitudinea perfectării documentelor. Despre îngrijirea copilului bolnav Instrucțiunea în noua redacție precizează modul de eliberare a certificatului de îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, în condiții de ambulatoriu sau staționar. În cazul copiilor cu maladii oncologice și a celor cu dizabilități pentru afecțiuni intercurente, certificatul este eliberat pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani. Pînă în prezent, în toate cazurile, concediul era oferit doar pentru îngrijirea copilului bolnav cu vîrsta de pînă la 7 ani. Totodată, a fost dublat termenul total pentru îngrijirea copilului bolnav cu, care acum constituie pînă l a 60 de zile calendaristice. Conform noilor reguli, certificatul este eliberat pe un termen de peste 14 zile, în cazul acordării asistenței medicale în ambulatoriu și nu mai mult de 30 de zile calendaristice – în staționar. Este vorba despre perioada cînd copilul are nevoie de îngrijire, dar nu mai mult de 60 de zile cumulative într-un an calendaristic, cu excepția unor cazuri prevăzute în instrucțiune. Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului se eliberează, la alegere, unuia dintre părinți, tatălui sau mamei. Dacă nici unul dintre aceștia, din motive confirmate prin acte corespunzătoare, nu poate îngriji de copilul în vîrstă de pînă la 10 sau 16 ani, concediul medial poate fi perfectat pentru o altă persoană asigurată – tutore, alt membru al familiei, bunică, bunel. Cînd copilul bolnav are nevoie de îngrijire medicală în condiții de ambulatoriu sau staționar pentru o perioadă mai îndelungată, se eliberează un certificat medical special. Acesta confirmă necesitatea îngrijirii și servește drept justificare a lipsei de la locul de muncă, însă nu oferă dreptul la indemnizație pentru pierderea temporară a capacității de muncă. Există condiții speciale pentru cazurile, cînd copilul suferă de o maladie infecțioasă sau oncologică, de tuberculoză, SIDA, este imobilizat în ghips sau a suferit o intervenție chirurgicală. Certificatul este eliberat pe întreaga perioadă de îngrijire a lui în condiții de ambulatoriu și de staționar – conform indicațiilor medicale. Concediul de maternitate Concediul de maternitate se eliberează pentru femeile asigurate, șomere, care primesc îndemnizații de șomer, și soțiilor aflate la întreținerea soților. Certificatul este eliberat în a 30-a săptămînă de sarcină pentru o perioadă de 120 de zile calendaristice. Acesta include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice și concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice. În cazul sarcinii cu doi feți, durata certificatului de maternitate constituie 140 de zile calendaristice. În cazul sarcinii cu trei și mai mulți feți, certificatul de maternitate se eliberează la a 24-a săptămînă de sarcină pentru o perioadă majorată de 182 de zile calendaristice. În cazul unor nașteri complicate se eliberează un certificat de naștere suplimentar cu durata de 14 zile calendaristice. Pentru aceasta este nevoie de mențiunea privind nașterea complicată în actele medicale primare din instituția medicală unde a avut loc nașterea. Modificările au reglementat cazurile cînd certificate de maternitate este eliberat după a 30-a săptămînă de sarcină, inclusiv la înregistrarea căsătoriei după acest termen. În aceste cazuri, în actele medicale se menționează cauzele abaterii de la normele stabilite. În certificat se menționează data eliberării ce coincide cu data solicitării. La rubrica „Eliberare de la lucru” se înscrie data, cînd a fost stabilit termenul de sarcină de 30 de săptămîni. De la aceasta sunt calculate 126, 140 sau 182 de zile calendaristice.
via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.