06
01 2016
3914

Completări la Legea cu privire la comerţul interior

În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2015, a fost publicată Legea nr. 218 din 03.12.2015, prin care a fost completat articolul 211 din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, cu un nou aliniat (4). Conform acestui aliniat, termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele agroalimentare ușor perisabile contractate și livrate se va stabili în cadrul negocierii contractului, dar nu va putea fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data livrării produselor de către furnizor. În acest sens a fost completat și articolul 273 din Codul contravențional cu un nou punct, 5), conform căruia încălcarea termenelor de plată pentru achitarea facturilor la procurarea produselor agroalimentare ușor perisabile se va sancționa, comerciantul, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale în cazul persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale în cazul persoanei juridice. Respectiv, contractele în desfășurare ale căror termene și condiții sunt contrare prevederilor prezentei legi vor trebui modificate corespunzător, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Pentru a verifica desfășurarea relațiilor comerciale dintre comerciant și furnizor, reprezentanții instituțiilor subordonate Ministerului Finanțelor vor putea solicita toate documentele care stau la baza acestor relații comerciale. Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

via | contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.