31
07 2015
1854

Ministerul Finanțelor a acceptat unele interpretări la SIRF (IFRS)

În Monitorul Oficial de astăzi, 31 iulie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 17.07.2015 privind acceptarea, publicarea şi modificarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. Prin acest ordin se acceptă aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a următoarelor Interpretări la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară:
  • IFRIC 13 Programe de fidelizare a clienţilor;
  • IFRIC 14 IAS 19-Limita unui activ privind beneficiul determinat, dispoziţiile minime de finanţare şi interacţiunea lor;
  • IFRIC 15 Acorduri privind construcţia proprietăţilor imobiliare;
  • IFRIC 16 Acoperirea împotriva riscurilor a unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate;
  • IFRIC 17 Distribuiri de active nemonetare către proprietari;
  • IFRIC 18 Transferul de active de la clienţi;
  • IFRIC 19 Stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii;
  • IFRIC 20 Costuri de descopertă în etapa de producţie a unei mine de suprafaţă;
  • IFRIC 21 Taxe.
Totodată, a fost retrasă Interpretarea la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - IFRIC 9 Reevaluarea instrumentelor derivate încorporate. Modificări de redacție au suferit și unele denumiri ale IFRS și IAS, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 109 din 19.12.2008, conform tabelului de mai jos. Prezentul ordin intră în vigoare din data de astăzi, 31 iulie 2015, data publicării.
via | contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.