18
11 2014
2634

Privind modul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptând facturile fiscale)

În Monitorul Oficial din 15 noiembrie 2014, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1616 din 12 noiembrie 2014 , prin care s-a modificat pct.5 din anexa la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.780 din 18.06.2013 „Privind modul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptând facturile fiscale)”. Astfel, agenţii economici cărora li se permite, în baza listei aprobate de IFPS, tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale, precum şi a celor care asigură respectarea prevederilor pct.7 din Instrucţiunea privind modul de completare a facturii aprobată prin Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31.03.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură“, vor imprima de sine stătător, de asemenea, factura şi anexa la factură. Conform Ordinului IFPS nr. 871 din 28.10.2011 , lista agenţilor economici ce satisfac cerinţelor stabilite se aprobă pentru fiecare an prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Pentru a benefica de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale, subiecţii impozabili cu TVA sînt obligaţi să se adreseze la IFPS cu cerere de formă liberă. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul publicării, adică din data de 15 noiembrie. Notă: Punctul 7 din Instrucţiunea privind modul de completare a facturii aprobată prin Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31.03.2010: Entităţilor, care dispun de un sistem de imprimare automatizat şi veniturile din vînzări pentru anul de gestiune precedent depăşesc 12000000 lei, li se permite:
  1. utilizarea hîrtiei prevăzute cu însemne de protecţie: filigran personificat şi milieu (fibre vizibile), cu seria şi numerele atribuite de Serviciul Fiscal de Stat, pentru imprimarea facturii de sine stătător;
  2. excluderea sau includerea indicatorilor suplimentari în factură, cu condiţia păstrării elementelor obligatorii prevăzute de Legea contabilităţii şi respectării prevederilor Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” nr. 294 din 17 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

via www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.