04
07 2016
1459

Reguli noi pentru societățile de audit care doresc să facă auditarea întreprinderilor de stat

În Monitorul Oficial din 1 iulie, a fost publicată Legea nr. 138 din 17.06.2016, prin care a fost modificat articolul 131 din Legea nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat. Prin urmare, conform noului conținut al alineatului (3) de la articolul 131, a legii menționate, societățile de audit care vor să auditeze situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat, trebuie să corespundă următoarelor criterii:
  1. conform situaţiei la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în anexa la licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care să aibă experienţă în domeniu de cel puţin 5 ani;
  2. societatea de audit, precum și auditorii din cadrul societăţii de audit să nu aibă sancţiuni aplicate în urma controlului extern al calităţii lucrărilor de audit pentru perioada de gestiune precedentă, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit.
Respectiv, prin noul conținut al literei a), s-a revenit la condițiile aprobate încă în anul 2014 și anume ca unul dintre auditori să aibă experienţă în domeniu de cel puţin 5 ani. În 2015 a fost exclusă această prevedere. Totodată, în noua redacție nu se mai regăsește condiția conform căreia societatea de audit trebuia să aibă în derulare anual, pentru ultimii 2 ani, cel puţin 10 misiuni de audit ale situaţiilor financiare anuale, cu emiterea raportului auditorului. Referitor la prevederea ca societăţile de auditnu aibă sancţiuni aplicate în urma controlului extern al calităţii lucrărilor de audit pentru perioada de gestiune precedentă, anterior era specificat ca aceștia să nu aibă sancţiuni aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lângă Ministerul Finanţelor. Astfel s-a facilitat puțin această condiție. Modificări de redacție a suferit și aliniatul 2 al aceluiași articol. Prin urmare, selectarea societăţilor de audit pentru auditarea situaţiilor financiare anuale se va efectua de către întreprindere conform criteriilor stipulate la alin. (3). Modul de selectare a societăţilor de audit și termenii de referinţă se vor stabili de Guvern. Anterior, Ministerul Finanţelor înainta anual Guvernului spre aprobare lista societăţilor de audit pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor, selectate conform criteriilor stipulate la alin.(3). În același sens, a fost modificat și articolul 89 din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni. Prezenta lege intră în vigoare din data de la 1 iulie 2016, data publicării.

via | www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.